Skip to main content

Full text of "Opus Chronologicum by Elias, Bishop of Nisibis"

See other formats


CORPUS 
SCRIPTORUM CHRISTIANORUM ORIENTALIUM 


CUHAHTIBUS 


L-B. CHABOT, I. GUIDI 


H. HYVERNAT, B- CARRA DE VAUX 


SCRIPTORES SYRI 

TEXTUS 
SERIES TEUTIA - TOMUS VII ELIAE METROPOLITAE NISIBENI 

opus c'iiroiyologicuiu 

pahs pwoit 
EDIDIT G. W. BROOKS 
S 


PARISHS 

E TYPOGRAPIIEO REIPUBUCAE 

CAROLUS POUSSIELGUE, BIBLIOPOLA 
15, HUE CASSETTE, 15 

LIPSIAE : OTTO HARRASSOWITZ 
MDCCCCX N" dVdrc : 62' 33 v o 

?. ? 


t/l 


in 


I 


t * 


} 


> : 


f 


o„: 


hi 


> 

* V 


* 


r 


c 
F 
. 


. 
i 


■ 


■ C=? 
r- 
— ■ 
— 
OD 
— = 


tn 

^ 


n 


£ 
Sd 


03 


bd 


-= 


hs 


£5 


O 
H 


o 
■>. 

f 


*0 

O 


1 


O 
H 


1 


ts 


5 
c 


cz? 


3 
a 


r/j 
^> 


CO 


wd 
i — , 
PS — 


! * £3 — 
cc 


- 


^ 


n 
— 
— 


£C 


- 


— 
r^ 


eg 


* mm j — 

— 

— 

O 2 > sr O — .: «3 - Cfl 
o w a 1 

75 


93 
5 


:=a 


*- * J 


O 


- 


— : 


1 


f* 
■* O 


o 


>■ 


>< 


^^ 
_. 


z 


-^ 


— 
Ajjf 
r 1 


1 


«: 
=3 


r : 


- 

CIS 
V2 
-— * 


- 


S3 

r=3 


o 

— 

— 
CO 

-co 

2 


e 


d 
G 
a 
— 

H 


r 


53 


— 
^ 


— 


S 
-J 


yi 
-r 

Jr&Up*^ dut^y' Mj&| 

1 


uiuftVn, 


4 " w— T~!***| ' y* 


111 aa» Ilka fla&.JHtfi.l\fi 7"f^,^* ■'•^> ^V^ f*^ -3 f %L 

-_rf 


y^LAJ-T i^Jl.La a£4Ktt* ■"W 
V.'-ai «j"^ Hani's £<«4d ." ■ jji -'mi ■ - - ■■ - T „ V ^ -"'' ■ 4Wi.-%*-V| 


3 ~^ iUt>c-t-"l^»*«^jUflji^j;-/>-ii» »3»i. 


■/-"'•-■-, v^'.-.V^ *\' i-"»j ^fWlA -arfl^ i^a li**-, — nS *^ 
»(***• '^rja^S^w.^j Uttb j ^ — ^ ^ J 


-'■ J . 


1 -oiiai.i-aiia./Sai »>,.vjit k m^ 


^J&m/u-^A.«^^*it-.A^.i 


1 &, 


IN : ri^llotr ])■ A^d.ins 71*17 
ftkl. 2't v. 


ifij .-^xbW^U 1 * 

3sesasv-^$ .j „'llK> 
PR AE FAT 10. G h i"o n ogr n pli i n Elinc Nisibem, A. S. i 33 o , i. e. A. C. 1010 

conscrlptn, in unico codicc Brit. Mas. Add. 7**07 conservator, 
el in duns paries divisa est, quarum prior ad iostar chroriici 
Eusebiani catalogos patriarcbaram, regum, etc., qnibns histdria 
brevis catboltcornm Neslorinnorum subiuncla esl , eL canonem 
nnnornm iniLio imitihim arl auctoris Lcmpus pcrtinenlcm, poste- 
rior commciitnrin quaedam do lempornm rntiono conlinet. Pars 
ulterior canonis a Baothgen edita est 1 ; eicerpta partis prions a 
Lamy-, excerpta minora reJiqui opens aL aliis vuJgnta sunt 3 ; 
lolum opus a Delnportc gallice nupor versum est*; textus integer 
nunc prinium in lucem prodil. 

Codex syriace et arabice coiumnis paralldis scriptos est. Te\tus 
syriacus una manu auclori acquali, textus nrabicu.s variis mani- 
bus cxaralus est, quas Baelhgen Iillcris A , I) , C et K (earn ipai 
Eliae adscribit) distinguit. Inter A et C discernere non valeo, 
idooqitc ambns A appellflvi; noiitias autem ann. t&8 el 7 5 1 alii 
cuidam scribac D altribuo. Omnia quae extra canonem slant 
ab E eiarata sunt : undo in solo canone his filteris usus sum. 
Textus arabicus canonis usque ad Hcgiram in pagiais avcrsis 
al) E scripfus est et noiitias pracl>cl universas, in paginis rcctis 
cxecrpta tanlum ceteris maaibus data sunt, reliquac notitiae 
desunl ; post Hegiram ]iolitia A. II. 10 et cunclac ab A. JI. 50 ] Fmgmnta tifrisskw und m-obwher Hhtorike? a Leipzig , 1 88/i (Atthmidt 
fur tlic littmlt! des Morgnttandes, VIII. Hand; w" o). — s Elk fie ffisibe; 
sa Chronologic , Bruxalfee, 1888 {Unit, (la I'AmtL rmjulc ilr Bdgiqttej 
\. XV, p« 5/17)1 eL in adimt.nttonilms nd Chrtmicun ecclesiasltemn tittr Hc- 
Imtci, Lnvairii, 187a. — ' Vide nnliiimn bibliograplricaia iu aoslra 
pr.ml'alione arl lalmam vcrsionpni. — Y Chronoffraphic dc Mar h'lin Bur Si- 
tituja, jnelrop, th Ninths, Paris, hj 1 (liibl. de V&oh rfes Haates fhmlcs, 
Sciences htstoriqttps c ( philol. , fasc. 1 8 1). — H-( 3 )*— 

nalore additas esse, vcnsimile est. AUarocn non ubique consmi- 
unl Humeri singuloruro foliorum cum numcris fasciculorum- 
proLnhilius videLur conglulinatorem codicem iam imperfectum 
prae manibus habuisse et numeros apposuisse nulla denerdito- 
rum foliorum ratione habila. Quomodo auicm disponanlur Hu- 
meri in parte poslcrlorc codicis dare monstrabil subicctum 
schema : 4i 1 


<^ dcost 


S 


v^f./lO 


3 


to h\ 


h 
5 
r> 


? 


A 


tin's l 


3 


deest 


a 


(J rest 


» ] 


tires I 


V 


A ^eeai 


2 


*!\ deest 


3 ZD^rfrest 


A 
5 


S^dcest 


5 


deest 


h 


deest 


3 


(Jrr.if 


a 


deest 


V 


ikrst 3 


1 


ml (faest 
3 


«\&3 
3 


AM 
A 


«^45 
5 


V^« 
5 


A7 
A 
3 

')■ 


A9 

no 


> 


i 


51 


t£ 


i 


7.52 

vdzndtrst 
3 


rua a<?(*#i 
A 


Jk^»63 
5 


^73 5/J 
5 


55 
'i 


5G 
3 


57 
dccsl 


T<^ 


i 


58 ^3j 1 rn.ro 59 

^> cv=73 no 

3 w61 
A ucodWjnl ^ ^' 63 
64 
65 
GG 

G7 

=w GO 
^70 

.wl 
72 
73 
7/i 
deest 
deest ■^ 1 


oi* 75 


3 


cu 7G 


3 


u77 


A 


u*78 


5 


V™ 


5 


SO 


A 


81 


.1 


,s-2 


•i 


83 


=U I 


84 


CTk* | 


co (Jeerf 


^ 


«^a 85 


3 


^3-05 81) 


A 


^ro 87 


b 


■^-ca diw*l 


G 


88 


6 


89 


3 


90 


^ 


91 


£7X> 1 


92 ftj i mutt 

3 CUM 9/| 

A iaxo 95 

5 \-tn 9G 

5 97 
A deal 

3 98 ftj i k^ A -^ Vi I Indc igilur a folio Ao" ad linem codicis pericmnt folia xxxj , 
probabtlius xxxni, si coniicio omncs fascicules ah originc fuissc 
quiniones. 

Sed magna diflicidtas est in priori parte, nee earn solvere 
valeo. Ex inscripto numero, Fasciculus v incipit cum fol. 17°, et 
explicit cum folio sG° : fuit igitur qiiinio; c numeris foliorum 
constat fasciculum vi fuisse auoquo quinioncm; at vcro, nota * ad linem fol. 3 1 nolUiac ab B, cetcrac ab A et B cxaralac sunt, 
et USUttO ad A. H. » 9 3 nulla notitia deest, sed indo ad fmem 
Ires barium notice extant. Nmneri annorum universi ab h 
scripti sunt, Texlus E a textu syriaco non pendet sed co, baud 
raro meliorost; texiusB nonnisi mala versio lextus synaci est; 
dc A cui multo minor pars atlribuerula est, ex ipso textu quid- 
q uam aflirmare non audeam, sed, si lextus E solus Elitt vel 
eius librarlo recto idsetiptai est, textum A meram versionem 
fuisse liquet. Manns E putcra ac pcrspicua, xaanus A multo 
neior, manna B possima est, sed A cL B aelnte postenores fmsse 
baud affirmant!™. Quare E Integrum canonem non pcrfecent 
i r noro; sed quia codex arcbetypus sit, et texl.es synacus et 
pries arabici quas E adscribimus a librariis ipsius Ebae exaratae 
slut, dubitare vix possum. 

k historia catbolicorum et canonc Lextum arabicum, numcr.s 
annorum exceptis, integrum edidi, in reliquo operc vanalioncs 
t;mlnm. In lextu syriaco numoros annorum ubi nulla not.tia 
uM cl Olympiades quae ab A. S. 33 7 (01- CGI) usque ad 
IWirum ab m.ctore quarto quoque anno commemorate sunt, 
»2ii causa omisi. Olvmpiadum lamen indiculus id praefaUone 
^ nostram versionem bUinam traditur. Neque Olympmdes neque 
fontcsin lextu arahico danttir. _ 

Ul schema C8MTOJ8 lectori pcrspicuum sit, duafl pagmas, al- 
teram ante alteram post Hc^am in phololypla edo. _ 
' In lextu arabico puncta diacritica, quae a scribis saepius 
omissa sunt, ubique restitui , puncta vocalia nonn.si ubi in co- 
dicc (male inlevdum) slant dedi. 

Depracsenti statu codicis bacc adnolavtt Chabot : .Constat 
nunc codex foliis 1 06. Sed si quia coniiccre veht quot foua pe- 
ricrint rem tlefinirc non adco facde est. 

Codicis enim folia membranacea duplici serie syriacornm nu- 
merorum sifjnata sunt : 5 in C uli fasciculi numerum habent appo- 
situm unum eundemque, pro more, prima* el ultunae pagmae; 
praeterea, quinque prioro folia cuiuslibet faaciciih, aversa pa- 
La numeric ab initio ad finem codicis continu.s notata wnt. 
Has autem notas, non prima manu scriptas, a quodam conglnti- a 3 3>a C, — O r- ES 5" C -7 ?• .« o — r* a 3 a ,-= -■ — u £ 2 = 

ft _i . m 
* g g -»s ..'.»— .ja. ;. . 2 zr a ^ rs -: .— a o 


f-at c_ c~ _- cn & I S. f[ E3" 1 ^> Q 3 3 -= J~ ST s. 

C r— 

3 3 - T3 rj 5 £ 0> M Co- O o <= C^ sr o 1 P fo 

s ■ o ^. Cfi -=1 = Cc & a c 

■3 tn H 

"^ c"S P 

"1 — , to O *T3 < 5 P 3 


Cj — 


_ 


— 


■* 
— 
- 


^ 


n 

o 


^1 


ffl 


o 


a 


3 
3" 


s 

- 


c 


33 

- 


ea 


3^ 


CD 

3 


E 

i 


3 


o 


E ' 
to 


o = C3 

5 
1 1 

5 < 

O CD 

re 6 

— ? O 


s ,— 
£> 2" 

o"' Cq 

=r: o 
^ <. 

— 3! 

-i E" 

S3 O 

CO g 

"P — 
g o 

rf 3 

*& § 
p 

o ^> 

3* o 

^. -■ 


CI ^ ii 

il 11 II 

cr. i ^> oa 


13 

[1 


li 


■r. 

- 
3 

rs 

o 

D 


=3. 3 2- 3 3" £j 

J. 3 6 3 r ^ 

_ S Q * 

— o cs S ■ ~ 

~ tfl p.— — — 1 f3 

£ l : 5' S"^j g. 

y - rs y= -■ 

^a 3 j-rS g« 

a o a P- - 

SHAD 

K •" ° s S ° 
«" S " S 3 '£■ 

o - |. 3 " b 
3 ^ 3 S ^ g 

a B B * <» S 

S o ^ gi 5' « 

c b m -_. ^~ 

a n o ^ , — 

— ° _s — ' " "" ' ~- 

_ S' o 3 <m m 

— ' o d. si 

a — a o H- _ 

HI lis 

° D- 3. cn o K 

- tu r= 3 =-"^- 

5". ^ o o" 3* r 


O 2 2- 
fl 2.\.3 

ra " i-a- 

3 ^- © 

p| 3 " '"" 


3" _, 


o sirs Cc-<1 

^ II 1! U 

i — O C M 


P 


3* """ # 

2 = 5 
« es n 

o - _ 


-a o 

o „ 

3" " 
5 s 

_. 2 
8 3 

3. g 

2 - 


ill 

"1 


II 


35 _ ET 
^ . c: w 

O 3 ,. 

c; o q 

3 f" — 
ea 

a 


3 g-S 

•- is 

™ ■ s — 

■— ■ in 

3 O ■ 

p at S 

-5 p as - ^3 =" B e A" ^ w g* ( s. - °. w, «*■ ^ 5*1 o 3. S i^ 10 to »^ to lJ ,0 "i ^ S 

-S £i ^ V5 LO — •= O GO -J :o cj i- o 9 <l D ^5 ^-, ». w LO — o o CO -J 

-* 4 ■< ■< P CO jiHS I w « " « ^ ^ ^" 

O CO ^1 O" ^s S 5 

V- -■ ** ™ r- — — CO 

©' faj pi's 5. * M T3 = 
O ra 


ii \\ r \ &■ % 

4 n 


n 

r t 

h ll 

t *tU ■ 4 

PS: 
[14 y s? * * e t t * \ ummH 
g UK 1 

9 


till .* r 


if ' frifr 6 P L. 


f, r s 1 

I 


ITufyi 5-1, * M'j 1 %> 


i^^Mij' 

C- |? A 

m 

r t i ■ • t 
H ^'^H 


p a 

i if * * - s ti- 


(T p 9 ft K £ J. i i y .s mmm^\w A i iiT 

u 1 V y 1: X X u frtirM,- J. I ii X \ 

\yX ■ 

Pi & - ^ L, 1: H I E >{{ t- hi 

I " ■ A* f A *S M,l V l\l\\h:A'\Al 


^ fill ^a T3 £3 l':liii»lt','ii !r J 

q li b 


fU k 

v X'l 3 a 

H 

3 

f - 1 I \ I" t \ t 


" ■ ■" •^ J *•*- «*- 1 1 * K * * 

V- l: It 4 W . C-lTS r U '? ff 

If r 3 s fd" a 3 

3 -3 * * \ H ; ; 1 1 if 4 

D 

a. 

T f, £ f. i 


ill 
ft 

3 ° 

* r * 
— v,.( 13 }.H— 

•• fs?QT^~r A V ^ K?)i\nn\-T» fc^ASJO^ r£-=D^v^ p^ivm^ yvir^ft 

,ono^f\_»T^ "^-i *-p<TTV-rarwA AAoKf wStfv^ -njivi. Y^j'-^a^a 
t<Li^a(7b_» ^\o.Aa r^_n_w »_=do .i^jJi_3t 3tro.jia ^vi.^jjt \za 

Trs^A y<!v»a» *-p\-^ •■ ^_a*\=* -^J oJx.. ■\^3?\ ^.fcljL K^soJa?! ^_iC7X_Za"^. _.jJO"3 


eg \ vl ,_m p^-^-io _^i3L \_CCLS-0 t<!Wl=0 \<Sj^- a ?m f 5 so .-\ . -rt -o oj^^j-a r^lxV^r^ A-iSjii* jatd ^acrA K"| ^> 
rii^-HrsliA'] A-iAn ^li. . -^ ™^ >£= ^a ^_jCvcnjtfY»*<r ^v^ 
\_za -^-A_^o ^£_i "^=» -^cv*j ,_=n ^v^-ctf •■ ^v.^pkoJi73M au 

1 I'linclfi plur. ilcsntLl. -- - Ms. _vxj=7iai; itrab. ij**^"- ■ — 
3 Hinc ad fincm fol. ainbo LcxLus p.icnc dcleli sunl. Propc fincm 
Lexlus ar.ib. logilur : y* 3 ^ ^j^ U^ *!l pUUJI ^ iw9«j. .( 12 ).«- 


30^\ AoT<JCft ■ iijja^- 

■A_C0.3tJ^ 1 3 ( >tvr3 trArowfo ^ix. O.,- ^\^3T<f -73 W> -T.^3 VW^ 

ff >_S f C7JJ- y%\m^ i<C»jdv» ^=» r^-v^ I'U 9 v 


WlCT^A v^ M a«^7D_\\^^ ^vr^^cui try^ M ^^>^^ "^■k icvjcA rd^o- —p~\rd ^ro' 


' Ms. ^i" — - E tt^at^corr. Fol. 3 


y£-\ V . v^^rvj-ac. ttf* ^vAok^ ^li. W.0 <"»■ ,oA^i .* \3a^i 3 m w^-Sj-tjc kAj^^v vs^t< 70*]*^ 5s\*|=i]a K^L*. cnA-V ^ijt . f \"» "H^d ,mo^VsT^ ^vi. ^vjjfA ^Aor^ yy*tt£ 

<- n^ v. . . t Vy . -H- "^3 ,moV>T^ "A^i. ^AjJdA "rAtt^T StOU'Kf 

en-*,- ,-*£*. ■-*-■ "^= ,moW^ ^v=. A-it^iAAauoA ^AtiK? ^m 
coV* „jjJI cra-ca- "T-r^ ,cno<JVjT^ ^vs. ^■SjA *iAoyc AjK ^W cnm 10 ^c U-LCOT^' »Ji*. -^3J3- \ra )ffloV.l^ ^ ^JC_=A^t<l\ ^AoV<T ^DjJC 

1 ,<na^w^ ^vs. .\AsA -^Ae\K^ ^vrDi*. 
1 5 mnW ^ ^auiA nAard' ^0"\ja S^Jft ^ jSjc A- ^ ^JJJC .ni< 


-A- ■V .a*:. ^1* A- 


—3 

WTO- V <viV _T -jJJc. -OO^rv ftoSn kjj^^- ^V-zt^zd Aj^ltoj >i^ ocimn 
V^rji^a- -av*. -^^\- ^inn!» vdi^ \ "i \ T^rra^i-a ^_omVji3i^)l ^ =n [°] 173 "1 ■ 

^ w -«-• 

(Hie sflffem unum folium dmtkralur.) _»AJC •■*■ \^>Y? 'JNJC ^Kr 


t<^-\^ . <^nS^ ^ aaaA ttf 


,\o_3tA t<lj^-^_i»-o *^a^ ^=n^ 
T<JiJO ^ -e ocn ^ v£ eflo-K^ i m- » \ Kf- 


■^um^ «liJJc^ r^vru 

A ^ -^ KlAo cpTMTLj^ k!\ : KjCiVd ^o»A^ioT^=ift r£aii* tcToto ,cnroXj"|T<in - y * ^ St . ^-j 


1 Ex arab. supplevi, Pnnctn plur. derant. FcL h — h.( -17 ).«^— 
-\^ ^jjbt ■£*.> '-^=> jmoV^ ^o. "^ooaS.rD'rClA ^vAok? w^vV 
■\r*^ \^g& AV- ^^" ^"^ r^^u^arrii \^WTv^o kA^Acc^ jj^ 

A^.l^\-V ^vii .-7^. ldnam rtAjjJrA «^^o K^YJoAr73 -^ g 
^3^-S- v&&»i) *A*izt3 5 ^cl*A r^r^TVi^a An=i* T^Vnix -„ a -lOX lj^o ,-\a .ox „A % bam 


*K 


** ^1 r^Ao riaVa. ^=0 r^A Kr^\c.T\mj« K^vn v^A vdVwno u -.TCJj^, v^Aj^-H wnjKT -to^\< irwri^ K^c ■An- 

■cnAV ^Jt AV \=* jcna^rv*^ ^i^ WsA "^Aa^ -p-*.v£ 
•cra.ajo. ^^n. ^=, ,aaaWf Ala, n^jni ^An^T ^curcf -Vr^ ^lic. \.irj- >t730 ■CVIh^lJ- OiJ3 e 5 ^J3 ^jajc -i* 


1 Sic ambo Icxlus; rcqiiirilur .tv^^^-. svn. - <:. - vn ii^mV ^j -jjJc «p- T^iio* 1 ^ rdij^zn jioxi T^j^i,o r^iftfAi^^no t a_xA t<Lro- .a -toav^ — m W KAvic. e* k" ■^_uA *TiA_i. ri!A t<LajJ^3T3 Kliaafl . _j.tit KAr^^\o _i^vx,o ■Sr v^° y^-* 1 l<lA T^LiAOOJ-a Vo-Aa vdiiVi-0 


V^a-S-xv cyx J v\x<' c^aj-iK^ 
AV -jix. A^- \=3 jcncAuK^ ^vi ^vueX ^Aori" -p-\r£ 

criA^rv ^jjjl -cn-S- "Sea jaaoVir^ ^Vi. aca^rilA ^\AoK^ W. 
m^. rv> . ^jjot -jj=i- * : vrD ? rrsaV.5T^ ^Vi , -vijaA nAoK^ 3tcut<^ 

CTJj-S^,- *Vli. -AJ3- \r3 jmflViT^ -^^ AjT^AAcTUiA A^fltC JjJD s* ^ l VuA -tAcikT Ajt^AAoxto 


d\rw -j-VJL -vrflD- Tk^ jctjoVih^ 


,J >- roAA aAokT jAx,o)iv33 .fclOC. ii^JD- • out -cTaAja* -ltd »mc\iviT<r rta _ii A— JiJC ^D- ^j^Ijc. cTaAja- nrs »mnVir^ ^3. J.1J3A -^inr^ \* *\ c \\y£ 


^X. -Aj3^ h C73oVjK^ ^i iiAje^ -^Ao\<r ^.V»J3 ,mci ^.kT tj=i^A ^0^ iiAjt Ji^i^_^D- ^'\ r. -An- \=> >m^V*i<f n^ vAaA ^AaK^ ^^iS. 
OX&yJD ^- t »JJi - A" - tJ=i >fran^rv>T<^ ^vs. -Hau-lA ^Aot^ ^o'H.i^J 1 \h. -v^y?-: cx arab. correxi. 


X 
— I — 

" ■ - % % \t . V \\ \ 


A. 1 i 


% h H P K^t If. \ly y y y t, l/r^y. |.ds 5 y 

Iff 


f k ? 5 > t>n r /g H . I k k 

r\ a 3> o C o P I- 1 Ik ij 

1 -V f f ]■ r 3 ft! ( 3 

ft, a 


3 3 iff F If iJ' i ft ' i li'fi ; 

nkmntkn 


9 
ft, 

1 t 


UN 

hi 


at 

5 

3-' L_ 1 
* Z-. 2 

g 

D I u 

D 

3 

A 
\> 

if 


t n 

\ [J 

Hi 

4 

P. 

fc A. * I u 
u 4 


t t tttt 

*■ ^ A A 

nth 

p e e i 

s 1 1 1 

e e e ? Fol. Or". OTO ^r\o i A. 


l\o , -v ryi 

: w^on3^\njAr7DT\ r£a\o ,v£t=o.u Kjxi^b jj 
. ,-xvie. j^ra-Hvio (jiTD-Wa ^^\r^=n cocva^'aVI^Ii]^ k$ ^Uio rvjil.^^ V^V\ CUJC-V ,n_ac_i ,-\tuL_i rwi/JUi-« ; t^, <j\c\_i_x.-\ ^.-Afn >-\ax. ^m .-a 


om,oi ^viiYi UN,\mK^\ KAvx.n . t ^X-^ \ T -r^n- 


-V^- 1 Voces minio scriplac; ita eliam unaqnncquc rs^eujcA cum 
suo nunicro. — - Ex arab. suppl. — 3 Arab. j^iLo. — '< Arab. 
Lr^-^^j^^^- — r ' Sic arab.; rcquirilur -nA-, oL ita Eos. 


-jAjC. - ? - COCUjA_jQo\j3 jijt *CV»- rcaCLljA^.UZllMjt^ 

mcl!jA_ij3uA3 3 K^m jJ^ranjira 

[coo^m in col V ^ < «.y*g? •. ^_cu<LA rdim^ mVr^ev*=) 

.♦.^ vdiQAJiAi^ ^ tec oacvv»JT^ r 3 - 1 ^- ■TS^i' Ci^\vdj3 


^Az racu .xiot C£i(vr7jj"v^. _k\Jc. .nA- caAA'SckD 
1 5 Kjcti cijo^JD^Dacv*^^ cTjdvmcO^a ^jkVii. • Cti ■ COjAJDTCKjCn 

^j.vi*. ri%- mo^Y,^ 
»j.vjt •Oft*' caaS^Vi-caaJkW- 

jL \ , y . -VS.- QOCVAjLS>OTCi\ 
1 Arai 
* Puncla plur. desunt ffitfi nomudla folia tlesuicrantur.) 

— - Ex anib. snppl. — 3 Afinio scr. — 
^ AD5 )sA(l ^ I fVlVw T\ K^ OJOt-\ ty fcUC, ■ CI ^oca\o j-uaik.^ "\iH 


■w _ijje. ••] JvX..) 


caii\CL=7UcA , ^ji\A'V^ K^rtojoeA M-cajfl ■ V V tv\ - [M fu. 

■A 

tS' r ■ ^ ^*-«- ■ - — i • (aaT^.i_ 

Ls- KA^i.^ i^tS. rvin^n\ m** \\<? tt^\-n r S , a.0 1 Ms, rduaVa: .11". A*>LJT 2 E ^iu, corr. — ■ 1 Ex or. sup 


— **( 2/1 ).CH — 

.^vAr^r\o fci*%jDai-~ta r^Ve\xseA cjoAjo^oi cnro^rvjcviS 


v£a 

«V 


ic\\^ CU3~V CY> j« X-ZT^kiiO ■[ 


COC\^A ^ >i« f i r ■ 


*** [■'•] _i,VJC 8 ■ I ^VJ30 CflC\^."\. 


^h]*V 
. I ■ aVfcx • T JJoi. ■ <7i^ ■ coa^\^.r^cx 

1 Ex arob. eL EtifiBn. suppt. — - Arab, (j-jyjjy . — 3 Ex arab. 
suppl. — * Ex Eus. siippl. M. (l ' 


1 


l 
1 
. | 
ill 

' '1 l 
m \ 

1 ' 
I 

1:1 

: | 

,1 

■ A 
.«i 
oai 

■ ^A 
-A 

• A 
- ^ 
-A 

■~P 

"7= 
c-j_-o 

-A 
.^A 

■ A 
'7= ,A 

'7° 

1 Aral 
3 Arab. ■ A 
• mA 

-A 

■ iA_i 

■ A 

•-=3,173 

uA 

■mco 
*ax_s. 

■ A. 
■^A 

A ■^A -.A 
*A 

■ A jj^-suj . eokVTAurT} T<lm-\^ 

.conT^AK^a 

. can cJ\(\r73K^?3 

. COcAcU=OJ3 £CO~t Cdn^f\Cl^riK^73 

.mgk^W^v^Jajio am^ canvcT-An.Svro 

. C£j_\__ie__ni<-* 

. C_>CV_i.cAj^3 

. eoa-HctEiA-zi 

.qx.^j\^7dA caa^\ ccoTAmA 

.cocu-aK^oocloo am~\ c-JcvVracvc-i 

. m_j -icni_ nnAiJ csoaiKT r^ioa cvvf A.*. — \ \t^ 
mA ato.:*, ^oii.i cocu.it<^ T^ifn ^T<fo . fca(\x__ll^__i 

• A ■ , cflcu.1^ 

' "T 3 ■ . Q3cAg.J3-\\<^\ 

- 1 "- .^caATojoriliGircr am^ coAAo^ " 


• A 

■cnA 

■-_JJ 

^_A 

■ A 

■ A 

- .-^ 
A 

■ A 
.^A 

■a 

■ A 

"7X173 ■ 

* v 1 U«^lUU; Eus. srMaclialetis». 
itii Arab. U*J IkjK — **.( 26 )<+ 


■*? coc\-Co<\ia»"A cflGT*C^r A . ^j ^ T^-TA^^a^An 

Kfr^oW. i<-Oonc73AA fr^Kni-Cut. ^*»)i\ ^V^ 73 
^.^jiii- ^\__*___) t<1mA^ maAnjc -.s^jtoci . ^iit K-jjA-m ,-=\cvxA K^ra^-a v-VaoW^i v-^cl-A-to ytafc ^ «1 Ol^A YS-. JtCOi "\ -A^J-CAiAt^ 


* <s k * \ -7 -irt t<1_^ A-^ry=i rCjm-^X-sc ^-vAmo ■v. 


T^a : Ml ■ "* rv\ rtT^T\ TC^V -a TCCV-yi "JV 1 ^ pen, ->'v y.~t -A. i .K-.A-rb-A T-*c '."i* _=3-J^ vA- 
■ A- *A 
■ A 

~P .coCLi'Ari' 1 Minio smpium. ■ — - Anioni nomen el tinmen alramcnlo scr. 
sunt, cetera minio : ita efiam in seq + catakgo. Pol. v 


-w( 2$ )-w- .^Vi- ■A 
r^i -Hoar** t<£ I <^ KT rd^A. T^ 03^ -■^jjJe. <hjto ^ue,=n.vso -»<r\K^?3 oaau^i 10 


nam ~_L_^n_a^\_r73ci . t^S^akT mA<ti=3 
=Ar^A T'ijAim ,ScutA K^n^v^,o 1 5 

Ctf<yV^eLls^<f 
CQCViijJDClviA U 

cojA aSo r V] \o t^ Ms. ; ex ami}, el Eus. con* ■* 


■ A" A- . -A- ■v^. . QX».lV^^Q301<lA 

o T^\cv_\_T3 cojc^j ■^JaciTC^ jj^-^at^ eacA.E^-A"X£y> r^vii in SuArCf cod-* "ntvior^n Kiojtaw ^V 1 ^ risA; ^lAv^* coci_x_iw^\ v^_ Kl V kTo .J^\_3LCl 1<J<L I7X_i— TD-\ t<Tci UN_*T 
^Aio^ KjcthtdJc. 1 •A- 
T 31 •3." 

■ A- -A- 7?. . GOOJ3a^73V^73 1 Ex ar:il>. suppl. 
Eus. ffAci'.nzapesn. - 
Ioces seqq. corrcxi. — utyfh - - Arab. ^yUs^l . — 3 Ar.il] 
a Arab. om. — 5 Ma. cocvun." ; ox arab. et 
fl Minio scripliim. Ful. 7v 


Fol.fi M-( 31 )-«— 

ooo^cnA, Kljjim ? [Aal*A KlmTVi^n ^jj^KtcS v^WaAro ,-Scot ^ 
—t ™ rn<^ r^_l — =3 — x,a_ii UN-jI OC73_i_r73 ^V_li A jj ?K^A^ 

r 
i vdtnSJUL 3 V 


■V A, ■ A- -A 

1 Supple 

CQ.1- 

■T 3 L Dclnporlc. Texlus arabicus usque ad finem huius snclionis logi non poles!. — 2 Minio scr. — 3 Aral), u*P"* *»( SO )** 

^.xiJt. ■; 


t^Vrt ^ \ V rd nL^X k. A r^ h^w v^A OOA ,,A osar^AnS 

CflcA_Xflt<^ 

eoo.^V>A,nAoA, ■ ^jn,V y. K?\SAa ,j^\jto Kft^mvrA\ tw**?jpq\<^ KArDJtavi c* ivjco cocos^kjo^^-iv^ TwLrucau vyvda *"^ liJC i^rvOrvo 


flam __i"\_=n_^_-^ ^ajm t<!_j^icLjn ^^a ^ , \ 

vd—i.—» — \ ^73 y\a X J vd. TTD^V b^O I 00 JC.CV_U "Y 

K^o ^»vdi,ro^\ck v^r^nx-rxuo ^jjjl ooA 
. j.vi -A- 


^-iJJK!. 


. ^>jit -^ ^rdiH^O^ T^VvctsA^ Q^3Ji3>3\^V\ 

t^aAj^ivco 1 Ms, "mv£^r£\ cx ardb. el Eds. com Pol. g 
~w( 33 )•« — W'* * •Ha ^A u^K^n 


A_^v^ 


jjjt wA 

■V . ,-ilJC. -mA «i MOAii .YcardJi^vZ t^d qo&iI^oAIkIco 

. I cofl] "N^^j^kT omn [coa-lA^-^Y^ 
. i rcflcd^ia-Sja 

. C^Oj^TDjA- * 

. CBnAcvjmr^ 
. vC^cvii^v^i v^nam\ t<Azds-^ ocn cac\Aa^73Cr\ GOO.MA.1D' Ex smb. suppl. 

MB, - C. - Vlt. ;{a ). k: 


•«f- 


•na 


•vi- 


•Sfc 


■=L- 


V 


•V 


TdA 


.*£!• 


■iirw 


•iii." 


■fi, 


•a.* 


■^. 


•a.* . OaaVlAzo 
CtfoA^-lii^Cun ■^3,1 


■.TXj- 


■ii 


•ii- 


■r^ 


■rfk. 


-oi 


•oA- 


rtfba 


*£*. 


■ A 


■A- 


■v- 


■V' 


■vs. 


■Vi.- 


•^ 


■^. eojA_j cvrai. o t^ 
,mo\^-oo^\ 

.CoAjai^73 

. cooNrrwS. 

. OOoA(Xi^5T<r A sea ^ ^"n. jom .^t<jJjVK^^\ , -^J^JLJt 5tv\)[\o ^xi H 


mnV — m un \ "7jr^ •• ri'- m <no-*^ A-rrj j-Kcv-jt ^_r?3a . tTw T^ CJQ'S T V-V-GQ^ Al<^\ t^V.iJ.rJ3 


j-\Cl.5 colCott^ ivjto ^_>iv_3Lo K^r^i73.Lr73^f\ caaj-rxcflCkT^ T^j^DJtcui J Ami). u AJ J i Jl^- ' — " ^ s - "i^^aKf; ex anil), et Eua. coit 
Vox alia manu uddita: tn iexlu arab. slal. ■ i : ~ Pol, t] V D . -kh( 


35 )■:-.--- 


i .Tvxa-K- 


H* 2, ■«■■ 
. ^.At^iV^n ,= L=3 CflCltCj3jJ 


■Cut- 


JlX -A- 
. &iai<J3jj t^td MO.Yjrili^na^Y'^ 


■iiJC- 


,-jJJt -C3- 
. COClfflT^OJ^ ~VZ3 COCV_Ccjj3 


■01»Jt.- 


^jJJt •*■ 
. CtfP:m»n -S^d Gofti^rt^^V 


■JiiX- 


^JLlJC. -^s- 


, oocujOorwSai^jrojV^ -\^3 cocur^K^ 1 


■iii 


,j,VA -iii- 


•7= 


r >jJi »Jj' 


liS- 


^xiJL -iA- 


.\ ^^ 


-jjje. -tC^i- 


'\J 


■\ ran 


_*.1X, -iA- 


-en's 


■ t\r -iA- 


.«£in 


-.kljc. -ari. 


■GO'S 


_jjJC. --j_a- 


JJC. 


^ w 


^ 


^i* .J^n- 


-T^lSjt- 


jii. -ii.=i- 


•crOr\ 


-jjue. -^v=l- 


■W.V 


^i. -^ 


-.r^Av 


ojjl -t\- 


-_^Av 


ir^Vxx. Kf- 


•^V- 


ft ^kviHj -»^: 


■aA\- 


i^W. ■*<?■ 


*fe. 


,-xiit. -a- 


1 Sic 


imbo textus; T. 


ins.; arab 


. ^i)U-;t. — : 


arab. ;^ 


j . 


3 


, . CaCi±r&w£xi *\r3 GOOJOJ3 

, taA^^&vSori' \^ -cook1A=jAt<^ - rdi at A«? Ma. e* Ji ; arab. aju,, — ^* ; 


.,-AaA ^ct^s^o rda^nxo r^jm^cLDao K?X\x_*.a K^Acua 
mcujx x inVui^ K ii- j f,o.» ^Kfo .^.xii. irA^a O ^ 

H OC73 

col cv_ca j-\ft_3t ^_i73a . r^j_io^j3^7D qizojc_=3 ovS-joo airs yNAro«To 
r^_. 1 \n_i_ji>_iAv^\ x<Li —1 Tcm UN_.T<f : caaS-^jL_m_sAr^7\ -A- ■^ 


^xiic. -^=A 03-S V 


^AiJC. -C7A 

M UJ6 .jlVjC 


1 Sic itmbo textus; f,\c. Eb«ss, -m-. 
snpp]. — "' Sic nmlio ln\lus; 1. E. .^.. Kx arab. e( I E. 

■ 


r.,1. 

USj' •CLi ■ iij-K 

i e»l*e. -era- 

,-xlit -Oj- 

,-xL*, -TO- 

r ».ijf- '11- A^ ~xvi t\- 

~xlJt '45* 
-Klit ■ cA ■ 


mi\K^( 


.^AriA^. fix ara 

— '■ Arab ah sup pi. b*j* Ms. rt^jx*o3[n]. — :[ 

*■ Mb. ^vii.; .irab. a-m* j y 

[ Arab. ^Lu*3, j . CttCv!ViAfc!l ^r^ Gflfl-VYUCasAri' 


■^rV 


-xiii. 


•^3- 


■■^d^v 


^xl*. 


Aij- 


r^ro^v 


1 t<f^U.56 


■*S 


■^LTTsiiV 


^.xijt 


^ 


.^> 


^,>jit 


■a- 


■vsOft- 


-».ijt 


•VS.- 


^ 


-jJJC. ■ 


3L>' ■mA 
■cA 

■ axro 
-cuo 


a o-\\t^H -,ooauKT aoc\A*Yi3 

I ^viiSjl 'C3- 

^3r>cvi -CTim- esol n^ |i<!: Q3 CVi V^ITljkiOoA ^ 3 rtiYhx x^xia^ckrTD coe_^n Q3(^^J.Vx3. 
\_J3_TT3^ Kf ^\a_^A_rr3 \\ \ \ — in I Ms. .ja*.; ;irab. x-Lw. — - Ara <°- ah. lj*^j-^« j t^^ tJl aral). a^*. — - ' l Aral). J.J^> iO. — ri Ex arab. suppl. Ms. xxit; 


.inSC.l UJ M.103 '1(0.10 Ki) t, ( ^v»tw 'S|5 ipJLCC-X' \n n-ccTt WT ;>»*' *\ y i^*ec"v*>* c~^' VCO 


■3C-TU? VTCCTCp \iCCY" c " m ^ eo V.LI \ ,N.«\> ^""U^* Up^P^nCO 


"XT*"* V 

• ■^ OTT . A01 T'J . ¥ cryT^u^^-upJ. 

^^Ttxr^ioro j>toC>^^cc«D ctucc^a -VCD- •xr<-* 

OC^\P\_ Ci^T3VPCO \ip4\^1A) \blA>CK) ^01^^° •V\« 

A- J>\ T. W TU\-0(» C\_ ^*Y^° OT «. "XtA 
O' "XT*^ 
C- "XT^* 

ecu- ^T^ •XTO- .( gg U->- nrvrrooa 

ce^n^ o-x\s^ orcccrx t;vY CWT ^V Dro * uu>y*"~* vexr-xn 1 

"^"^ TTO\_«pA OTY^O\^^ V^V*T*\!^^A XiUtOOCC^*. C^XTTJP 

^Y*"*"*) crc?srv u-^v.a^a y^^ 7 ^ c^r>i-. pA«^Ti 

^XOtw'yoK) Y° = Y' :nDU l^ A tCC^L^i--' jrrp-fgr|f-rr3 '([LMy 


fj . — '(d[S) 


f; — 'tunsu.1 til 


«c , 


■ «tx ■ "arc** 


■vW 


■K>- r\.«^ 


VV\- 


■ 1^. TfTt^ 


v^V- 


i "V *^ 


■u'^ro- 


-^^-. "Xf^ 1 


■A-\- 


•^M- -XT*^ 


■avt' 


•*\. -XT^ 


cfwr^-. 


■^- -XTU^^ 


■crazAi 


■**CO- TTfT^ 


■crc^V 


"^ T^ 


-crc\^. 


■ £ - -XT** 


■crrruj- 


-*\L- -XT*^ 


■cr<x£^ ■ 


■<li- TCT^ 


■07a- 


♦If "XT^ 


, ^- 


,, =^='' xr^ 


^ 


• n>- -xt^ 


• Kj^l- 


■o>- -xr^ 


■CO- ret cctujo A n F*— M ^ -^ 
^.».vi. ■ m • 
^»jjt -a 

jilt. T-CLJi. 

^1& [.^ 

^viif. I -a 

~*xx. \ ■ s-i 

^jjjc. T-ii- 1 
J>.vyHj -en- I 

^vvy. fl _ Q£>d\i\ J \\ J mem 

■S-nijO rvin.v.A v\ rv\ ftj3 

Goa>Y,io^A 

GQ Q \j,Z73 CVQ3. ^. 
GOO > ' \ * JLj ™ n O Arab. ij^jLuLk-^j a Fn oooii" com; arab. ^-^^.Lxwjj; 
cl*. Can. ann. 8SG, 890. — ^ Ex arab. suppl. ■ — * K\ arab. snppi. 

— : * Ms. >jio.iTv.X; arab, ^jib. — fl Ambo lexLtis evanucrunb 

— ' Sic syi'.; Lexlus arab. ]ej*i non polcsl. >-\£Q~\- 


^jiX. -\- 


■ m cw\. 


TC^Vujt -kT- 


■iA-CtfV 


^ ,A < 


■K^V 


^li .^- 


•A^V 


<** "H 


J V 


yix -a- 


■a r -v 


^JJJC -o* 


Y* 


tt^^VUe. -T*^' 


-*. 


^5. -^ 


■^jjc* 


^OJt -^v»- 


-cvot 


T-tXX. -^3^ 
^jOjc -a- 
•^ 


_iis-vj -a- 


\ «., 


^jAJfc -o* 


V 


-ttlAjC 


^viJd. -^3- 


■-TUX, 


^ljjfi. -V&*.- 


■ Tl*W 


-xlic. -J=iA- 


•»5n 


kIAX. -A.=i.- 


.,* 


,jj.ae. -^3' 


.*£&. 


KTVtY. -1^' 


•CT3-it!rV 


-jJJC. ^v»* 


^j^7D^r\ 


-J.UC. -VI- 


■CT3jV 


^** "^' 


■^ 


^KliC. -^3.^73- 


-^ 


^jJJt -o- 


■«i^ 


^jjje. -iij- 


■*Ai 


^xVX. -\j- 


■ournj 


^jJJC. -V=k- 


■ TV^i 


t*& *\- 


1 Aral 


• 0t^ 1 ^ iW ' • ~ 


- 3 Ara 


i). ywjAft»M0 >»y* >>( 40 j^73r£?3 


)oWv^ — - Ms. "t.u^An jontvirD -j^^ao cco^Kjd*' " Pol. 11 p 
C7i ,: vr3 :1 &□ cu^-iJ^-aa CkT3 

CHTU3 CoCVjAJ^-Sv^ I Ig. c d' " V 3 


® \ r i 


1/ 


ir ■pi Si 


I 5 I ; n f r f t 

<• f" J G 5. If (J- e 


f - if f » 4 If ".' If t i t tf f s- 1 s S-4, j. f : a ; « s /'/ ^V i? f -4 


CO . b s: - 
3 

j- 

D 

l : t t ■ 1 1 5 

3 2 ( 3 
1 f 
1 G*. 

.IT £1 7 
vie ft I 

I — v 

((I i 


r 

h 


r ± f. 5 M 1 6 £ 

i'E 

G — 

I s " 

fe P * 3 

» P 

. ; 1 H 

^ 

-e if % *■> t t 1 • S L 111 tfr 

Hff r -* 5 

ft r 3 t 

f f j j / 1 u HUi r 3 r 9 * U 3 r I 
E T " * b rf 

— '4) i. v &■ £' 


§ 1 °JL A. 1 

f G If 

£ r 3 i I g 2 X G 

& a ^ * 

i 5 

r 


13 n 

e 

c 

G 


¥ S- 


i 

r ! * E4 I 4 

3 


1 !I3 it in 

o j; St 

I J t of 

J^ Ef 3 ! .t: r 

.c-f 6 

ST G 

I 
■f i t IS; 

m 

HOT 


1 
. J^ftJCJj |t\t\ 


> 

. >.urC . 
rdx vi o !'VOiTvv-j T^za .^Hcn^a >_rna»^D -^o.»ja^Or\TC? Kjto 


■=\ *- 1 ^^ \ ^ .1 t*^ ™ v. V\A\\ V \ V — i -n . M^ft^K^ K^im 
T^OCTJ CTJdV^TDcLv-TJO * | vV.v JC_=T3sHCi -j(S\Ad\ T<^ <![\(Vr^Art\\T^^l 


*<* v -rt aci ^JLx. %^tSt^ r^^fwujeAra Kjkwo . i w PHorSo] 
. Cflu-ScvYi, rAio c^a.^-\cuD ^1^3^ KjaAjis 


.".. 5iA\_3* ^ v^"^ m'.-w Aiiv-i ^\^r», i\\ni 
? **&>£»)£ fj 


1 , 
(j_a-a_L_jj |J*^t" AJ-b^ j, (jiiLCj i^a-iyi qjJ (jijufijt) -Lit ^ j\*j! !Jm& 


iL*wL_jJl J, j^j kj'b JJ (£? ^vr*-*^-^ SwSlfi £&J3l dU-«* ^ f<y-gl I*>j6 


Qj^ya^jJU jL&S f^*" *^* M i ii>' J '^ J^*" &**flT2l (J^^* 1 20' 
. T^m\^li 
.Y£xzrsacTr\i\ W^-A-q GoixKljja'S.iTD >rocv»^-j •na.xJoV^KT Kjto 


^ r* ^-K_^\V_»tv w^^ m -1. * ^V,!Ot„rD -^iJwJ^)^\^\T^ \<!-lC73 
aAViw^ K^GflH^Tv tC^-A-tj \o-\*^Tk ^rvjccv ^>-S fv>s. Vut^aci in 


l" !k\ I ">^ "H i S :»,.'iv v-nv\ t^)nnwA-i v<f k v\n ,2, ^m^n 
.^fVjjao ^"ung era^yiara 


— pw_k_co^\^\v^ CTXinjOJi- -S^rv-TDn . :vu^\v_»t\ ^v.vio ^jb\. 
*^ 


^V ^ir> t<Lj3^j-AoX.d m-H-^-a r^^ v^a3a ,: tJ^ 7 -»^73 r<^\ \.-tj 
Q ^j^jj J^juia3? UJo^ i^Joa jj^iJl |iiU|* 


. uni^ t q 


^^nco-Ha T-, j SCTpcSa KjiXuo ■^■SX^vi irviCTD v^^vrbcu ■H^vtdo 
v -n wr, ■ '*■■"■ ^ rt w'vr' ~n \ — . v \\ 1 * — « — p, ^Wk' T<Vn 


Con_^^\rC^ K^ °na « rvi ^r^ V -^n *^ ~.o\^ A\K^o . m\_TD 


• 


. r^coS-^-A K^=kXro ian >mcij£3 aa^o . tC^jcu-a 


rt^-Ekj.Ao^\_D -txj—cdWkTci . KlA-j-Ji-T^^ 'Sft^-v TL^OQ-^ror^ 


* 


fibp] 


, jmcLEo-K^ruoa r^ii\m^Dt<^ OXl^k^ -=*.o . ^^^33^3 
r*l^1 ^ i^-J'j y^V^' L^ 1 ^ fey*****} LT 1 ^ ^* £4^ &"•*" (i f^"*' ^^-^ 


ao USXfjj] 
Gr D^JJ! iil.U iJjj so 


(j^^- A^ljJt £ (jiLffj y^)U&js ^J ^?-i)-^ Syks ^« ^ ^ jO-«! liXJft 


LaJjo rf>-**jl /S-jLj^ >^Jt>^ i^i'-iAJJ fO_wlw£j ^i\ii <\^w ^ [£v$ ry^*" 
r^,-L j. ^J3 \cfS_>Ji "S-Td A mrdr?a\ >=noj.rD -To^-Do^VIivr^ i<jct3 


Si_j_je_j y^l* jJvX-li iw^-iy-j A^^t la-ii?* -.Ul tXvj LiU«La. t^D u'j^ 3 "* 
V^Lk-liO . !<Lt_i-_rDO T^VtfV-lK? CT3-A K^OfTJ 5tV_svio . VSjO^AJIa 


a^L=»» £ $ LixJuL. ^-^i Ajwijwj ill jn^-j j-*;^ <J' ' JLjtj0 »js SksXj Jl 
-;- ^vii. sLZTxu ri'Vioja.iAro Voc3 1 


.-Ti ^^-^3-*^ iHJLal (A^H (isj dLLli ^»^-ijJ i^L> -C^ *>JtJj AJy* ^jsj i)j 
a (J**** (J*?- XiUil j, jjilfij &2fytg 

6 


1 Vox erasa. — - In rasurn. — "' l'uncla plnr. dcsunL 
svr. - <;. - v j 1 - 53 H 

8? 

- i 

E * * t 3 


1 £11 
t * i 

If ,J Vj iw: — — 

}*4 


r I 

U 5 m 

it 

T y J- 1 ■ tiit J l tf 

c *i v -a 
1 


5. £ ^ & / * 


n ft 

ft £ 

ft 1 

E ft 
f $ 

I ^ , 

£ r 

H i 
= 

EC 

o it ■ 

M f 

lie I [[I 

■H 
fill lie | ^ * ° 


, _ ,. ^ * 

Sr-JL 3 S 3 


ft 

i 
F 


t V 6 t r ■Li v> 

* S I) 

F S f r ft s- > 

Cv_*_v.L\_yi i<!_»-0^m^73^ .\-n icq __i^vjt ^tl_i v,i3 -73_a_co^\V^ Kjm fi cv> A\T<^ -. r^ jt ,\ ,n y. r^V^v-i^A <n- ia^ -\ V=3C| 


^»ci_x_»_v_i-vi . J^Js^-u ivj^ro-A k^toa^. . _ia*. _>-vc»s*. KjcA if 


Kjlmo . r^Wi^vm I A_,arrj ^u,^ r" rilj_ro)j\ ^\ r— i ^_i2s_r Dot C7±*\a~sm>.vd ■Kicv^ .:**£ HJ^ i^^^Q <*j\ Oi fj) iX«> avzffJJ /jXJLugj f^-*w t l^£& rlsl j-ol -?Oj_^ O^Jt,jj cyLoj v^^l Bv^^j ifiXi».l^ ^J-uj Aa*jUJi j, (£*; a ' 1 Ms. Apa - Puncta pliiT. ctosnnt 


2 .iv_x_j-* c7^J' ; nci-i- -H^-ra -^aAroVi^rtK^ t<ii ■Fol. 1 3 -t.^AK ^ i-S-do^- ^ r^ncLiiAo^njck^ ur^^j^^ tj^^ t^jJL ± 1 l^^J ^^ jjljj *Xjo ^wt !6<ii> q5 uui m^O-r^A-rryn v^c\a1j\V t^^rujt^D -^ajaia^V^ kIioi 1 Cf. MarT, p. 5 5. — - Sic ms. 
is, — '' Puncln plur, deaunt Hie sequilW puncLuni in if 


aq 1 & ^ i 3 I 


d : r ^ a 

is i n 

*%*• li 


i ft r * & 


C- II 

1 H I ■II f" 


ft' 

IF ; 
E_ 

* G 

1 f E 

ff 1 

El t 

1 ■F J- j- » t 

if »it CI v» " ; li^ 
u <"f 
y" a. 

1 f T f n s 


3-f fr 

h 
tt P ° 3 » 

* If c_ L 

C c- F fc - ^ fT 0- t- n. 1 e- if 
F t 

f F 1 A. f 
J 

b 5f u 0- G 


1 i' fc 5 t " G 
& s- 

r c - MS i -+- i '-^;-*' &J»hi y^-xj^tj ^aJUjI AJlULsJ. j, [jf^uBj L-uxU (jjyU^j OjJo'i 
\_>J! A-L-i ,jUJi yj->& (^ ^bJI &x*Ji -^j j^ij (iJ*^?J j{r**' <^*> 


^t\ a y^v ^^f AWjA ^ftlfc\a r£i<boci iiAt<? ^tvkK.T\ vainiX; 5 W ^_1_5L^ . 1 r^*jcv»^i „ ,,.. ._. 

TrdrrDOi li'ara ? rooi\.»K^a .r^ucii^ i<lym^\o ^j^OlVo «fo^7Dn 

&_iL«*jj y,^_wl A_A_iLc^ (j^w sfiw AJiAi^J. jj (jilfij (_'jj«JJ (jjyjUj yU c^-*'j t**^ j La AJ 


&f-> V^vjf. kL 


Puncla plnr. de&nnt. 


..( r»s ). l r!S*' j*_j- — J rfy-mlj jj-jL^^jiX-a-^. /jij-ix-o o^axj -wi.1 M?if- fc *' U* ,l r^ (J' *^-V 
gj Aiw s^i-c a*mJj ^JK^ J*^ ^Ww* ^ l^ J CJ*^r* 


!<:. 


y<^ JtO -J™\-Ji3li-^\ ^ s vdzocu to J» i3- , "-v. v- ^ ri T^tfViVa ^jVcifli-^. rdz7DCV> V^OCTJ ,030^^*0 .KSjOj^t -v ^K'n j^AVo K^<-TOO 

V \ 

jL* *.-k_*« yL^^-^ y/j /Owijt!!^ xjLaJI -jjJI i£u5 m^j (j-^r^^ ls^ 

1 Sic ms. — - Seriorc. uL vi-cIcLur, maim iii rflsuro inccrh. 
- '* Sequilur eadem nianii qua inscrtio ^■■J>>' ^j... ~ 

E T^T^r^ f'OlT. A-J 
I'0l. 1 h — H.( 61 V,— 
qj_*^_&L*JI ri-A^-y^l] p-J ti>J"[j] jJJl AAJjIj jfl.il #A&j (J*^ £J;I 

f-i-o'j] Lrt^^^ '^ S****^ t5^ t^ 9 [^^4* j**^ [p>4" t^m* 
■^ -^javKVo *_j : 

7^ _ftZ734 ^jVkVvo __>^v_3to «^i<Lrtio 3_AtcT Vjoct\ ,-\_«v^ ,-»\x.^vrD 

y^ [tf«H p*H] «#[* u]^t tr^y^ 1 ^H tjw;b ul£?j 4*1^ 

j&JI £*#^fr& ^*« [[•>»] ^i ytSj 

1 Ms. om.; ex arab. snppl, - - - In rnsurn alia, ul virletur, moan 
udditum. -_Ljj v>~ wj (jjkjijLo 


..vdhJO.*?! ^i^-K^o ^ faVh^ifl Vi"l<l=730 3A«^ ^vla^\ -\-av^3 

r ^_£ ^ajUfcp' p>*tt 4J&] y»j L^fcl^ 1 t^*^ 1 ue^J W^]j ^*3 
i U^L-ftj vt/-*-^.] ^j-^-^ trf^H tJt*^^" ^^ *S^' ff*?)^** U' 

^^X—! y._^Ji_jjlj ^L-^jIj a_iLoj oiJl AJL*wjl[iI| ^ ftiJJU.31 [AJM^i 
^r^ t^^— &U^, r^mjr.— y\ -j-S^ -^p(MC3 - Oii>_o . j^ocu 
. v^_i^icLjT\ .s — ijf.o ^.\ ,— i\y£o, rZvZmcx ^Ar^ Wa ,\w«^ 

* ^ JH! m^ &j rJ £oj r ^«j (<v*ji 3i ^[<x|r .L^Jf ^ ^Uj t-'j]*|A|J iiy^i .( 63 [jjj-f| ij* j^p&xMj ^>U- -Xr^yt -3J (ju^^-j-^ rtfyuj! A_wLi,JI J [j&L&gj t_?j-JtAJ rWUtMJJ t^-iwwj (jAJjLf fiJ^j yz^^\ x*J% >fri 
(jL5j (j_^JwJUl ^*XJ fjri^ tf g tSwjj iCjUj uJu' Aaam Jj^ji uy° (^Jv^im)!* 

. j^OL-jIj .~jj_wl &Ju-Ua [vjJ-LLuj Xl\\ fi-AAj'Li. ikj AJIxjJI CUaJUj L_?ja\J 

, riLx-ici-j^ rr'i-o^o ^r^u3o^\c\ t^SwOO 3AkT Wjc. - ^ ,-S.utc? 
K^rtA^\o K*" ^ K^qcvj i<jncn 5 modV»TCfa 5 \t<? ^\ t y.-=\ t<lj_uo . kL» V \^^ ^rvAVo —jV-jco —i^w^m Wt^ irda\ard 
t<lr73aj KTam ycna^v»i^a . \<ljaj^ jc_Z7iuo -*ije.^\n v^r^soo ULfl ,v_j^_^*-*-. ij cjlJJl y>iL&* (j^ j- .yi -^j jji^ji rfv*>' 
t -..Vl\{ 

S^Av-rD^V^O . ^xVl^i v^^v^Vo K^<L=oo 3 \t^* irt_i_jc.n y'Viit^ r* .Vr3 T^^VJt «l=3JC^3^Vii *• - 

iiiis j^jf f 4 >-« yj-Ji-^-S-Jij LivJUJl vXa-il' -_jJ ib HCy' 

r l 

V_L_5t- 

v^ra y — >'■ K^».=D "^l^-Cl a5 1 Sir* punciunlum. — "' In niai'jj. adrliUi. — :1 'je^ oorr. ar (j i ■ w o« AjtliJI ^ (jiLsj Vj*^ tr^i (j**j^ &*« [rk*-^' j^W*; ^j Vr** w^*^j> c^w«jj fj-Ajj U _id\\a\a jijtaxo ^jAvt^td dvuti -T3^\x3 W &u a^W) K^mnj ^jl *JLL*_i. d tjfiu^j LyJJ (^i-U^ (*s**5 (^y^L* ^j^ u' jLix, J HH" 
® Vj*~ [j , . v T , *'*" ' j Qiy^^'j f I Y^y- t '-* A >-** 1 *— *~"-j ty* fl SL- M.s. mil, i ex iirnb. BUppi. Mm. - c. - vi|. 

,r&l&>?\ JfVjto ^ki-x-Xfl r^K^ia -SAkT W*.t\ *^>tvd ^oa^d 
* ^ -^y^o -_iVi<L=no S_^kT ivA_3CA \<S.Vi^ r^"M^w_ -TaCVfcT3 V 1 


t^tdHt^ A_X.3\C1 ^ ejj-x-JJ y-^^j--*"; ^^iv^.! 5 yjJjdjL* JL^w is-i^St ^^x^" y^ /jjy*i.jj^ 
^.^o« yLii^«j ^-^ ^J^> tjL5j 0^j,jiJl (^6J x^tj y^oUj < ill ajl** Klrx X_=l^-U "T 3 ^ 


s*AJ fwOlAi^J A-WJJ rjAjjl IvCOj "Ta^-oa^^rvr^ iT.><o ^-livrcLma ^At<^ ^tva.x^ \a_ro^_^3 - a Bo&J knjtsQM *r ,-\ m . s ._-a v^73<x» K^Ofra ^cranAvj-r^o * '.t^^iojtv * Kol. i T> r" K-jlaJ^-jv _.»TC^v=r3^\o ^idVt^bo ^tlijc.?\ t<^j*S.ui<f t<jt^73Aio ,_j*\_cai^o rdwSj ^vwo ^-*ijc. i\Jt Kf^autj^ Roii trvjjc.T\ Aa\»Ko ^v^V o r*^ 31 u>.Ji A_i-*« j^_* ^^ ^-^-* (j^L=>. j^i.i)i -_^j Jj|^t| (j^Aiijj rfvwi 

1 In rasurn alia manu ntlditum. Soquitur vox erasa. — - Ms. 
,<^H" J — '■> Lo - ! in raaura. — * In rasurn, CP 
— w*( GO )**— 
0-jj-J^^J!j ^lJI p^Jl «jJJi ^ISj is_^ ^-^Ij ajUUs^ ^jtl) &^ J^yi 

^_i^_jij._i^ t^ —i v — \tv_h -^aaidi ^j^^vt, cnur^rvi -^Lua^^ 
r^T<L-r7D^V-AW A_Ar^ )i\ \ x.a , -^^u_n ~_i-\_jiV_r3 r^^r\_x.ci 
r\¥& rwuio ^jc^na t^K^rj^cAVv ^cvuc.^ oi^iAcv 
-iroi. ^A^\a ^w AlSrxa 1 ^-jJJC ■\-Ctt^_ w^^\ <\ut L T^MiO , Tdjuacvrt «&2cyo ^i-T-Dai^o t^k^?3^iA>vo AAr^ W^\ jSiAt^ 

(j— 4 jjrt-^La. pjr^Jl LiLJis yL5j /vaJJu! ^6J iLw£ tidjj ajL&Ajj i^^jJI 

^JJ— iLi) ^j_u> ^ol^Jl JilAAjjl *£j ^_jjji L*jJ yji*i AaAjj .jjv^uj (A Jkj: - ,fci 

r-^-^JI JJJi uLSj iwajwAj! (^iXJ (j-tJXij} dJoj ioLtfOuj *_ r jJl aJ^au (juJt 30 
I . ^J_v,a> I 

1 Punda plur. desunt. — ' ! ik in rasura. 
1 1$ in rasura. — s Fn rasura. +.U ss W^ ..VkLtoo .°t \r^ ^v_i_3t^\ ^ ^ Ki ^=.^t<r 


LT tj (jULSI jsLxjjil! rfftj tuij Jv>J. ffSMll r^_i_=oVo ^j.^2c^\c ^j^K^toq 3^r^ Xsjca . m^v rj i<S-nai- Y-wjd^i^T, winai r^faaj jcnotfLiT^o ,Kjjflj^\ 
-a iv_jca r" : .O \<fr^_=T)VA(!f\ V-J-X-A V-" Hj yd * % soVa kTS r^ s ^vAV t^X\ r^^vT3Jt^\ i<j\1 
\ ■ \ 1 Sic inn. 
eraeo. ' J WnVio iu rasura. — -! ^_^=i- •" rasura. — 
■ 5 Tn rasura, voce T£T*inVi^\ prins scripta Pi ' 


I w fl 

I' 

H 

cr 

c t 
i 

J* \ I 3 ^ 

u 

ft 

K p 
'X 


r 

H 

"* ST 

■ r V 

*\ 

H 1 i- fi> F\ 

f - J fc 

■gill 

h - t f v 1 

J 

1 

a 
c 

I 

9 r $ <A L \ E t 

s i 

h i 1% 

r t % I 

V- 

1 

I X « £ £ 

» r i f 

U* IT Tr !?■ GU 


S fi 1 

s > r 4U1 f k r ^ fe 

- a- v> * e ,r l t V E GJ. G & £1 g i .S .r z t-i He 

^ "* - 

t i" r 

t El 

F SP I 

1 1 f St 1 1 £" vT If c I 


jVHVici _o£-=raiic\ T^rii73"Sn-i^\ Vujl ! 
ii<!^a }^ ^ vd^Xzh: I". <vk*r> fAnwr*Ti rtijjt.n T^iciinl 

I" 1 ~"^ T^CimCl .^ ZOAIWH \ A\ttjCl . T<" * ^CV-J JU, \V^\ '[- .i\ m^ v^a CLnJjix: &*: bW; T<^_S( VfCfo _ikl^7iuo «J*^m^ii\ Vise I 1 J 


^1 kv_^o TCL_i^nm_j~k r^-L^-YTjl c^cvSr^J^r^ ^tv^n cn.=3 

1 Vox dubia : lilterae 1^. valdc indistinctae. ■ — ~ Hinc ad ann. 
.'16G tcxtus arab. deesl. — ■ - 1 Cum Ens. non tlical Mnrcum cpisc. 
fnissc, dubium est utrnm ex an Andronico adscr. sit notit.in. 

AJ3TlT<5a 
t^.\ a >ox-Z3 \ m n^\ ^iLrriAl ^ rvi nV \U<\ "Tolral a ura 

T, CUj^iiHaiO rCu-st^ tcin t |t*i 

.j.\^i=r>rtcn : \^ r^i-i\*Dl cmcijTwX. vnA^t^v^T oizd 

r^H"|cuat<r ^p3 csn-^S^KlA -\l£oJ3"| oocd.iKllv^ revise. ciirD 

1 Ms. dab". — - Ms., ul vidcl.ur, A^<r. r — «^ 77 )*i — 

oo > c^ ^_ A—tjt^o K* -noorx-ra K^a^ K^,cu r^arn ck=j 

rti j**^JjiJ I 6j, w^u -V^y? ^M?«9* "Wy*J otjli LLqjlj J! 

J!jJ( Jja_s^ Lfr-fr^Jj ^£Sj *Z\ UaA,^ -jjl! i*LU yjjjli Jaj] Ljaj B 
T&Xtn (<^UM03^ ^3CLOijA Kj^OTO.1 (XZO^S C7il^ i ,' 

iLU. iw3ti Jj)3 LjLXaawj^I ^^swo yls ^t>Ji <-jjJjtj ij4^i (*^"b '^^* " 
en [t. IfYrSajaA Annn t£ V, 00X^10^ coaxa^^m *uX**, I ' CJX3 

1 llncc notifiu .'ilta rursiva iiuiuii hci*. t?sL eL notneii fonlis abcsl. [ ft Si I ~*\ 86 
1-*»{ 70 )*M ^rtjJjt ■X-TXUO P^ttflUnl ,C73aAiT<^ ^DOJCki.A COOfVSlV^W^ -V\ jm (73^3 o._rD-\ ^ »-\kTo . 1 s y.Vo rC^<l=r>irv-x. [t^LL* -\aji^. ^i\^ t^^v^-sr^o .^n -jJLTiOkii a ^TCsaVh-Uckl Vi*. ■ :■ . y 5j 

■^om — » — A K^—vH I.~i^_rQ ■\_eo_dI C30,>acAj3 '-■\ - nJjtI 1 arn 
■ :. I MCiAoJ^| .\Q \j r^fu-^ cnVrocu^D^ rim . I m^AjAA I 

.j.K^rTDomS^ vd^\dn ^a^vdi yvAjror^ 'm.3 Fol. IT ,j*XLj Ova? ij4Ai[i] 0Jo | u» jb ' "fl* Jj Lg^AJ 1 Ms. m=. - — - Prima litlor.n n polios (jiinin x. es^e vitlfiiur — '•' Pi i nc l.i plnrnliR dcsunl. 


m f.— ^ wbrtTe^l^ l&aifcsi KjftiJd 

1 *[ nro ■M oil: Ol^J Atf. H ■J tS 1 31 . I-nl. i8r u . n ^ rii^n^f\a r^TijAvjSn ^ViJt* ^fil-nf^ft j]i<jJ-=3&\o Y<frt^=rj<svli^\ ^Tla*. 

•••^ 

ro no . l T^-j^moorv^ fr^ :\. \ -jd 1 maVV <js\rriK^ era 

1 Quantum hie scrip turn sit incertum. — * J Textus urab, dcest. 
— 3 Hinc nd nun. /i i o texlus arab. decst. — '' PuncLa plur, 
ilesunt. — "' Ex Eus. suppl. — r ' Faralius, sed ccratro gramma ti- 
eam, logas u%»t<^. — 7 Puncln plur. tlesunt. — s E Chron. Min.. 
p. t l8, suppl. oa r^-i"T.-ia-^.l ^Q^n ry^^n T^I»JiiQ .oacvijjKf ■. ^niajj 

QdM_Uu /yJw^Xj fyjywj'l AJLtwyb 

.jmne»T^\ i<lli\rn]n r^l^naio jV*"U-^ mn^-n r^uic.^ t<j(Vlei 

■:■ jit ^j^\-\<i\ Ncn^or^TD ,cna:3t^ 
Gi £■ **& *■** uS'J'J SjjI i^^jtj jiji -»\—»Y. o MfT&nakJ A Vajc ... - v£ *S^=i alii-uoj 

qO ^JjtL* SlSvXJ jJXflk . Lgjj li +^ 

. . AXJLujt ^J-Jj , . ^fc*J f*W' K ^** jJuj-UUd*i*ut lJJ^ Lqjj Ms. MS. nin Quantum hie scriplum stt inccrtum. Pnncla plur. desnnl. 


— h.( 81 j.^-- 

-;- 3 [^nA^o^l » K^L^ii^ In i nJoTtn cr^u-Wl ^^ 

■ ■■ r£lJAr73a"|m-^ r£^\=n mo-KtC^IiI *i> A-m <r an^ 

■•■ ^jjJrTaOCTD^-A W^-v\-rt COCUj^Y^ <JsA^7DT^ ITT — > 

. BojOjaoaiH&i t<jAJt^i rejoin 

] E Chron. Min., p, tig, snppl. — - Ab Eus. an lea posita est 
hncc nolitia. — - 1 Fa Eus. suppl. — ■ Ms. m^. — 5 Infra in 

marg. scr. est. ^ ............ m=3. 

6 

sir. - r,. - in. K^-^iacnVv v£)s\ — m-{ 80 )*+— ■tj3^o . 3 rdcoocn'A^ x^=A^j oofaij^Jrora^ 1 is*\zov£ 1 ra 


A^Y-.no r^lmnm-STv t^iJJSlnjA Jcanjj^VT-rTDlo-^ -^ ["A^VI cti=^ 


, rZrZ^rxsszi^r^ Vjjc IfLiiJD 

M S. mn Mi S. 'jBrtTJ. Q E Chron. Min.. p. 1 18, snppl. 
suppl. ;1 Punchi pluv. ilcsunL — 
- ■'■ K Cln-nti. Miit., p. iii) : j.r^liJfti »__cvi1t<? f"aavft| .Koj&j ] "T^*^- K^^UvLcisAri^a 


«^ Via 8 |"% <^ » ".-T. ^nm~l ^n ^^Jt^ K^n^U^ T^HViflW \iffiD ^n°to 3, 3*Xc ^ly ; pflJ_« Ji^jJ^ A_=3- _k> oa=D T.:. CfloA,.rYifl.> 
r^rd^rxi-zaSr^ Vis I oalcfK-Src*- 


V 1 faooa cA: ( kT 1 Ms. 7i=_o cum puncto praecedente. Vidntur scriba ^o scrip- 
.sipse et poslea corrigere voluisac. — ' j ft Chrmi. Min., p. iaa, 

suppl. 

G. - -i-5.( as )*i— Pol. 1 Br" kTS^kL^ K^jvj^^fb ^^\ ^mo w^,cn"| rtfVlcn <H= 

. Qojl^A OOaW^l T^*A.i(.1 Kj<\jj3 o-vctj m-y ^iv^> 7^ o r^i 


® tJ^H 6 filX *^ r^ 

^X<T 0QO^\^.V m^N^ A.!3j6 ctxtd ■ -i-^^^oi ^»T_fsoi»n K^r-^-n-i.— tnr^ \\ut_ 

1 Puncla plur. desunl. . en ra ra -w.{ S5 ')■«■-- 
^. ■ . (jyX*«j l^itS" t-u-*^ [LjjfiU^jl a J . L^l 


Pol, g r .Irvjtft j"Jr\-i^\a Y?&\ X. K* ~ t X. 


j. ,crr\<vK^\ K / -.\-rp A^n.^ -rr^ cvs.1^0 trA-ny^ cn^i . axjijaa-v^\.i WSi r^iac^ t^k :. K^-iucaJDO GojAoioriAi . A«lVw «^_fl\ ^om cti=i iV_^3 rdrrai 
^i\A^ci \^ iK^n ^mv -r^«^ Vix. ^ 


A. 1 tC-pa^j l. ^ rH-a nJ_nctv^o «^\r3aii mcix*-™^ p|-iv, ovzi 

.;.l<£Aj3Jt nMU 

5,1 G) -**-■ -j u!^^l oLr^ls UL*?^] U"J*tp*1 ^T° 4^ *' q Ljju L la. Lu^^jj MSy°JO ^ J "- , * , ' tij HH^ ^ 

t^_»| ^^i v m. -n \t^-^ r^Va ^ n. , ca ^r^ cocA—cooj A=xti oozd 

I".:. ^UJc- ' iK^Slms I '^v^l -^xiao ■:-7^ Tea V^T\ VCjLlJtT Y^JCIAD .iCraiio J«U4UI t<ft<JlJ-rD ; >'rtf 1 Viae 
o_*»- kT Li 1 V \^ mrc\i=3 , "I m^vrt? rn^n 

V. Cliron. Mis., |). 1 1 !;>. sappl, — a Fa Eus. suppL AciA_.n^=i K^vjtn ^.»t_m^_ kT^do-K ["-730*=! ^l^oWi 
"•* Y< ^H 3C " |" K ^ vv | =3 KjcJiTiLr.^ cru=Lj&=73 \)tv=i 

T£dl»tC&«\ tOsxqjcl*^ ^^jy.rTDj-coA -xlttd^ Kjt^ucX ouiajtvio ■HiN T3 \^ re^ J3 <T*' v^r\o r 1 ' Y± . ■nltJi ft w ^ -^CVjCD .:. T^^jt r^Siiia T<l=oj=rkiT^n aiiAs. I'J. H)* . .:. Go^no-Sm -i-rar^n KT^^i^. _=t3 .^cios-t^ti p^j (j^^ 
1 ■:■ KSaam^^ r^cAiuiiii^ <ua.i& A_=3jn ctitd 

1 Textus arab. deest. 


— M-( Hfi ).«— 
r^f\-iOVji3 fw^VOjCV*.^ ^iv*U3CllA ^A^73^ ^3C_=ojc1 iiaxr^fl 
CT3 SwJ ^ ^^ B Aft \ Hffjf CO-i- *<^ ^ * ^ v — ■ ^-^ ~pQjC3 hjA T it<^o w&^fca&janW- svuc 

t^Diva. ^UiO ^>T fVlN ^^^ V — 1 ^ ^-^t^ti t^AN^-i Kf-\CFiJi3 U^X_W 01^3 tjj J^^i /jjj-wj <jjwi^c ,^iiU^ x.Ltjii'l (M-J J, vJUl h_jLujXj| Lg^i a t^-^' iKfn K^«iyxijn : \\<r Avut r^^lj! (j**iLj ( ja^55)I aAjJ ^ JfJ! i_jU^J3^ I^jo I! 
(L-jomn . "73-A — jc\ow£\ r^)i\n 'V r\_^>_^KT coOkJDt^to Atdjzi 

^73 -^oA^tSoK^Zl -^CXX37\ T<!oonj3 T<^J3Jio3V^' 1 Noincii TonLis nan da tin 
deesL nc ad ami. 656 textus arab* *W 89 > . aCT5™inrtfi tisAzni t<^\-=icvi $ L&yi jxo_j-ljw ^ jj$#] jx* I40 n 
. rrt.~~> 000101 T^iAJt.^ T<jaiJD 


K^. 

.:. KjS^i <.=*AtC/A T^VcvSjzljmAt^ rsne\* \\ m .iT\ A =3J3 m — i 1 ,j ••• AA_E3^f\W^0i 

. r^.~% iv^*^ T<^A*.?i T»il(MJ3 

1 Sic ms. — - Hinc ad ann. Tm 3 lexlus arab. deest. — 
:1 Puncla plur. cTcsuoL - — * Ms. m^. 
,^rvi^t\o ,j w.{ 88 )*t— iTii <71=3 »S"|ft ,n. N 1 v£_ieAv\_a^ y? a \ ~n je_^Att rv w^ w ffKa KjAjct <ji" nri t<r* \^w I —1 1 <K&0-4 v^ <\f A ea Aj JLSk cocuj-\Vo^ Aiiovi' airs O _>i_T3JtO r6iaiui^ Vujt , jm^cvr^ T^aA-ib - ! rii^scvin ty\»— 1 rvni*^i rijjf?v tCjciai3 
, ivt |>— \ BQOKSn] rilljj.jc. - ^] r^icujo 

r.:.T<iiajA :r ir^'r^ T^l^\|"aAj3l£aai^ MraAksroWW 

^ i_Aial*X* (jLLw3Ji Qw'l P^-^^ '-9-H-' '' 

1 In H«\\ pcrpcram correcluni. — - Vcrbum deest, spatio vacuo 
in ms. rclicto. — 8 Altera noLilin aral>ice non dalur. r'oi. 
■ jmici^ rtAAM^ t<^X=30j 

•;■ »r<T3-\"jow^\ v£^\.-=n r£\fci*. ^^ u%\mr^ 01^3 

S, UJ! Jji ij+JL y&\ JXfl l^i E 

. _»i\iSi\n jirvA5f\fl ycVo^-it t -r iv< iujt, s 

q -j,y! tdJXa ,3"Lo ^ jOv^C*>yi dLL» L$+i E 
.tao Pflo^i t<1wx.^ rioAn 
K ^ -l V ^o tjN-^^a ■r 1 ma-kS k^lixi rtliairi ■:■ t^Aieu^ji^ 'P^^^cva.EkJilivd , c0o.v*zd\ A^3jd m.zn T^VUCk |K^\ K^K^rn(_mii \l\X- ] Sic ms. — - Pimcla plur. clcsun!. — ;1 Hinc ari ami. &4g 
■xtus arab. tlcest, sed in loco ann. 5.''8-G/i8 scr. esL arabice his- — **( on )<-.-- ■^T^O .0 T^rim.) 


^ux -^pAjjcHot^ ^JncAnja^rcf coq-K^lv fw-u\K!f A"vt3 oir^ :.r^xm* T ^^V *n (MOAjja^m UvA.^73K^ OXT3 jjJI jXLfl ^^Iaw.* 1JXL4 l^jj 

loria guaetlnm tic lesu ct Maria cum 5 versibus. 1 Puncla plur. Hcsutil 5-[ (Ki ). ♦:. r^lA^ilra.aAr^ cYn-lUV^ay^ 

(jju — — * — j I — ayjl s^jl — c I ft * i>j ^~_J1 iiL_V_fl tw+-Ljil2i i^LX-4 L^jj V, a [^A*Cy]an ^*Jr\Ha\o ^auta K!?p6nxji>i £vuc :- t<j^oaoo^A T-£sA^73 ooc^rd^v y\\r73r^ cti^i ihirvjCQ K/r£mjc_mji Vix. 


.:. KjVuj5a=Av^=3a ^*-\^td^d Kjjjc^. Kl^mtn i^ktdSol^ 
■K^n n v^\a..~i_i^\ ^y_*At\ ^jTxcL.ro - ^ r, ^cum .vdvA^cu^ 3 

JJ_J4><J! fW * . A * L ^ fc > " <S*Ad^O ClX>jl^ AjCyAji y/ J^fckSfcJ ?TT^- 4H^ J'' 

£j AjijjJti *XxJ AJj^j jajuJ yl yj^XXiJej 1 Puacta phir. dosunt. — ' 2 Sic hip. — :! Ms. ^^jlm. — ' M; 
spalii causa) oa."< -- 5 Ms. oxra. —- r ' Ms. 'im. 


W 9:3 \T<*0 , ta sa lKJq T^T^zrojcjau V^jt .:. r<joaciov\n T^sA^ra cgcu-x Ja la 1*73 tjNA-mTC ctlid 

■. S3JC -i^-iaST^n r^r'^TiwLtTilii \^\jl 
, crti-i Tn rLK^Tt vinJtT t<!!\cujdo t<IS.VvvJcj3 T<jibv^ i<4v«ije.i\ 

.t<ijjJB]T3^ TdaAdOA V?i3*. A=3CL, 

.-r^coom^ r^A-re cccvSlAjA u\A.17di<^ cn=3 PuncU plur. desunl. ■ — - Textus apab. decsl u 7 Vol :>,* r" .j.T^sracim^ rdiXro eatvijXj-Hor^' us^nr^ airs 

.:. t<j p^^^-^ v^-A-tj _ Santa vsAror^ oitd 

" # U^jJl J.L> ujyft;j ^^ L44J 

■ »i<jznaavvi r<S\~T3 oa=acrvi asJusaiff? air^ t^lxp 1 ^.^ «^\ro^ I r£i~i\ -Y=a< .:. r^ar\^\ TC^.V "\C71"\0 -\c73-\et °N ,i33^ 1 PudcUl plur. dcsunl. — 3 Mine ad »nn. tit 9 tcxLus arab. 
tlecsL; .setl con Ira ano. 590-597 cadem mnnu qua notilia anui 5y5 
scr. est 1 (s1c)<_a4j> pi^v^ &**-v! [jr° ij*^^ £7^"- H^* . c^ =\jj^;£*J 


^v_«*_ii yl Ciy-X-JUjj yl5"*jy JLx^lki! <_ajuJ ^U^fwJi J^y t.Lol L(pj T^_^. . lyt.— i lyinK^Tl T^nJc,^ T^lOJUO 


jjtino ■"]»'' ["^'i v n r^i 1 ViJC, , ^ rrti.— vfYinw^Ti «iviic.^ 1<JCUJ3 

<7i_r30 ,-^cAotScvw^\ 'cOnoAn^c&SK' cociT<Jcnat7] A^U3 airD 

1 Ms. Kfi\Sn>i\w^. - - Alin mnnu scr. Vide n. 90, n. a. 

Nomcn i'ontis cL textus syr. desunt -— - 1 Ms. "^on. 

CTH3 J.iiftl^\ -p^Vrya G 


cn^J^n^-X. -\ V=i 

ia^ can^O^i nma»rcTo t^VH^^, w^vjc-o^-vi^ ■^joia ^\ A pot--^ vC»^-x\.£a^.\^C fiK?[i\|-\ iTdsArb-n T<?iia\ r^»=73C, trrv\ K^A =73 QOOJJ V\j ™ ftn "^v^ =73 r^ 1 Punotfi plur. desunL, - 
■sso Yi dentin** — - :i Sic ms. 

7 

BTIt. - <:. - vn. 6- f*>r' iJftXfl (juj-yJa-diAw^Ji l*1jU Igjj K Mace serius eadem rnanu inserto ■ 


■o tn=" «: ^ ■ ■• Y<jAjJu=73A K^.°b\qj ,Ui^\V^ oiTD 

.:. r^-=ri£iri-=3 A^_n^\TC^a T-^rvcvnAr-D ^aiiK^j^ ^n^wZa KS jd i hV\o Tdr<l=OLX_zr3ji Vax. . * . T<j.=73 O C73 "A 5t| 


■K^X=o coa-Hr^D «jvAr73r^ oi=n .:■ Kj^nOfT}^ K^-^N-TD CflCl t .i^fc\j30--\ ^Jv\=T3T^ 01=3 
«l_*_COrH_rvT\ T-^_Sw\,-773 C71-1j*UL^JC. ^_-\ I'm VlC! VsA^TDT^ C7X=D 

r . A I isw ^ -a t<-rT3QAr=i t^w^S-a v£\jxi.±n\v£ ^ —x^ . )nvd rn^zi [«9 

" 3 [V ^U-£0_!_i^. A V^Z73CVh=Z» vt^TUJC. jC71=l ,hK£k,dU^ pnvT73 T^VTZIV Punct-i plur. desunl. 


<n"XTD cac — w( 99 )**— 
iooA t^=A^td oanxv^v^ ooeua ^ n\ m^ 


Pol. n3 r' 


-\ <*■*** \ .-* nn BP^ «^V cocvj^rilA Ci_=73 - S-»r^a K^\_Lj^_m I Kr«£njj^3 r^on-ca^r^ 10 .:. r^uj^ro \s t^A ^o m"L^i 


QOr^' 


"A? TJDC\_EflTl 


jLci-* -jlJL-S 30 


.\..T3 mo. x % \j ^ \/ J^ft-Q ^-=x-i- f7ir3a .v^V^^^a 

• ;■ T ^a . \ ^7j rn-\ — > 0QOJL-, BflflLRa T^l^OhCV <^ it<!o r^rirraVjt Vise. 1 Ms. "rijja. — s E ami^i' corr. — 3 Sic ms. — ' Time 
ad .inn. G6o lextus arab. deest. — s Sub anno Gkk scr. est : 

m*i_\i30aa^ v^'nL»Y r m.fvi\nfl cwiucii'vi^ (sic) i<jix.^ r^icuja, sed 
nulla BOtitia data est. Sunt ibrfasso Amies mini 6£6 (Drcurornr,). 

7- 


— 1*( !)8 )<-..-- 
v^f\T^o » Bi ^ r^oJ3JM3.r^ on^ aax <hra ^-i_m y. gf [vJyUUnj AnR^J ^ OL^i*" [<V*''j (J* : 1 \U -J 1 ; 


2 .:. t^m\^^\ t^-\\-73 " ^\vr7D-\ncri ~t=3 -\cvz3jc MvA^TOvi' *T fl-\_Ev_j5rvio t<TV^-. ^iiib^vi^ -*jp^o .v&^ y^j w ia, t^ow HT<!o T<Ti<liriV.sc. 3ftS3t ^ Ul =3 S3 .t 1 ^-"** ^onm^v^ ^aa&ij ,-S^o j-Sjc "71=3 1 Ms.«a*. - 2 Textus arab. deest. — 3 Ms.m=, — 1 Ms.aV. 


M«( 101 ).CH 

. v£u3>ia ^ut^Tiiia T<frd=o^\jt Vluc 
^jiX*l |j4JoiX|^ yA^jJi^-j T^o U#^* ' ! ? Fol.s3v' . t^ajjo -i^ruca ^rdroVji Vi*. 


Ll^_wLj JLO-^.11 CuA^3=w.j dU\l jj^j.lajJrLwjJ ^ [wJklMhl J^o IflAJ om &J| k1 

ca-j-J^-O^-rri A s rC^^ikAj>Lu evt » \ i \ ^n ^-^jt oj.^ inn ). m-\ sk _A ^3T^O n)i\o .-y m v ^ 


♦ i.it^c\o r 1 ^*' :, .^i^D-Y-i^ ^ \^ . \ ft. °i<r S \ » -n ^cvel^i ,T^> ^. cn=3 

-:. oajAa3cvi»^ 7 .i\ r EocvJ3T\ •^ ,V-S\\t jjom o r^r^m^jc Jn-ue. 


^i^jcV - oom ^nm ctvtd CUUCkdltf£\ 


inr^o _.fcjt^ri-vin t<rr£=o\\je. Avut r&^=Mj xa rd^^oa-^^n [*_i*_p^ >=0^\Kf ai^ 1 PuncUi plur. cLesunl. - ' J Supra lincani, alia forlasse maim, 
addilum. — 3 Ms, <x>c\$«.". — '' Nomen fontis non datur, ct no- 
lilia nlin cursiva mann scr. est. — r ' Sic ms. II hi n 1 r 


^ %g J3, 3.Y? *<L-±. QO> * Q3 i.^\0 T<^ i\_*_=n m — i cociXjA^tjaA oi-Sivzu cu^t^ cvrrLoao t fy\Aft c \r t\-.\ \\ i y ^a^-v 

V__5tO ^^-TD^T^ V^)tV^_vA \^3^0 -l^Jol". ^]^ -\^T3 •:. . ijuii r^:ot.^r\^\ t^=ocl*td u-* £-—l-*-H r>-^ ! il)'-^-^- ^JLjtJi />j>ji jL* jtujfcXJ.Jt £y tg^j [■ol. ■..'. r .V^xn _*i »rdi33^[\ft'| Kfft^ja^jt] VJjx.1 * 

-pO i*_ ^3\j3_r30 " : \_^. T<1^.A- 173 fV "* 1 f * \i ' ^VJ^T73 CT1=3 

T_to._i*Av_=i_x^> ^f\j^Qfl ro-=n^\ tiSjo jcnnnj^o ci^AWy^ci 

1 Supra Lbieam insertam : nunc; Ic^i uon potcsl. — 2 rim^r^ 
\\\ Ifijji potest; Soon. : fisra i3o),)-.qvs aywva? . — 3 In pajj. secy, tcxtus 
:■ I'm 1>. tleest nxc. iron, 690, 696. 7 011* ^xi4 yj^ eojaJ &f^£ AJj-Ij c*j& I4AJJ pg}N JJ* l^Jj JX. ifet- E \\<\\^y<?n r6\.i^ ^.u-=i ctA\^ vi'-^A^ v^i^iiiA ,^^3-^11^ .Vi=^Vtf ^.»A^U£.0 T^Ti=7DVx. VlX- A, MiL-votua^ ^Ar v^VwEkM ^vr^cn^w^o . v^jjci^Yx^m K^n, t^-o\ t^ocn rars 
.:« -pj^vj3 tjrubVisi ■ : vx&>^" : vii^ T^mcucs .ttdUa'tso Supra lineani ali<'i forlassp man u inlilitiiin -.*>( Hi ytt — 

. ■ kt"'— i -\ ^-n-n. ^Voi)i\^3 rc^-\-^> ,«nftii*^ cojacu^ Kfomo 

jLLU &_^1 Lt^yl J*&=-) yUj JJt ^ -jjJ! ijiLj tj^iljjS -^Lo Lfro 

. rt^vua ^\-Ca£«_c\ K^VwJlAJjf- Viae. 
- P. iu-u^ojdti r ^n^ fvi . BttJJ3 tC| 

t^Ji3_jt-=D^vA^\ —pcv_v_rD «__cuir^ flV^vuo KfV^wA KjcujdA :.\ JC* «73Jt"V r KjfD^ftK^ .^Dtviai.1^ SvCiucn riliaAia 
>m\a\<Lz=i ft \^ .-^ft ^«a T<^cu3^&i^t^ v^ftza^ -^us airs 

®b&Jl ^aj(X«> aJuU*j1 a^UijJI y^x3Au\ y^jj Jj Ifl^j iT&a 


■At*' 


? mcuii 1 Ms. toi-o (sic); :ii'iib. iiyS+s- £***jj. — '' Ila supplendutn vitlo- 
hir; cf. ami. 5Gi, (if)ii. — :i Punctn plur. desunt. T<L=A .ro -** a **( 110 >**— 


(5 [j«>AJi iiLb j_^J-*' wim 


\\ . wr^ \q v^_ w^-» t[^ twj^7dcx3. oo-jwi-irC^Vi oo^ivnMrir ctitd 

■ ■■ jv*^\ pan u-y tbJ^ ■ j. OOt\X2j.\-jVd O0^Vi,O^V33 -^DjJ»i\A\T^ ^.vU"\.» 

^jj^yula! «jt*sp-o Jl ^H*f1 j^-t iCxjjl iXxjj ijUJt 

5 r^j ,: \^.a>'^ > < ^-^ ^00 ^vd. r^=»criA^ T<^na^ oauriftj iJ.i^ crx^ 

1 Ms. "xaiA=n^o, 011110717 omisso; arnb. a^s ^v-j. — - Ms. 
T^T.coiJtVo; arab. S^te ytfj. — "' Ms. ^T.£o.iftT<^ . — i-9»{ ] 1." V*-l— 

.:. McA-ScuaA ycnoH^jjja coj-Ko^^-Dflua . taxi-Sa^DAiA ,^rv\5[\ci _jjwr=Tr^a T<rt<ljj^-^i>x. &\ix. KL_aA. j*_V-* *<* at SO iJO r* rji Q_-7 ?,, tl CC 2k. ^TD -TD^_»_Cfld\a\V^ <73_^3 
.:. *^3j^VJ3 ^.."VX. v=> W& y£ hk. *-jo^i_n-A ^_.co._i-V-rz> \liajw\a\ t<^22i_x_22lx_=7i« -200*221 vV_=3 


.,. 5 ... ..,, 
1 Hie VOCes coomLtj^ua \Vj= (lelotllO SUnt. - - - Ms. .nrk.". — 

:1 Puncla plar. desunt, — /J Sic ms. — s Ms. £*+fj. 

sin. - 1:. - vii. 
-w( 1)9 H-t _i4\"Vi\o _»A\_ii\n i^»jmt^t\ *^-A-ta ^^.^73-^0 usA-rettf - <nn VaA .V\A"if\C» -3dvii\0 vSr^T* \ — . v. JjVut OJ3^.i ,"VTJ ^CTXCfl v£ mm n^^ijAi73 t^jumLj O^Ai. iCot>v4 jw« bLuA-ll cjyixj jU iX^^ij^uii Lg^s r. 3 ^jK^Tjom^^ TSI -. \ ^n co_»"\ci_ivc tfL^zn com 
.:. _m*<m ^jai-kxznH^ 'i ^ . r£jj=r>^\|"n"| ^jViAlWl t<*t<!ji^J rm!."| Viiatl* *J 

%S. cvl_s^ti T^_=73CV*r=lO -^Dj^UD -iTOt^U3 I^IWS,^ r»^rT3CVk=3 

f ^> _% V *\ n a . \ \\ fvNftr->^ rdi\i"\j_S oocujujauaia ia.»Z73 ctitd 
Td-i-j'V-w A-?^ bo ooo_co3y<^d coftT\(7ULVco Jt\aeA2>.^\w^ 17123 'ol 1. 1 PuncLa plur. dcsunl. — ' 2 Ms, 
(I ann. 7^18 textus anil), decst. Sic ins. — 1 Mine 
Fol. aft r"' — rt.( 116 )**-- . iJtiftn o^tVJto Vi*. 


^ jjj->aJ1 *isXa jutt-fr* ^^° 4H* ^ 


.^un "^■^ T«^T<I=73A-: \<jr3t Gj 4A?I (j* £"11 *UjjJJI ^ J ^"_j^JI (j_j**^ [jmj*^! ,|jJ Lg^i , Jrtjca ki t<J-=73i\a r^rdJ VJax.]* 1 Nomen fontis el ipsa noLiLin seriore manu scr. sunt, ncc 
Tiomcn fontis rninio, ut solct, scr. est. Texlns arab. (lecsL. — 

- Ms. ^jjciiift*^, quod ex alio quodam nomine corr. esse vldelur. 

— 3 In loco lextus syr. nnn. 77^-778 scr. est : ^* +fy &&>' /$* 

1 Punch plur. desunf. — : ' Textus arab. deesi 

8. 

m^3 2 .jrWjLiioHi^ K*»A*T3 t\-\\^v» trAmr^ :i. Wc jjt^ilit rtTw!!s qAJajfe Via .:. cocujjD n: vm cra-S^fVza tr-A^^v^a \cvm^r\r3 • : Vjco,^»"?Vii , A 'Pol. aS V IO «lr?3Ct3_J3 ^Vii .i-K^ft v^ii»jc-=7ar3 Ti"=\ttm «^a 

♦ ■wimVci j^TLjtct ^\jjt 1 Pun eta plur. desunt — - Alin ninnu scr. — : ' Nomen fontis 
non claim'. — '' Sic ms. -- s Ms. "ojaij^ (ita abbr,). — r ' Ad 
ami. Ghh in marg. scr. esl : eaj^ oJujoj . ef ad ann. 667: 7ajja^V.r^ 

-*■».. ^ mo,K? (&ic)-x=a. - 7 Ms. t3J^n- 
PiJ. ad ,rott._uT<^ A cyiKjiiA *u&K& ojjjoot^- -m r\cun rdiA crira 
cnAaA A^iuo r£r£ji^£o t^Lsruon t^td-S «&Sa KjOO) cn.=i ,N ^ na . m^A\Ao ^j^bai vii ^UOtO -1.N.X. ^ .*Ajir^ ^>i<^i,r^}^\ C7ii-\n.rru^_ v 73 


. .i\mi-o \<?Y£znj^jo\\ Vujc ^■Hn3 t^_„ .^73aC7J"\T\ K- a , \ 173 Ctft\_ ^_£a_ir^ v^a id m.13 T^Vi.»^.^3 (S fal** AJJiX* f^"^ liJXfl tjuiUflWii 'I ££wJjl ^-£HS* '"' Sub deslro col. scr. est: r<\.*lc&\\ 7 *^, r^n rdio 3 ■XT3 ? iv^ m^i cuj3 jococtj rrt^\j mrjlaj ^xoro fmatj tujo^ji^o r*^"^ 1 
rtCnnVj.^ V*=s=i w^Xtv^jMKii ; el sul) sinistra col. : conncnJliaio] 
.t^^,K_- ,^v3t v£. :\j . . . a . -ixi. . . Super dexlntffi col. p;ijj, 
aeg. SOT. ESI : r ^[rV].\ oVn [laa^l tea*\m.\*sa Was^^T rfi^ 
^r^ij^J^ QOC^TO,ioj2nA VVutO . — - - Sic UTS, 


Vi*. yza. =3 \<^_*_I73lJ£ uym n..iWi^\vdo r^rrxi73.iK^ ^>ij(. 5c\A^c\a V&?)&S ,\»t^ .^jsaslTd 0lLT7 Aj , i\jc.a _fci-3ttl\a v£\*£zTx?L^u*t. iiux 


1 f» ct_i^ uVvr^a 
i<j-m : \A^\ t^^A^73 \o"\j.^ "\^3 ^itia uOlto^ a»-\ X_=i irs.A_r73V^a . kIooooj^a k^\ 30 ^ Oi»% ^fVvZ73 OO.Z3 m^3 5 >f73<\ — uv^ -j\o — n A.y. \a\_vA a_=3 °t_fr>T^ri\ ^vjo 1 m,^ 

1 Puncla plur. rlcsnnl. — 2 Gircilcc i ■> liUcrne flcleUe .SUttl. 
— ;t Lectio dubiii. Celnni vix sunn sunl. — ' l Mine arl jinn- <Si^. 
textus arab. decsL — s Nomen ftmlis non datitr. — r ' Ab lioc 
;uiuo nd :uin. 8a3 Ionics non danlnr. — 7 Ms. ma. 


1 <- 

fr **j' <sy**5 a^vAj Jjj u-jJJl ^J-U ity ui»Lo l^Lj A 
ft 4*^^' ctf-^^y u^o^u ^L" ^+j; 
, I^U33Afl ^ rmS* K^rt^TjizrjV ^ru.j ij . , . cu5jij l^l^ 4^ ^ L ^j^l3 aaj^ ^JLac «>« yli l^A* A 
Hacc notitia sub ami, seq. alia mnmi item In est. - Sic: ms. 


.VA^o >.( 118 )«h— (xJi—j^^o-ii-i-jA ^Ji\jtJ^-S r^nordso -^ojjm *\W ,TAiKf _i\jc^\^3 ■S.iiJi-^VjfA v£tx*cl*=> yjyjio ^ j-i^-fc ^iL^Jt p_^Ji i &**UftJl djjki |^lw rfv*l LgjJ K a a UJi jjti\o -^T^ciii-fl T^W^ximV ivix. 

oa aiA^U aaft* cn'S^iv^) tKi^r^o <7X=3 
Isl^^XJ uiJJwOj] )_^ fcj* ^bJl -^S i -lyll dU* ^Ik^uj! u^[U Lgjj] E ft (j*$-**o*$J 


. T^li^KMiVi ^iiicun tCaaSg «j.hocim^ rAlVrri^l i^v.^^ «^\ro -a^cvttd t^V^ ^^ 
.:. ___ ft\ U.| -r\ Art ^^\^\r^ cn\^\ vilrDJCo 

^Ju|j <^r c4^]^ r- 5 -^ 1 ^ ^ ! W* 1 [^ u ;*W ji ^^^l 1 W^ e u fflW»«Mj "itviVa -iV^Wva r^ri^i^iV Vut. 


1 Subann. sen;, scr. est : gjy ^jj. — 3 Ms. «n£a. — 3 Huius et 
soq> aolitiarum fonles non danlur. — ft Puiictn plur. desunt. — 
r ' In loco textUS nrnb. nnnalis 835 staal 13 circitor ItLterae pes- 

sime forma tne. Sub col. scr. est : Vutj^. In pag 1 . seq. texlus 

syr. ob lacerationcm deperiit : numcros annorum rcstilui. 


l<ol. *7 i.wTt i^vnj ~o r^^f\_ A_10^\_j£.1rt?Ck \JBLA VivC" 3 mi<L% s CL_MC\ .«.( 121 )■=<■■ ■ 

■Wo T^t^TI\TlV VliX.'* ^j^-^^tC^ rcT'&vrC^^eio JT<^I»Tai3ci T<TV^_i-n t<L_ia_Jk — n , c^-S^-i^ r£Ln_j^AoVv_D [A ] ^f\ * _ClvS^_l-A T^lj3_»_AoVv-J3 a&ax .X31UO ^iSVX.ft K?K^73Am^\ Vtiit 

IV^O T<1_JD\T\ rZLlU 


Kir^inAxj'A »<JjAm usjYw ^j^ earn , "n^rvcLO^Da Tr^ |Vjtvo^c\ 


riom^ KLtdh, W* \ Va SV^ra l^EYT^ <TLTD un_jK^ ^ii-Sn .r^*->\a, unjKT j.ii^Ln t^x.Co^3 ^*JJi. i<^udV J Nomcn fontis non dalur. — - Rasurn posL r£, 
Tvt.^ i^Wo rii^io delotac simL — '' Ms. oia. 
jumcluni pnsl hippiii. r I'uncla plur. tiesirnl. In ins. stal 


1 — «*( 120 )**--- 

. r^vyrn jxzrmn T^r^roj^iJx Max. 

j_<m, ^jUj ,^-Ji <&> pa^Ji *&* J 1 ty^ *U* gr^ -^ ■«** A 

5 ©MS! (^ y- [V ^f> ***** ^^ 

,Vi)no wit^iua t<!rizn,\mV Viae. 
Uytj-c Lah— C^-3 *^ p^ *** J* ^^.S'oo^ !$[**] A 

lC I u^ jc Jjj. r .yi ^ Ji o^ 1 #* t^r* 5 * ^ M M A 

q 2 wOoj ill* IflJ^sI (^ j^^ j? ^4* ^ ■ ■ • 

^^Uj r> -uaJ^ ^^J! ^t ^ j. ,1 [ Uh^] * 

O 

Q, 3 -.U r W* >ij ^ [ t*»] A 

1 Pnnela supplere non valco, -— - Quantum hie scr. sit tncer- 
l unK _ a An qutdquam eeculum ail itteertum. In p^. soq. I^xlus 
nrab. nli laceralioncm depordilus est, — «.( 123 >m — 


V wni\t \ , rvm» VxZTJ 01=3 ^^whjbijyd SuKju jJlLo* r*5v' *•**■* ij^jJj'-™ 3 | ^''- 4fcy> A 
. yg^ . ™^ A-^ kLsAjtd nunScim a^d ci~v_&3a^. <jOlzov^ trim 1 Ms., spaLto doficienlc, ior^. — - Ms., spat. def. 
:1 Ms., spat. (Inf.. M v. — * Ms. Aj=>^. 'M 


'[r^V-*- *^-* ] *<LW^\o r&a* ttfuun K^.v>i ,vuW? oi=a 
I rvvi- rd^irooirs ^__^oi=3o . Kjiroo^ >\cC73^=a r£*=D-^V* 

[3 ,\JL& a «lije-I73wlA yjC»-i^=3 T<1=3^ K^O\ T^om 01=3 

rik^o w^mt<:^ *->^ ^.cuc^, ^-- cn= 

. ^SWi r^cJL^^rC: r£ [^ , __Ci? ;v^c^ rd^tv^ kt^^^^da i^w^^ ' E Chron. Midinclis Syri, p. S3i, suppl. — - Ita nomen 
infra s^r. DSL — 9 Ex op. cit., p. 33s, suppL - rj Quantum bin 
scr. sit incerliim. -- * Haec. notilia in Cod. Berol. conlinctur. In 
Cod. Brit voces A^. (sk)tt, ^a^ eL wi^=. lanlnm ma- 
nent. — « Ms. ^naWa; ad orlhographiam Cod. Brit coircxi. 

i Sul> anno 882 nee notilia nee tons datur; sub 883 el 88/1 

fons nan tlalur, set! an notilia il»i sletorit incertnm; sub 385 nihil 
nisi anni Humerus supcrosl. 
j_^~C" r*^ yiU- (jwiLwJi jj*yy*zi aA-J >jJ' i_£m#Xji t^jjj A f3~& ^ fjlj-*-*- J*-^. 1 ^*, |3^*M* Jj^tr** (©**' c^T - *^^ fi»^E 0-a*j AJLuu ^ A 

;]j jwtitjt*!*Jl Clil.MW.II H ft V^T^30iJt.i\ irvijc. 


UsA^nl^O ,TC^_=730 


air: rtj jj^-Jj-di SiXjcj LilX«j rt*J1 hJXLa L*%£ JJkJ 1^3-a.S 

1 Ms. Kna.". — - Puncla plur. destnU. — :1 *£uu> hie crasmn 
est. Nomen fonlis non datur. — '' Sub ;tnn. f)25 in col. siriislrii 
sunl circiLcr i i litterae nessiinc formuLac. ^ PC v_3 C _\t\ i<^cv_n_Gx_ai^ ^-cu^.»-^_=i.co -^xj_D0^r\^\r^ ma & 


1 Lwi A a (£****** &$><* ***&* r** 1 r^ 1 "*** jUjJI 


^.\^^o .,\.»^ ^.S^V^j t<TVA*\a ^* : ^-c i=i ,mik=3n 

^Ufci S*>JtJ vliXai) JlJ) i^£h3 ^j-0 

1 Sic ma, - - Puncht ptup. tlcftiinl. -■t5.( 127 ).«H-- 

. Kj^i<\>^» 'U> Vjjc^ \oroV -fT3' riutrj riVA'inj^ VAi_ _j"ic\^^\ Vvjc 

. Ti_*i^n T<^ Y-73^ ^<j£a\ Atdo.» 
-^iu. Vil^3-Vj3 A=3A^jA CrA ^^X -T^3 -^=T3JiCL30 CkSj tTl=3 

cam.^ com ^Yir^ r^-vr-*X h^am\ "i.n . r^r^^paA A\ A n Oj-a-j ^cyi ^ lyUJI^ (ji^J <^> ftjAufiJ *OJl *>.ac fjj OM^* ^ J>. L^aJ A 
0_^UJi iU^Ji -^j a#ajj t_j^Ji cyjiS^ j ■JS.AJ i n UjJIj SLjL&XS ajL=2°1 ^7: ^15^ U\li£ Ul^w Jus- ^^ jO£ <_JLci SIL ■J-?* T^kiSj^ -m_i> Vut- v»vm -Vi.- i<l=)je.^Tui.r3 ^nAi_ Xi^t\ V-i-x, 
rd"*-i"tJ^ r^-CP-vii^ vdiTiiovi^D^ r^-acvnij cuci^^w^ oi^d i "1 

r£~v ms , mA^Aax, ^rvuj^\ ci-coi^o . ^■\ A\ <\ cd.keoj^\t<^ 

SiX-j tr», sP !j_Lr^.j t^kjJi j^^bis! aJCUj^ ooJj &jUa* JJI Lij^ 
1 Ms. ^^-»(ilaab|ir.). -— " Ms. «&*■ 
— t*( 126 )*#*— "-"JO. it] ^ ,3-\rw r^ncii rijjT^s C7iim ■t^V.uc A^" 1 rl zn..-\.^i CV YSl*J-\CV_C0 T^-Vi' 


II V. .:. Ardcuc 41^*^3 tj^»o\ \r3 mAr^ATD^^ ^ii^T^ ctitdo ! Nihil aroplius scr. est. 
punctum. Punrta plur. dcsnnt, Setfuitur - I3 .( -12!) )« 


« -^ dUX*) ^°- •A- t ^TV-i ! Vii- K^.33^ ViX. ,N \^^Q . v£-%\cv-oa-\ TCr\^\r^A K^'-a.^Ja T^A._k^i mzrx^a 


__001^S i •j- vl i\ftj~i-^^D tCfcjuu- tvsJima <73^\™\T^i \r3 ajyA 

Ji3j ojjJL)j^3> Ja_j k_>J1 ^jU ajwj -jJi liil* (jLdi^b auiftj -LJl . ri».icui -i<I=o^- ^aisc^ _jM-ii -u\- r^'k^=K IQA.'O flUi .Utlh VlJC ICT3 — Ji ^ai\-_s.o . tC^ : <r AAr£* t&dso mA ^cAVi- C7U-T^) OXTDT\ jl_jlJ! y^jL^rc yj aq.iuj^ J^- ljjJaSj --jit Ju2>! &J^ l*^ [**^J ^'r^ 

1 T11 nis. sfiijiiilur pmtrlimi. 

9 
turn. - c. — vii. .t.TC^nAxi AjJ 3TS w^ia flam L. ^r iuftJ, J^, ^LJl i^Uj f«Jtir Jvli ' ^^ Jto»i 

tj, JjiJl ^; j^ i ylSj Jlilj |AAJ^ vlj^Jij J J+ 4i ^ »>L 

_ x _v s _ n — > -\ n -JT1.A y A &d >Joo •rcj^om.i <\i^oivx.K: era 

i^Jlb <jl yj ^ J^ij, *^*3 ^<XJ-^ Oj^H ^«?X1 d f^O^J ^ & u^mmj lw^jd ^y)^ ^ ^ y^-^ '■V ^^ ir^ 1 eft** l ^ A VS- A_roKTo . v<!_j_ii>H_i^ Kl=^\j> fl-S-cac^ A^nVr^ <Htd p Sic 111s. — 2 Ms., spalio deficiente, jltx". 
ila abbr.l. : '" Ms, "an^oJ ■f 131 W Fnl. ug v". S^k^ \- wi — =* do^-Or^ilift Voot* 
cjLU_ii tj-jj-£ a*K-K_j ti?j ^»XjeJl^^ _jjl &y Lgjjj £ij»3-U ac^ 

a! , ri».icv»n -<\mJ- ViJCT SlJBpjc -nil' T^V^zutra \t\^_ ^^ m\ -iA^ ^rvue 

. «jl^O\ : M<'04\ | ~p iV -l m_A oA. ^ Tj TC^irt.: J J, U&yJ-i-sj j_^_wl aJC*w U^Uaafc *Xjo ^j-i^i &M<X>i uyJI -sis L^*i A v-=* «L ^vJL .^\rd_n v^* 1 30'ftoan aom ,. o ^ - r" .T^l(U1 'Olj- VvjJC^ '.if) !>■ l&l&rt .-D^Oi' >W3tn ^rftil -\, T^TUClDViVjZS Vi^ T-DO^- W*. ^ * —sft Q>Aj^ K^i- 1 V G3J^£oJ ^^ CT1TD r> t £* B* ^ 9l ,mcvjaji^o vi"H_i^=3 t«^^t3Cl* ^vj^TD-Som cn-S^a^ 

a ^iUi jjc u*jjJi ixJii-j &ja-*j S'Xj 1 ^y 6 l&>**t liU^j ij^jJ' ■^on =. ^zi V^\ 


nL j»\5ft T 3 ' 


[J -H^^ _^t_ j(J5 v^- "1 VA. <x>.. ■ :• v^s-Sojm^ rAVi ^n rd^iomS -p.^- f^*-*.^ ar3\jDVCf 

5 f^-JI (j-^^ Vr^ £-% ^-^j A^UJi ^Jto «x*yi yj i>JU- gu L^aj II 

1 Minio sor. — **.( 133 Ut- 
,a_X30 . rel^A-TTj fc ^cw.ro.jLX-ic-A t^^A^jcn Jftin^o nSfo^^Asa 

ijMtX-JtJLl ^^"O f»*«J tfUUl (^HT!-^ 1 J-^^ £*&$* i Jjkaft'M ^CJuiij l^XL^ 5 
qj pUJI s5k jjLu J rfvJiie y'jy* (j^> i-<H^ y^ c y^j l ■ ■^pft-. i rn 


kL_»t. rd^^. «<r s <73-_jOKLv 


) a -rda.* ri. V_i. y£j ] . orasnm nsl. - - Minio scr. — ■■ I? *il£ mi U ^A. .thV— X. ^X-1 ■i-V _no .^Ljejo a — iT<f 


\^ ch^»o .t<^.^T<r rt^o^p ^cv^^V 30 ^^^^^ 

9ii J^i L^j bfiyij sy - c^j ifei, u-ooa^ ^*? v 1 '-^ w? j* e* . V *■ ^wfV_=»o : 

1 Mi 
L-asura. ■; ex ;il"Jlii. COPTffitl, 

Ms. aa". — ' Ms 3 Ms. "t<^^\j(.v^. — . ; " h Semiittiv .*! ^T 3 ' ■ ■>>( 136 )**• T-" -j_»dvA2r\tt^ m_iDo , T^^rvj_i^-r73 -SoOu-^cordA -.rdiAT^cvmKT A cq. ^ v^^cv_rjfl- r£^.^. -=v^=» e 3. 

jj *_i6-oI xj— )*>s_<! (jolieJ! yj jk^t. (^yjtwUTi i^*^ j^l 


kT _»T_jC^ vdj3-JC ^^ II -» ^i\A-n_ i^it<!n Vi-j rCj-'ioi-ri »tu> ^nj.jc- 


Vll t^ ^ Pol3n r". ^70 n — ra . i-i_x.3\ ■" i' T^V_raa ; ^nA .i- Jtmiin j-Loii- Ma*£. * "I) r 33 ' t~ »*V V\0_i-. W^S-Jt CTJ-T30 . OL-30T<f \, ~73 \^3 ^\j\j aXjVk? Ol^S 
■%1 X— 1^\ m_iC\Tt-_i^73 ^\c\A ^_T73^\CVJS^. .TdVv.:!. C7XTZ10 . 'M±£& _1"A 00 «^^ ^ 1 Ms. ^s.-.-™- Si. Ms. , spnl. dpf. . _«.( 1:1/1 )«<— 

Q xJol ^y^axla^^ s*Xxj ^iU*J |*5yi ! -^D-^-I^ iV-Bk m^o • o ■v kLd^utl-u^d va^. *r™o ^^^- ^ Vi3t 

\T7aA t<^£a^a^ vf^\-n ^"Si^v* p-\i- <^=» VA^ ^KVa ^tjsoa- ViJt T^iJicvif\ 'SUi 1 iu-*.^ ,\_n^ ^^.-^V A- T^W=l-JC 70CL* 

\t<f ^SVuVa^tN^ 01=30 .t&ia cn~\-- ,> — j ^V^CVZ73 y^Ht<l A^- ^C 


3 ;j 1 >T_11 ^ J ^ Jt ^ A^_>- t<L=^x-="^*^ »VWVdlvo ^~ ^\iJt i^i:"flji *OMi' Ju* 9 * 1 Ms. aa ff . - a Ms. om.: ex arah. suppkvi. — :1 Ms. A^. cum 
o se q t jeleto. — ' l Ms..spatio deGciente, yrcT- ~w( 137 ).«--- An.. V^V ri ■ia_v. .rv— i. »-i V_T3 V., 


<V-L^v.-m ^ K^ v^-ma.^fl — it<lA e 3 Vt l^VJt 


coAk^ V:.13 Vii» _J^[\A^ ^TVL*. i^ilian -v^cxif- Voj£Tl A^Lk^ - -^sJ "^^ — " 

.:.co*\^tl r^^r^v *nT<l\^a.ra \=nv£±. \zd mAr^T-r^^. u^A 1," rar^ -tv_3.' t<T— n— x — rs — i.^=>^i<l^zi ^fi-.V-s.. i</a_iic» __Ai_iV V_i.jc 

. tCuOj^ -rzijcoJ- ^rvucn 

\_=3 .-t. » — t u w^r\A cn_=3o . -ra-Sjj -\^d _^.°. ~^-^p-^ 5r\*=o 

y_J (jL*_A_*U _jjl LUjL* Lg>Jj |-3jJ! *XX> tjl .Xxaw /ji *0il i\^C Ji*.i l^AJ E 
£; AAjLJI A^Ajysjl a£w*wO yj t-OUti. ^?J L^j-AJ^ H-'j--^. 95 
.Z3 v, . — |: XA. ^tivVW _j^n — ii\ V ■ i^oj. tfVAJ 


S^jL« tit (^ ^ ^ ^- (j? AMI ^ *J«N % fljdUC-art> fi, f iyib Gj^nU ^-^ ! '>^ 1 LT^ w ^ •7 1 ^" «r^v ■^i "irvA-s- ^TDJcrL jHj^o^-. ViJc 


..ro 


„ Off. v" ,)ncvi*_ VoA Liljj iLc^ ; Uii jJt &fctf yA*^ y 1 f**0** 
t5j SjUjJL) y-e^- T<1^, 95 o^^cljd^ fl .n.M3o .tyioS3aji\ ox»aK^=o A^. cn=>a 
riT^^^-iTD «rV_i_j»t A_^=> ctjA .^ftA^J^ ^ocn.xii Ai. 

.■..^.Tiftm^ ^LOiflOO ^^^.-A ^VwC&DO ^A^ «A=l* Pol. 3n v +*( 139 W— (jw.jjl^j yDj Wi^Ji (3^9 Uy^s? [jbj -jjJ! ^yw 0^s kjj&Xa. ^a-OAc E 

w^l^ll l>»j^lj (jUlWl ylikifi jo^a^ili rfv^ (3^i. ^j-uLassJI ajJI ^ 

t3j JyJjjlaiLu^iJ! (J! Ij^y*j L^Aiutj tj*5^ 

\° — ="^ -1^-J' K^'i^Tl—*. I ^EK\_lu_=) V-A^S- *_=7VJACI ^V_iV Vut 


c* - LUI 

->Ar°-*-V *V 


^_=?3 \?&U&*^* Kry_=3-^ r£\*=OK^ ,cnoKji=oa . K^^vij-^n 


\\^no v^S^^dA K^rd" A^ 

• ■■ vd'W^j^po t^^VL=wo^Ao ^p-Ko^K^o 

u. 

Q, JL^jb J ^ S«kjUl ytTtfOJI jyb tyujlj &yn^\ iLL,^ Jt Ar*^ A \ ~ > -n ^»Vi^ Vjjc* -^*^ Aliu mumi mlililum. . ^uo^ti •ivcaj- if\Jje.n 2 Mh. aS" 
• 


v m Sfl . . c^-^-vjm - -73 \\<li. ^-=3 C7lA«f- 


?r^" ^^ f )li. ^ A»! A+6 gi } ^ 3^5 sy cr*5 y? u^^l ^4 ^ E TdxK lOj"rv tleo, 
w.^ =^<r .£>. t^v^c^^d v\^ vi^o ^va^\ ^^ 

f, ^^ ^V .=a-». Kl^_^^V_NV_^ V_i^ ^^.^^a ^VA^ >rv^*. 

^r^jJ^co r^VcAlu tv^tv^o .rC^ ,^A.xfl A.^,^% ^^n aifl \vj_T3 -j-Kj-rxAi"^ tC^tcIj^-c^ T^iTT^om 1 ^ cojA flAr v^g , 1 tCaai 
K^Ai^A onjoo^o ^Am ^AA^ ^cu«f cxdAkTa .KTViavir U^J «y Ms. o&- - Punctiitn sequilur in ins. — 5 5Cs. "Vsj^. 1 *-^-Aj *-^0^> Jgfej \aJUuoJ! iib J1 -jji tiLU y^k*^ J^i L^j k 

*y**^ (J^lj^J , Kjaani -r^i_j- Vuci -virt^ ri^uxj; VA^. ^^ Ht<f ISrvuc. ax Mr 


,*l< ■<** y^n_x. ..~^-x_ro._ii_r^ V \_v. ^t l-^-T-Cf Vl.1 — ,_. 


® JjSM ^jj j^w ^ (j^aJIj g&Ut fU.- *<^ —V ir — iV \\x ^ __»dm4\e» ^_j 
■ .t<kU^-AD r^\ » \> o ^ttoa^nVi v^^^> A^^kTo 
iLJ^JJl J! ^ »U» ^^ ^ tJ*^ 1 tf° ^J w^Mj* 1 ti E t^"^ — r^ftT^-i- ^t<: 
^SAl^ ^=3"\V^ OUli. 

^td AjdVk.i^o >x\^f\K:a i^ucco p-H^o . ^jAr^^tv^Kr 
^^^j J_^ uUt SU^I ***j,^«m Jl ^-Ul ^ 5 ^ ivjU- Js_^! \^ E ,kT -v_=, k! ^A •!ii 


-173 . »m (MiKf ^V\ 1 Haec vox, i[uam coni. Bnetbgen, in ms. manifesto sLaL Danuna 
quotl supra litteram %™ apparece adfirmat B. non discemo, — 
2 Punrla phir. desunl,. — " Ms. aV. 


===== mmm %■ 

i ?■ 

,4- 

If J 

< 

f i9f 5 f 
I 
fe Y « 


&" 1 

?S I H f 5- J- 


ft f !# Hh f if s a 

5 

e 

r 

c If * 1 r Kn 

:i i t f 

if 

n fc ft > £ «* 

£ fee ft 

n r 

If 

y 

g ftr- 

'5 


i u f 


K tit f.| s I! 
<P * «. p.- f r r 


¥ 


*<? s A f 


* a *J . u. r Mr E ii 

1 E f r 

: 1 1 u v^ : E 


rmi: n 

t c 


m J [l t f f • ft 

ft!' = i rit?lr r I k t 


9' % 

is 

I; i it t >n r I . 

■j\^_*a ivj^m CTLZDO , -"= 1 ^ . 
i- T^V— ^M a ^-i-: tTC^-Ci Jjt^iJ ViX. x^^ *-» 


■O- rC -"T. I ^-tSr ^ — i \ \\i jJOlil Vue. ■rtSinj^ -aSi' W.^ ^*jJl «-Oj £ (j«jji ^ AWl C<^& Loi,! Lgjj K r 1 " ivA_i» ivjtn T jJt=7iw *u ■ ■■ -^>j"^e> ^a-SjcivrD T«^drvx,o j^m^.n Kj^aA 
1 PudcUi plur. desunl. 


\r~-- t<L: 


«<: w* ■ I'cii. 3 


QfijJI »-Vl> j, iXj-S^ yJ AJLxi" LXwl Lgjj K I )T_U1<! ■V-*' r^j^znoavv* QlA-3 v^AxuA 'Sj^nai "\td ^j(\u ^-.SkT cTizs 

^^cljkT kL^\o . ^ » '-" 'V ^jAAt^ t^^rvX^\ tTi^i^. V.jtcT n^ 

.:. ? \^ ^=3 -jiiii 5r\*t73 0130 . T^^rTaaovvA u_i- t^ V _~v * ^ V_V_ ^- T<f^vjun -.v.st^n^vi Jfvut !«iii^ '£33ii' VuDcn t^ % 'nftm^ T^\^\K f \ cn_iQT<' \ ~o "^-TD n^»v_i Ajs- CTirso 

Jl ^_jjLjt-« [ij iXjy-; ,)-i-i HJa^j ^«^jl OvJo & SV£>\\ j>J y-^j U«i-! 4££S 

r;j ^i-kkiJj^jjAJui ^J* ^Jtij? r"^r' l -* 1 *^ jcrrLjt-3o.^J^r^ \l\^_ ^ajclSJao -.ux^o-vi ivix. .;.0-i_X.T<^AT<f T^f^A-n (\^3K^ ^Vx=T3 CTilDO . r^xTTDCHTTV^ 

1 Ms. \ui^. — ,J Ms.. s|kiI. tl(?l'. . ii«^. Silt. - Bi - VII. -£0n_u p,* ••»»< 147 >ei-. 


Pel. 3i \". -p- & kT- t<L -r^-i — A'^j ^Ai_ i<T 

<T1 \ \j-P .jA^i^ A^jaW Act A iT^ -U\" <*£* Vi_i — i_ __iiv\V\n ^_i^^jt. V_i_x, t£&&s!| ,= Vif' ^ [UJt -' : 


An-^.p^ r£_> t <" "> r B i. r^ rtLzi Vy_i_^ V_A^o ^jVjc Vj-.x. 

t^s ^»\j "Viae, m.^3 •^A^ca .m cnjor^i^n PuncUi plur. desunl., 

10, *-v_li Y^ »T_3(.i\ *JS^ Vi^ ^ .rriii avvjt V- 


fc—J1 ^> i *>^yj ^ LftJ E ^r^vio^^ toVXikT \^3c^^ ^^v=, cnoo^ vw> *» 

5 , r 5 bud ^ ^1^1^ ^ ^J J** ^ ** ^^ "^ U ^ '^ t.^!\ -^—-L 1 irvijc. .i<j.'ifvi^ ■>!• tfvije.^ 

r* 1 t »e.i\ r^_rv^y -t ^ -»t it ^ -i Vii. ^iW. Vjjc 'j 5 pn_co. 


Ms, "^3 (ita abbr.). — - Pun«la plur. deawrt. ■J-. 

0! -if e 


y - t, e- 

if is 


* i 


ni t ? 

*■'■ Ki 

HmffF 
r 

■a * cilKH -•■ trA^nAn^i^^ ^r\cA ■ v^Vwiib mjeA -v-i*_ vi -t *C_=a-x-=! V_l^ tivi^\e\ 


rd \S 


fcT? .aW! Fnl. :i-^ r", T._n<^ ■ ii ^ 1 r ^- =a — J*— ^— *— =" » a V \ »w V_i^\rt » v -> «■ W.* 

. TC^iivi^ ■.^TC^- VlJtT\ .it] 
T^ZXX^Sj-^ "^3CVv=3 \xTDCU "T^ QjA wfr "1 N , -\\ tO*\m^ C71=3 

tfp-&3l ^LtTj-^^ £jLj #&J$$\ -^ J ,*a3J ^ 4JJI ^j: JOS l$*» B 
1 Puncln plur. drsuiiL. — - Sir. ms. 


a)i\ -o- td J v HV_=. VA^ ^^Vn ^>u-x. \^^- y . r^ocn cn_ nn . 
-Oi^ CJV, T ' ^ ^ ' — 

jj, l^j ^' ^ v— ^^ a*" u* J" ^ Ui ^ ^ l ^ B 
.sul. ji ^Jai ^j^ y i> (^ JA-, rfW) ^ otf sH 1 iot — a ^ ^__V .i<^i%^ ri^v A==fu 
__ ^^ « ^^A^^i^. AA^n m^ 

^^, ^0^ ^Wl u? **-. u« j^ u^ «» dW ^» J* W E 

ffli O^ .^-^ &^» ^ 4 J3Ta5S 
_»\_« -pi__ OuTD^vn.^aA ^_o^r73 
= 7^03^=.^^ ^n^ A=iDr^a .SW^ 
7 ^ i c7 1 ^^=.^ A^-a^r^^ K^A^^ itf*»^ 
— 1*( 153 )."— 

** O ^ o - T^t- » \j n ^3 r^^F\cLnAtAvrA ctAjclx.^ <tm t£jj_co^\ 
T^iftn-^. ^y_x3a . t-^v.^ r^aSjsA t<j*A -panj r£A^ ^Joj 
fl-im - -\^" mincvmA t^n^. t^xA r^ 1 * t^ctHt^ W^ 

J °',J I > 11 C- A.XXJL^. <XiJ ^tXll L-Lui ^ya L^-Jh> ^^ l4>Jj ^OtJt 

jj( &a-^o -_^l-,.£ A/J.C 5% iX^s *^=L WH 3 V \ -v .v. r- Vi ir^ n_»A< ■^_ K "> & B O A fV lflj \= _ ^^ 1 ■^ TVX * fTlZDC . f^TTsam^ 3rv*— : A 

>_s.n\vCci viLAct-S-ii it-it -73^-, cytd-SjzlzoA -\tdtc1s. Atd 
-^pijjia j\Vv<r f7irDCi . iViCTDn ^_=A_a v&iOXXZn A.S-10 . — t»^i v 


j^! L4-J5 p^ji Ajii 3 ji Sjpj *x*yi y!^ ^ dUii ovx jnuji L^5 n cj-*-*-^ « > uir-K? rfj-wl L^jij cuUj jjalijj^l £ ^ijj 


S^Xju jVjjjIj OM* UjJ fyXJlJjij .'wJJI ij U^J tOT 3 ID fr^_\-=73^n 


1 Ms, U. — - Minio sit. — :i Ftn cum LnsdTd supra j script* 
osl vox. — '' Ms, £Jj . 

\_»wf -i«~ VA. 


T^^DC^p K^c^o ^\«^^ r^oc^ r6^« <r^ ch= 

.^^ -k: v^.^ w .» r-v^= v^ ,™»o ^— -b^- 
1 ^_^ A^. v^V-^- ^-^ *^ ^^ ^=^-^^ cHr3 y3w> ,; L_ri _i ; ^ ta jjr uuXii j^ji c^u^^ w*ij ^y 1 U*^ »*-% fJ ys o*- 

aj^\ u* ^LcU ^ J^ ujr*> lt-^ ^ yi f^- 
1 Ms. om. - JJ Ms. av. - :i Sic ms. - » Minio scr. - - r ' Ms. .\j —i x. ■n.ji.- ,&. ? <730^V_*kT A^l CTXyS-Ui 


_xJJt 3C_T7iWO - • r ' ..- ■ » .• w V .m_*. >cn_ji' iV_iV_=i o*W* . t^jjoji 'Ojv^- Vjjlt\ 

"V-^jaWo . K? r\ i \oji_n .^.cocaJ-Jl-H ^u.i_ ri i— . 
3^cacL% \=n ^^ ■S^Jt oir^o . . ^ioj 9 \zn^\ 

-^-^^ %*-*« . ^_V_CO.^CO ^T73 v^mo -^S^w Ai- Wjlt^' 

. ^^cvm-A^n — id om ■v.n.oct^'a ^vZL^^-ca t<? ^\aA*jLw ,(nd\i^ 
uN^ma J^J^w^ ro^naAjLtt jj . i&At£? r^vra)i\ AA^oW^o (J _,! I 3U* 


KS-jta K^^vaj^V-^o -Y, mr^cA Ajmcu "Vzd -i^u tcA^ m^3 
t<?\WlA ^^cruro -H-r^ vs-A^sA^^-td^ Aj^ oitdo . ciirs 

1 Ms. aaa^.. — - Pro (^*- linea InnUim in ms. staL, — 
:1 Ms. aV. 
cn^v^NO r^^Aj^ rs^*A=» ox=d W^« . t<f Va*v= 

U UU- vr^s «*Wfl 5 ^J ' ^ ^^ yU iLcj ft 51 IjJuCSj i^U ajIzspIj, *^-* t<L_X,cu_bw-\_jfA K^_=3«l^ wiiSa_M^ tA^^= vdam m=» 

^\J^o . -^ ^^ T in w^i^owlrD ts^dS i<fr^Am KTom aim 
l5 r& JL- ; oLb, ^^ y^i dUualj a£. ^> ^ f*^ ^ U lS " 1 ^ ,; 
1 Spntium vacuum in ins. — 5 Ms. ?m. ---«■( 157 )•€*•- 
lt^*-^ pj i »^l *>^j »0k« jU*j u |^8 yji aUf ^ |ys !^Ai J* 2 *73-^ _n <t£. aav_iffu=> Vt\i^ i3jtn _ja:m^\ Vkix. 
IdfV* Ai^ uwW i- *^ T =3 ^LJntUX UN-A_r73_A^_=3^_ 

^_v^u WA ^kT \-^x.« v^ln*=s?\crt kTW\X\to ^VS*\ 

■■■ ,-101=3 itn^o : -( 

*^*-» *}&*5 »<Xi*.Jj jUj^x* ^Jj | ; Lc- i^j fswfc- ^1 £*a3 Jia l^ 9 ^^ tj? ■■=3--»- V^!^^..X^3TUW_n V- V-- ri^n^n A\ ^jjc ->; <ru« .^^.4^=73 pcuiooa^-* r^v^aro ^a i^o cti=j Ms., sp.il. del*., W. — - Ms., spnL. del.. 


. ---i-j.( 156 W- 
r^^^=J -T730 . t</\^~A ^rvvscr^ t^=j t^^tvt^ ctaa , Ai*. K^A 
.t-jjVAW^ t^VvSiAa T<!iaiA Ajdjct^ 

Lo ^_dj *0Jl J^-xs. StXjj JlwjI JajI I^JU p^jj pjjJl i^ u^ t^ ^^ 5 j ^ s 1 g t . i ".,,,.... iLJL_3iX_^ ijLj « jjJ ji.H' Cs^S- iiiX^ ^^-* ■ ,. rti: iV^ ^r\Ai— i^ "Wst* ' |'l.|. . r^jj'a»^\ -crur^ 1 oVajs."^ 

>r- \ _-t-i _\^t \ —v ^ Tij_n^n . ^.»-H^-=73T\ r^L-vj^m^ trsj'Tjm 

■|. m^m ctAt^vtdoA jcdoSAw 

■fOLSfjo lilXll Jyjs -I3I5 yAiw j-y»l y^ y|*»* ij-*^ j^j*^ ^^ "^ ^* 

^ a^\J^ ^Wl OsjlC- a-Lc Liy: Sic ms. " S|i:i!ium vanillin in ins. — :i \ls. . sp:il. tlcf. , Kut«^. r^ )t\ DO*** — i \ *ya \ POO "" ^-=3 ctltd^Voji JiVS crxm 

■\V__Z3Ct ,t <LjJ> -J ^^ K— »T.cO^T^d\_i^>"^_ro poo n. > vWrk~i 

\v <OtiA v. * <!_— i \ -v ^ ^u^o^ T^rdj^-m Kl\iici^\o v^xSicA 

tijM iSju (j*j L-xiSjy=^ a!y»! isi&Jjj 1$a±j LJli iUj mJI s^j *XaIj 7>ivjo r ".fcv A^- 1*&X ii«S ^rt\i- ^nnVo _*ijc^f\ Vix. . rt^icvji -^a.^- ^tujc-^ 
crj^^v-ra -ju30 . ^^j^Sij^ r£j_*Ax. ^mm ^\m ^nuccn & A=>- yjl (jowl _^j5 (^ ^i- 3 ? (j-?^ Vj5' &^J«J J"°J tr c 3* ^rv.\i, liviVa **X3t&i ^n-jjt. 7a.-r3.j30 ^- t-=3 ^pK^Y.m \r3 ^vAa Ai^ cn^=> 
.:. r^D-A^A kIv^^zoA y£zt3'^±. ri^pio i^ODomi 30 1 Ms., spnl. (lol 1 ., »KT. - Ms. m^i^. - 

1 Ms, Tvn (itn abbr.). ex ^ikT con*. — ■"' Sicms. - 
abbr.). — ■ 7 Puncta plur. desunt. Us Mb. tvei (itii 


. ,j3j\aw^^ ttft^vwf Ai^ ^W ^ ' :vr3 ^■ ma:73 tu ^ cl " XiVm ^ 

zncux^Ji-jo Kl*-r3i\j3_^j^ riiToSi^ v^vajo^ ^u=ra mjnn i«i '.V - \- <■ Tw. '^3 VA 


^.V» ^TiiX. ■ K? fvi x -V T^^D AjAt^Tv T<jJ50m^ (\r3JL Oir3n . ^i-\j.m 1 Miaio Ms., spat, def., ut<T. *>^>! ! fji i B J^ 6H^« s,x ** dL ^ a J ^* «V^ ^ iXaJ^I |j3 1^9 I! 

Pel. 33 r\ A(0^kT -m- r^rv.^^^jt-^^-ix.ni ^1_^_ j.^_x.o ^jcV W:* 

K^aacnH WdA vs^mW-rv^^. -^ m.mAx*=o Ai- <k=> 
.:.v&_mw x<fi\A^\a KT^Vkf^vrTs ^jV^V w^vfia KjOTOO^ Vx^)A US,V=73Ar^Vriiv. \=i <T>.roA_ea=r, Ai^ OXT3 

.:.a^mo mo^nci^o tcf^vis^vrTa | ^j3j n\l 
(gtflj *u^daik*rf J^ Jjjj rj yj ^ tilXlI Oyx ^ aW« J^ A [^ i; 

qI^l^ Ujs^jj icliiyji ^^ tj^jj ^jysjJt ,j 

Uganda .t*>A_=nJ^^_=^ S^ v =tx*_W* 5^*=^ ci^ 
-731x^=3 ^.Hoxi V,^^ t^oi rdaro ciao . "Si^rs rC^sbV 

1 Pro t£«x* line a Lontum in ins. slat. — - Sic tns, — :1 Puneta 
plur. desunl. 

1 1 
srti. - e, - in. 


1 <r* 


^ ^-lAa "S^D rvi^-iS. As. 01=3 
O . t^ VjO-V^Kj^Gj^-IK^A 

.:. q^uct3^\ WrVflftK- -TOja.x3 

jvujLs fj_i iX_4^ -*i3 H3-^J ftASllajl ouiiy 1*_^j /^otijt aJU\ jU? 4$-£Jj 


J .. « Arv_^_iTtf -ck_^- \^_ iVi iVi ^i in . * ■■ v I . 3 tSj.)c^»t\ -tio,t<^' 4VUC"^ 
"\_13 ^-i^JJ ^Vj-m Oincl . t^i^O-SKl^ trA-ToAf^ =3 N "T-Z3 ^_L3 J! dUUi i ,*t<! -ct_j- rd^n, 3t__^Dtv_w_rs V \ ^ V^jlo ^\5fY_Z3 U^A^73T^Cl UN, \ ~73lAkS ^ S. \rD ^Ao ^Vj^7D Ol^ ' Ms. td (ita abbi 1 .). - - Sic ins. — - :i PnnrLn plur. cLc.sunL — 
Ms. a\". — «.( [63 >«- a aaa-^jI ^jwd ^w-* 6 yj yt .to »*—=■&! ■*£■ KL_^._K_^,V._iV._^D iK'a JomS. ^v*^A -\Ao -Vtd «^-.v. A.S*. OlTD 

c^aWI! I^Oij rJ yi ^ o^ & ^12* j±* [^s IJ 
■ «^^ o^i<r- Vjjc^ 

i^HoA^ tAVk£A <nA«r«^. \^ mkT-^A^ mm 

•:-K^zut ^w,TvroA oiyiKift i3 


■^Dftl JO T<Tr__=Q Vil y 

• •• ^3-_je___i 

*u^j r _^ i _y*j r u^ _^ bjLU, ani .w y*l ^ &s L^ G 

T »T<? » J^ a .- 1<* __■ X r^5t\n-i ^-^^^^ V_X___, \^* KT«L=o V-i-x. a 
S^M^ t^S.\\^^ *^ A__o_ ___ ^Wo, 

5KT -__m m^_^___.o m ^^ -^mco.. jtV^kT mm 1 Sir ins, '■! Punrla |>lur, desunt. 
1 1 . Ms. TCXi.' 


L ■ -»-*( 162 )•=-.-■ 
-J-..J ^ y^j-xJl *x-s* ^ j* s_k*j *ALoj JJ-U .x^t ^ (j-f^**< -_>L l^i u ^ -X; J ^- ^3 x r^ i — T3-\l j-\CTXS Wi3TA T<^Tj^Ot<^ Aj. LTD "^jV* ^\3i.)l\t^ CTS^=1 a ^^o-ij! (^w^yl Jt«j^ (jj ^^ J*=- ^*j [i v .j^,. «i )Tv_Jil r=> :. ^7i-\ _i_ rt^^_iici t£t<—^i ^rv_i_3C 
r ^_^_V SO ^_ard-\ ^v n *\ cri no 1 . -^ V^-tj i^x^J-uq iCOCJ^ 


\rt_ ECIJB t^V =31 1 Sic; nis. — - 1 Ms. ^jc" 
rulcris liltcris nmifisis. . t<J.TiOJ^ -KliK^- ^(VUCT\ 
^_ T^3 ry>T^\ fy<*-n ^3~\J3Y<r C71T3 

- :i Minio scr. — 1 Rfs. y^lj . — •>{ 165 )-«■-- 
U^iXJ J^j ^1 ^AiUl a^b C U«! I^ij *^Uj pfi^j djd\ 

a; li1 ^ C dJIj p^JI ^ ^J! u4^[Jt ^ J, iy ^iSj Jjy K^V-^ev V_W ^-l^w. f7X_=10 .\Avi ^ ^7lAa^> ^^aOWcHo .^^fy^-.-. 

---1 ■H^K^ -fv_^- vf B « 'V_CQ_i_5r\^^[\c T<^T ^_'n V. 


. 1 rdviiiijn -t^nKT' Wici 

to ' ' '■ > 

(^ ij-sfri SylTLo yoX^j ^Syii) ^ ^ ^ o^t^ Jj^ a j^t 
1 Pun eta plnr. desunt. — • Ric mg. 

-».\CVi^ ■ tvW ViJt^ t.>T<T i^- K^V. Vii-* irDJcn TCfrdrn ViJS. 

3 LL11 **.j yLS'lw ^;^^ ****** jXUI ^^^ u^ 1 g * MWJ1 & *•** ' 
oiufi^b cr^ u" ^^ kiUjfr1 ^ r^ ! ^ * V-1 1 v ^n.n Y^Y^-m ^n__l__X. * Fol, 33 v. . 6 r^ioj"^ -ALir^' Vjjc _\v_l^r\ rzLmov* l«^3 1 Mi n f 8cr . _ 2 Sic ms. — :1 Spnltum vacuum in ms. — '' Mi 
add. "ivut^, — r ' l'nncLti plur. desunt — r ' Ms. min . ..^.( 167 )-ch 

. I ■Kj.JOn 'CTLZTJT^' VuiJtT\ 

■i-^ 530 ™^ WraA ^o^x-m \=> ctucit^s^ A^. ck=> 

. I T^lftj^ -Lj]^. ^Vljtn 

V»^=A -pv£x.tt -i^n C73jCtV^=73 A^_ TOC3 

r^M-4% d^ l£>' cj( yl^ Ji-A l^jj r Lij6 ^1 ^U* Jj^ t^ |i >\_\i*<!' 


a-^,m "^J^— JD «_^£lL_V_i -U a.- t<^\v. . 1 Tifciivn Ar-i* -S_JM<\_» 


'l J 1 Puncta plur. donna L — * Ms., spnt, def., ™^. — :i Ms. 

rvn (ill! nhhr.). — I Vfil &**jl : slut, pnnr.tum f»l. suprci «L mini. 
j^ \ ^v «.*gf cn^=ia .^oK^sA ctA^o r£o.Ha\^\ K^A^ 

jjJU Lfrxij ^ Jsij JycN ^* tjSld 4U< *** & ^— ^ u W^ B 

AV_^ ^_^_s- ttfS-m \ iHw&i t<^t<L^i Vjjc 
^73 CLJ3_^^ T<-»-3 3 A_n 7^^- >y3iAa Kf^v^=^ ^=uto 
© jySrt .:. r?^3.iw ^_^*- cvr^r^ 

^ icXU J! ^LJI _^^J yi^l^ a* Jl u^U ^1 ^C J^^ L^i it runcLn plur. ilesunl, Si, --■»*( ion w-»— 
Luu ftjaftUj ^i i^i, s^jj t>^^^ «*~ ^u, rJ yi JUU 

ft(j-^ u!^ u«»%ija ^v! 1^*5 UuAsU.. S ^ la^ij *■ » ^ u-Tirzj r^JrVit i<^zu .t^oJUn '\iT^- ivi*.. 3*\iiKT 

. tcoovVKToa, i 

■:**^<*rc^AT\ m ^-t-i 

Gu^ ^ JJj f ^( ^ f L^ ^1 ^^JU J*^ L^ II 
»=uW ^^,5, ... ^^^ ^ ^ n ^^_ ^^ w 

r> * i ^ ^i ^ 8AA , ^ ^m, ^ ^, ^ ^ u ^ n 

. S «_».10j. -OIIT^- ViX^ 

^ "'"^ -T^^ *■*- ^= 'vAo Al^W ma a5 

i Sic ms. - • Ms. bis, - i M S ., sp8t def., W . - ■ In ms 
sequitar puncLiim. — « P,, nc L-i plur. d esiI „t. — « p ro „, |j neo 
currala Inntiim in ms. slat. — ' Ms. »^ n fi, :l abbrA 


-75-^J3 — 1-*( 1C8 >*+-- vdidzn V.i n na CO BO V e&_tt3 XjL_=ra m^=io 


'Fol.Vi r •la Ijj-oj aijjTj! iCu Jsrf ^ jS ^jj! lJuujs? a^ (J* (j?1 ^j J^ HK^ ,l -p-^J3 ^^OJ-i -\' , K-^Ut^JA»-\ ^^rv=D V\^ .iVv^^nft jtcoa- . r^*i'cv*T\ -t<jk^- ^cujtn 
oj^-^^fXK^o r^aojzuij^v^ ojo.i.^\K?CL K^^t^cuclua K^-S-j-S^.^ 'TZkXaCl ^vA^x t\ >._jtil_l )x\y£ -S_mK^o * r^DD-vA^H-iA curLaKf ojA ts •*j\ct ? f73a_m_jco r j^i^=3\ ^vAVv rd-^rn )s\c,rn ^v^.o . >_^j ua3j -iji^ii. ft tUiUut jU-fl CL>^Aj* liXii . Q t<j.vas^ -^^rC- ^viJtT 

1 Ms., spat, clef., i^. — a Sic ms. — ;i Ms. m'. — '' Minio 
scr , _ a Mb., spat- dcf. , -wC. — r ' Puncla plar. desuaL r» ■p^3—io vdx^nc\m-\ dViiaA -^or^cco ft 
I I I 

6 2 , : i ft mtt tfff 
a * b F u g 5 E 


& 
If 

i 

i! 

a * li f r tm t'ii fc*i E 
■fe ? * Tl <f 


s ^ I £ t hmfcfffr I fc t t ft ■mi * > 4 * & 

.ft f 
r 
e 

I 1-1 — f^ C o ''I 

& f r 

5 5 S r *f|r 
I F f I 

Ucmrrr 
2 5T P 

In e-i *5 

u 

Or »■ * 
S f P 5- I I ^ s ? u 

f 

" t rr 
U 

is, I 


c r k t 


E * p $• I" i 9 
\ N? * t 

c 

G LI 
■r * 


- & p-fr fit 

y \ ■ * x i 


& (7 


?l 1 & '■'■ II % ' fc S f u w A ^ 


J - * 1 ^ W*b^^i r )l^. Aixi ^^fi sly* ^\ a . . . js t«* D 

^_^^_u -n- ^^.^v^ V^- ^-^^^ ^.^v_i^ r&£»a Vv^ 

^-=1 ^UO-HC^D \j=> 0*^.^ *TW. K^CTJ-D *^W7\ T<xA »k^ 'oi—a 1 t^ — ■> kA it^*o v£r<l-ri Xvu .v£*£»cvo^ t^^V^ cacu^cii,^ r^m^KTc^ u 


,l ' l, AA a V s,t «^* a^ ._ «^, ^ ^^^ 

1 Mmio scr. — - Spot. vac. in ms. ralictiim. 
desuBt. — '' Sic ma. — fi Ms., anal, def., &,*. •f' OA" Puncla plur 
; Ma., spat. 

>ul\ \- T^Vl _=, VA_i- V\_x.o ^^v_\>\ y<lr<L-=n kv-it . t_m^ ^)ft^x "^ocu^a ,mcmw^ T^V<ar^ ^f\cA vd=A^ 
.=- ^ fl ■>*rt\ yef ,\j3^\r^o ^rArTi'pi'ct .T^Ai-Sj^zj cti=3 Ti'W.ci U" n^jV-ii -v_:v . m—wV-^a ^Ji-u A_: ,yx A ICLJSW& oaV' . r^» ""' "\tc f\ -\ 
rjO.=3vdA -\^b^O-|T^ A^Q fK=Da 


.^Ai<r -Z73.U aCJL^O ^| JJ6 L^*j l^Sij ylja. *(J*) ^* ^ .tKt ^JJS Jy I4** B C5V-* .x-iiJl ftXflw*- (J^' ^ I^asj jl^ ^! jtf$^ l^U? ^; Oil . 3 T^iiOJl 'f^CDrCT' 4Vl.5t.Tv 

oA.\ n .Tif*^^ oAr73\w \=3 ^visraAft.^^ A-^dVt^ ctizd 

1 J umi sci*. esl. — ' Ms. kM*j. — :i PtrocU plar. dcsunt 
f < Ms. om. — r ' SpaL. vac, in ms. relictum. { 177 W_ -y -Klj. ^ J^l L«l, lltoliy^l ^ ^ ^ w , ^ ^ B UH* r 1 -?; A-J^J-E jLoj LJ-, tf>(J-*^ ■" Fol. 35 r< L'tf J oa_j L _\ -t^. V^, j^iic ^3^ t^«^td W.* 
^^'^ ^^^ K^_^ ^^xW ^ ^ 

.^a_^ ^ k^^. <^A^ Q ^ ^ ^^nx 

u-j j^V' ^j <»* ^ «?*** aUi, t^^ ^i ^| ^ ^ ^ a0 w£ -rC^ 


r Pmiclii plur. dawnl.- a Sir. ms. - .1 Mimosa*. 

13 
sin. -e. - vii. 


-w^ 176 W- jfTt fc. V .«"! , __ 


(j*j_jLjwi}JJ 5 Uo iwywk*iij ^-^fr+J Y++^' J*-*H$J' ti^Jj ^'^ v * a tj'"^? J^ Sn^lAO ^— v_i — ncSvcT yCv^Jzn \vut — pVt<l_ii "S_:3 iia-H A\rio .^jtV- CD'S. £3. \j >A.£a o^\^=ra aira 


cktj-Vj^ rd3o_ ^kT V^ ^^ i^c 


^-_BX_> VAV^^d ^r\A^. \vii\o T<^ _CYI : e^ 3 ■iKf T^.T^J=n ")sv\ r-,j sLJLjJt liLUi jAJUx *ji ft^jt PT V^-J U^^J^ - C^* CS^fl^' p«^Ji i^-AJ l> 

1 SpaL, vac in ms. rcliclum. — - Pniicla plnr. desunt — 
Mioio scr. — ' Ms. a*-*. ~Hh( 179 )*-,.. 
' cn-^a nn^^ ttfvcL^ tt^^ jA^oWkT 


iUij ^ g,is js: \^i } ^^ii ^^ j, j^ jrd41 ^ . U f Uj <^j ■\r~ ^~-** * rT>1 -> iCS ojAa kT«^t> ^ujc „3 «Lxiojt\ .iv^^Kf. Vtistn 
.«>»&«„ ^V^JV _ ^^ _ ^ ^ _^ 

*-§-*> cj-?' r j^ Jjui U-^ c«b y, wi iU^ ^ ^ ^ B 

'I 

6 ,W ^a^ .**. *^^AW, U, ^ a ^*™ tf,^ W , - 

■ ^1&J"1 --V^-KT. r,jX*x.n\ 

i^Jvi-xAji KTiu^o,,* TC^dia,,^ 5^V . «&\,, w^w*^ 

^^ «r^^ a^ .^_„ ^^ rfJ|iiw 
o^A^ ^^A^o ^^ n a^a.^^ *:fcw a 

1 Ms. a\-. _ 'J Spnt. vac Longua, ; n mgi re ij cUlm __ 
■ Paacta plur. daunt. - i I n]llarff . . ^ Sio^l fc. . 
yWl . _ i Ms . , spat , ,, e| . ] ^ _ , Mg _ 


»t>( 178 ).».•- 

Vjr i. yu*j 1*1 f^tTf^Ali c^jJI !^Uj a-4^ J 4Jj«« ljU- W B V^- kT. ^aw U^wj -^W^ ^^ (^1 ^ a, i^LT ( (^* .LbM! LT^J LT-^^J^t^J-' .i joijii ■1 ■■*■ U.) iTCT v£.v£=T3 ViJt .i- ijtc\a JA3' Ms. S^ajAan. — - Si c ms. -W« ^cti-j V*_=A ^l^A^ no^A^f ^^ ^ v^dvit^ra^rvrs ^yui-i\ j S 

naWo r^^^o ^Hma W__^ Afijo .v^u^. k£WW 
^^=-o .ttLoJ^W .^aoaXgj^ ^*,^n *d,^ ra Asacao 

-i-a -A^ K^i_=w_=___3 V\s_. ^.^^ r>JC ^ lu ^^^ ^^ -3Q--_X1 -fr ■^i<: i__jt^ 

■ 00,iUj ^ ***** *-SJuS*M ™Aa* ^^oo 
-^ ^*_u A_^_ ^ n .n^v^r^ oxA ^£\JL^a 

*-Sj 00_^__ tfrj j-ji^ ^.x, ^ ^^ fljJ J ^ ^ ^ a iUu^l aab j| ^jf ^^ j^ "T^^V-d ^ci.Li --a ^t__=3 )nA^__ Wo 


iff? mm 1 Ex .^a«.. com - i Ms., tpat daf., .v. - > Ms., son) 

lJef " "*■'■ "" ' 8|( ' llls " - : ' Ex .rva«r. con-. - '■■ Vs. 
' I'a rr&vd con". a»-» 

. >.( 180 £»» ;!** JLSj ; l^4 ^l? ;k**U is*-U IjLo __iJi eu% ^ 

® ^£__3 aX=J liUIl £«w Qj t£<^H ^=-j; tfe -^--Ij %.>3 J^ ^ T<f^VZ_0___ V\.^. ^.Vt-K-^O _*Jt373il n_'r_!_T3 ivi*. 
,^*<!_io_-k ■_i.T l _'- ^r__x-^\ 
. T^-T-A-V-ii. coat__3fli»"i v_!i^__i- : \r_'n__ 

r-Tirvj-j^^ra «ii_3cA \<^>^v^ ri!=Ajm ^0-1^0^^ rA-co era 

^ ■ ^ dJ,_Lil y -?I ^^Hi^ *^*JI AJtslj v^ 1 •^ fl <J^ lt;^ ^ ^> CLVA ■ T \" B rticD jtzridixo ^Aj^'l ViAVfo ^jjcznai I T<^ri^o ffwli*. I 

,«jlioj^ 5 -T^at<r ^jjc^ iTJuri' OJSJkJ ^ k^-^^Oi^ i<fVik>- --^AjcnoKlA r^AjQ SnA^t^ pS. A a_iKf a_^.\n coS^^ rirvVrirD a^-\_=n^\ ^_o_im r^jcoi^ ^_^AtiT r » 


i^wLcj j-jL-* ^j' ^ *-^- c Sj—«a_£ ^*>J1 j^^Jt cjl rf^3= j^^?* 1 Sinus,— - Ms., spot, clef., ^<r. — :i Ms. t^s. 
scr. — s Ex -zDiT^- coir. — n PuiKtfl plur. clesunL '' Mini ■ — I n p p: X' & ~ 

? ? k ai ! I, > 


k. « 1 F If 
1 [ \ u 

r 


too? "ir t U 5* * 3 d * 3 S F M 
* X P-Jju f 1 £* { 

r 

J h fe- & 6 & f c T r i * Tfl G — si 3 
I r 

TtlUtt 2 I — CD i> £j 9 r * 

- r ! 

■J. P "-^ 

^^ 

5*', & 

O 6 

=1 Cfl n •S 3 a If i 3 * I 
f 

a. 

i | 

o 

n 

4 t E F 

f s I r. I f a. a in 

I « * ill 'V 
s 

s 

PI 

1 

C . — h.{ 185 ).„— 

^l, tf **.] ^ [y^ [ji^] i^] s [^tji su»* ^ j ;J i^j n 

3T<T -m^- KL= 3 - J e_=,<_ 33 uJU J WLk V_*. n ^.W rfTr^n Vv*. 

yWjp* &a*f JI ^^H* (£? iff^« £j^- W|**l l! XJU r 1 ■^\_X. T^^r^D V =n 4vjjt . 1 tCviojt\ -t\ .T<f. Vjjc^ Aj^ KTom A3^o .m^ijaAoT^ ^W ^\jgom K^ntv^ C;^ Vjr 5 iV \_=i- T<^^ ■ tO-icvj^i 'TOj.tC- duje.^ Ms. i&«*.- tJ h folia dnptirdita aimi. 

i^V— sat 


^ t Vjt v^rtlz" ^V-i-ae. rixiixi^ -Jltf Vix.^i ^ als, rf ^t1 Bj^fji ^^ JOc S; . *j p,yi a»j ^ J^» W^ B 


.5)1 r-^ 


$&& \)n.. -an .«! 
.»X_i^ r^=b VjA^ ^rraje. ~ ^_^ ~-i- ^AkT A^^ tn-^n . vty^ctio v^j_^-m 

^X]J! 44* [j^a l^^ ilftj s ^ i^r^. *l* lt^ y 1 ^- fB ^arC *n_D-* 


^ y c^ \ SQ Q , K^t -73000*^ W^lA ^^^M 1 ['unci:! plur. deSUUt. — '' I" "1n-^o ' ,( H"i' 


.tk.j *^ 5 „Lo aaj, ^ay ^| u ^ ^ p*, ^^ ukj| foL> \o_ rraln ■>■ rd KAm^^o con.W, \=j ^ c^ n .oria ^.^a, 
^V^* ^^^ ** ^ ^^A^ v^ cJ» K^ 

±<^o .^^^ ^u^ oakacito ^o .^W\=>A^ 

•:■ e73i*«Aa^=zi 

Jb <Sj-i*Ji jsij ^ <j*ji ^u i^j, 2^j| %&, ^ ^, ^ u 
ueJStt p! 4 ^ui ^ ^u l^ s ^, ^ ^ jUj ^ 

7 s — cn - Sfc -=^ ^-= w^vn ^c^kT ct^r^ n^s^W ck^ 
ffft^f-a ^V^a, ^o^ cw^Wn k^^ K^\fla^ 
^-^^ *""***■** r^cux^^^KT _^ S^ aJ 

' Sic ™- - ' J Ms. «, _ i Spat, vac in m. relictan. - 
Mb. cJSJI. - • Ms. gm. _ o p Bncts p , m . Jesunt Acv^X^kT JV: ^ U-Ti^^D VlAi- OC^liiO _»Vjt -iW^n ^ViJC * ]■»]. :;<'■ kL^ :. 3 t^ia&jcojar^ *^v*.a ^i fy1j_j^_=»-] j^-oU^ u^^^- pjh! i iUiUJ! dljiii J-^xlaLLit ^wl L^o '> J^-^—^ *y 1T^ -^-i.- T<1 ■^M-H^ 


. I r^ufu^ -jj3t<^' ViJtT 

. T^=TDjiT^ "VT3 mAi<r -^az=»^>_ 

\Z3 Anw^^Ti ^CVaTO C71TD T <^>_ — i f yrys * ».i" : VI35cvm7\ TilioM 1 ^ OZ?l.iJ3YLCS >i!=3 ^30 TCr \^V )T}ft^^" T<jJ3j\0 

T3-Sjc\ , cn™um Aj!w ^^nAcvV, "S^d^ c7iA.X_ cvAaA ^\\^d r7i=3 \_o^oA CiAiiA 
? fna_v 1 Minio 8Gr, — ] Ms. rc^io. lf . — ■ Punclii pltir. (leHunl. - 
Sic ms. — fl Sic. Kino punch's. — a Ms. it x I OS m r 

c 

3 A 


5 5 

rdrtrr 
CO _ B 
t f V = 
I 

■a 

i 

?• r. 


J 9 
f-i^vCr rlfr tfv pi 


1H Kl, > JO 

^ y i\ iiu*fts 


B b * *- : £ r i * /= tf ^ a- \i he c * F f 1 1 _ ► s I W 
l« « * V 

f 1 1 1 
- f ; * 
i « I } 

C7 ft • *k % * f: 
j j f <t v r fc. E^C £ # f I f 

hi I 

I Art I 

ah 


5 a • IH i 5" 
I mm p A " 'vflff | 
f r/ ' f " 

£.1 f 6*/tfcS/S' 

n wmm\ii ii fcr. * I 

r I 

i u 

h 

IV 


ww 
nu 

J- 

J 

r\ 

f f 

c 

^1 5 e i 
1 t s 

o ^ ^ Hi, 

? • »*> •* <>' 7 ft" ^ Sf :b,> & p r i r st rr F?i't * 5 * J r 1 1 1 i 

. & c i l 
I ^ > f * u r . f r f 
aw tilth 1 


i ^ f c ■■. 
S jcc 


— **{ 105 )■«-,-- aKT 


<r^> A^ nn^\ ^ViK^Sj^CVjO V^1ti\.; e*_jL5^xJ~*Jt B*X_A ^ JJyj £ajj w ^ fc)ftA*9 £>^ (_r*+^ r*^ i [; 

6j JaAj xuJl tiUs 4 ytTjbtt $ l^ jLu, ; L^yi ^^ jlkwNJl i 

, rioS^ ^^rCT- Voc^ 


.nm -A-^jit m.:=j 

r£^r<L* ^\Ji_ia t^ja^^iQ t^tx^_\^ K^ru ^\^ 

^HSy^ff" LT^ U^ ^ U^ &* gS fc# *^ «^-**J *W*4I JJil L^i IS 
IjUji « — *3I (j^Tj &JU gjl iUw jS'il J^j=" yl A^c fbijyn* Jlj 

g, c*_Ld> L^ij a|J*U* c^*U ^j*Jl ^kyill <X^j ^ ,>££ ^U l^ a r. La- JL ^ 1 Ms., spat. del',. 
1 3. ^»^- — J Ms. rrL^w. — :i Ms.Viuc.. 

J^^i L^^i 5 y^JjJ* ^ *>^ (^ ««»*• ^^ ^^^ l E^S 3 ^ B 


j^_qpc\. uvo^vl u\a^\ ^1 oa^^-So 


^Oj: ly^i l ^3! al^J^ J^ J^JU d^l J ( ^ 1 ^ 1 ^ A - 1 ^ I! 

auojj tf 1 Jl ^^ Jl j-^» q-* »a^M>*a»* ^^ w^J l 4 "^ 1 v^- M r ^—t * — ^ MO V\i_ ,S«^o ^.ir^znV ^Vr<l=Q W. 


Vajc- ^.: jta ^j" K^3je-=LX_=7iu *^3< T<ls_3e.li t^OOJ T^W 16m ^-=73A K^73AJ3 X_1T^ t<Tft03 ^\T<lil^ T<^73A \<^DjT^ .r£»JX*J=3 «13^- Ms. «^i ■ m c n 3 ft 
3? p. m *l F m fr L f.fE It 1 F -i ^5 r 1*1 


3 V e c- 

* v.- J ?, F E> 
I' ^ f U £;Ti 
Erf'** 

h — !•».( [99 )-c-i — 
T * TLj ^=^ eAOrxWo jcnn^bii ^o T^ri^oa K^*™ ^brj ^kyUl aaJ lfl*i, ^J| jkJi _U, ^< ^ ^ ^ U ^ : , 

# [j-Us iKrj u^ 

^^X.^ ^_>- «L30C^V_iV^ Vli^. ^,V,W ^^^ ^*^ ^^ 

»3/*&ttUsi) -a»W- Wn ^AnKf Id c\_i ?~v_ ^\\v£ S^^or^ 


=>o , . r^A^ \v^=i o^kT \td AkI^xW^^ j-x-utcT ^_A_*,Vi '=!•] W^V^lcn Vl^, VlI^o f^jik ^wSl iujc 

, tChfore -vi^vsT- 5ruje.q 


1 Ms. iSLort?.— 18, ^.u«f. 3 Ms. om 

-prL_X) ^^^n 1*-*^* ^"%° ^^^ ^^° 

^L» SjAe i<U! yf- i "^ *& J fi*> J^ **» ^ y ' ^^ 
a if ji h^t ^> /^ 1&» ^> LiJ ' 

^ -m - t^ — ^ — ' ■ — — ■■ \ > . 

^^ ^ ^^— Vc^ ^ ^-o ..^A^ K^c.o 

t5 l . s ^A ^KT ^ ^^» -W t<^^o «r^>^ en— - 

,^A-n^ AV- ^*-— ^^^ ^^ ^^ a,=ao 

.-..K^lO^ 

ui^ ^*j ^a! ji p/ ^ 4« l^*^ a***** r^ ^ B 

Vi^- ^^wc ^ J ^-^ ^Vv^n ^vtx 

" ^o^KT ^-^o ^=.0 - ^^A^ to c^^A^ r»W^ 

1 Ms. '^^. — - Ms. om. / OB ■m »- **mn 


S-i ^o? D £ J TH 


1> H 


i 


r i? ".If Hi H !H u ft ^ k 


a b rlJr H* e in C'lC* r - 1 1 

U P 

y a Hi 

n \h \ 

K 
ft 

\ 

u - k 


1 8- ill »^P * 


ft 

3 A I \^ I • ! H 

& fr £ M 


■=• 1 ° I o mr I 8 *% 

: 5 = b d .| r 


Au m 


ift_m\\ tslfio-Sei^x <^,\t. Aa^stxibt^ \-=s niou^ 

■=U^_2^- m_r3tt . OjAj^ P^.i)fu=3 W^A\» j, 

3 -* ~» •> a ^t^a 2&\a. -sV&a r^r^=nViV Vjot. ^ 3 r£iT,njT\ ■rrkS.-iK^ ^IVLX.1 

\n_m. Kl^ t . ' Kj-kCLs^l ■Ct^. z \'r^- ViJC"^ 

:. fdu\ —i~n r^Vii^oo^ mjjacvic^z) usAaAmCJa . B i<^Lia*T\ -vsAk? Vuf* in ^-=0 7 cn_^D ..VnjjjV ^\tAoA \^d AZTiiicuro \r3 >\i. ,mcv^A.u 1 Ms., sp;iL def., *&". — 5 Ms. W*. — ■ p ancla p | ILr 
(lesunt. — > Ms. rdia". — ■"■ Ms. om. — - r ' Puncta plur. tlestml. 
- 1 H;iit noiitia in Cod. Stool, conlinelar, ubi A. S. ia56 ad- 
scribthir. 


,^ v- ^-= 3 - 

V* ? _ Jk 3A'ri' -^-.F^vAlVo T^k\cLo3n_eo t^-ZO-^jaK? 
KT^vo Kr 9 cno . |V|ocn K^™ ttfni*^ ^A^ ^^ ^^ iJC - S«f 'LJ' tC , r, ^^v_i^a^. ^>vj_.^rn ^xxzn^HjnrD ^^UAQi >>^A» ■' c^=> 
nom ^.,Vi_^_i_=oo .r^SK^o Kl»n_^^ Ki m V ^ <rvxia 

, K^hicLi^v -^^.Sr^- V.ut^ 

!1Q 

1 k s . 0111 . _ 2 Baelbgen ^a, so.l rail, litt 3" cum A mn- 
G is qoadnml. — :i Ms. ^^ut. — J Ms. cu^. - E Prima 
noLilia in God. Berol. r.onlincLur. ubi A. S. lass adseriJnlur. — 
Sic umbo mss.; pcrperam legit Baelhfjen in Cod. Loiul. "vSjn. — 
' Ms.. spaL Hd"., ft V. N Ms. "Kr^r^; Red vide an n. 399 ei 


FsL 3i *' -->=.( 2115 ).= ,.. 


\_.t^ k:. k: "-* ' -■ ^t<L=. v_a KIzoc^jid jmoTijc^^A csona <^o uyv^ arh t^u\ ,* o^ai^a <;' "\C7Xi Wtxtd ^oud Klv^^ KTooa ckr=»o . r^u °i 71 ,V \" V_^ , Br^aaj^j ■nA^ii'- ^Watn 

i<^ctxAkSvj=^ tr^^xAWa' *£ArA 7 V^J cv=»oW^ 
1 PunrL.m deest - 3 Ms. «&,-. . ^ p lttlcl;i |)]in , (icsn|ll 


-„ 


-v_iV_Vi ^o ffl ^ rt^Arnn wftnatiM H^3abo99 VcA *TW <h=> 
^_,-> ™ ^_ _ — e OXaCV . ^s^^V-Cfl 


.:. rtfaA^-=7a Ai^ «tfS*S=3ft r^o^v=3 cv=A CK71 ' CTX=10 . . T^TjJMt^ ■^< «1 h£ -i ."ino rffS fi\\ — ii\ Sn^i—x. 1 Puncta plur. ilesunL — J Ma. m 1 . — 3 Seriorc maim sui- 
.sLiUilum est : T<l^j=n nnWoa^ m-iTVEci^u A^x^kT. * Ms. 
o»o. - "' PancUi plur. d«n»l. — '' Nompn fontis non dalur. p 

\ 


A 
% 

■I ( t 

6 

A 

I 

k 
u 

r 


J- 


A 


Hi *4 r 
'F HI E 

3' ^ e' ^ 
r ll * * 
\ 209 >«— 
«»-=3« ^-oa-M \-^ ^?3jA<utt tnnVra 70J00 ,<n^\Vi -*m-v. 

)U, 3 u-^j^ .»-«-& AilS^il^i*^^! *it& ; U,j J^l, jp^c ^ 

Fol. 38 v*. ^-.T-stX '\->* Anifi V^- x^uaa jW. v^rnVAV Vxx.* 

A V =* > - V ^ KfftA <nuw^ Pu»K?\ ^i=30 ,^v«?\ W <»=3 
craA cuAao .rdacun Xxsn itfvVria x&m *A=m >*jn= 

i^Ls*** ^xAA t^ ^sXjco t^a^V natom X*^an unti& 
.:. TOj^aax^i »*ti\=i A^v ^V-w us^<n ^o 

^cv-n. m afrvyfo . oxA_oo_=o \-S >\ iwoai^ iwVW ens 
• < n t y N on fv\^ t^^v-=ocLi S^rt-iao - «* * « *w - ■=* m?u^ 
ox—^a ,.A\ > to i^-S^Aar^ ^i\<v_rx_ca_j^ ^^ao ae *^ n VwS 
w-oV-^o^v-^- ^dQ * *i i^J3*vAo^r\_n Ajt^gaso^. thjoVW a 5 

AjO-mTv KlnftA ,n au , \-r» T^^AciaoK^oa ^H>ft mW 

1 Hinc ad ann. 3g5 texlus arab. deest. — 2 Puncta plur. 
desunt. — 3 Ms. \nv£. 

8TB. - C. - Til. 
~v*{ 208 )kv 
AA-jqVkT ^q gcuo=*» ^\cA envan x£at.\ 70^. ^\fotfa 

\-*m*&a V ^ Av *\ *i <7i»' ! i\ttAio oij^k^ CkioXaci^ <n=a 
in jgnft «». \ Wfl cn_T3 1^009 jcjCdav^ ^V*\n ^=o Snivnftzw 

1 5 T^-^-iA-ae. ^jft'S^ rd»cwoA»^ ^ottfv\=o X^n^xt^ m=» 

■jo A— J3_x.o ,cno_iir^ V^ oxAo'tAt^ IV^-* ^^ ,A-<u^aA 
S^t^j enA-A__na TilA-iAr^o-raT^ pAjua .ou=n t^SVt^l 

.:. ctA<ytAw^ 1 Ms. om. — - Ms. «n,*. — :i Puncta plur. desunl. H-( 211 ).«— 

^n^\cu=rkAtcf jfncv_iiKf fn-K^v^i uA=nv^o . t^-A^tq jnW?\Aw£ AcO^^ 


a* — i^\K?o . *<f frv\fl v m^\ rdj-S_m^ t^*i \jrrt pAia oojc^ra to 
t^=d-\ rdv^a. wCcicn ro^Dfl . -pi?\^pT\ Kjicuc icv^w^ar^ t^l^oi 

-in^_j^_»t<. -on- TC^Docl3JC=raii^s ^t\\i- rt^uin _»V\AVi t^rtja-V-i^, Vjjc 

5 »f7) t^-Vj^ .1- 7 73 m_A ■S^wjcj 1 * ooA to * &Sa 013^ tCjljA^ 
^ — ^ — ^ — =73 — X 3i<lAn_i_so A^rv-J^ jcn-Sar^ t<^\^AiKlA 

Aft. V iKT ■=!,- Wl^jtliijn'irvra V\s. A^lto _»VAV K^rraViVv Wjc 

, ^^ffiJ Bo ■K.rs ^rvrsT^Vv u'i 

or\_noo .»mcujc_in crrK^raa y<Lz^\-m >J3^\cvtt3 pAja cHtd 
L__o\ojv ^-Z73?\ t^£\A_u^ ^^ A^<x_zt3t\ y^'^v_ > ,\ c \\ joocvvran •zr \^ eaygftu <j-vj?L»m 1 Ms. oin. 
lft. Ms, >m. — - l SEc ms. 


■^Ar ^72 


_m -v^i_<*_*jfl r^ n -ii^t*- «i=ut^Tvu^D Vli- ,*■-**« j-Vco^- «^=oVAV Vue. 

.r£x\^ ^_\v£- Vujlt\ to^jd 

cv-^-Vn^aA TaaJ^pa \<^\m 'o^ pA_co ax= y f a \ o t ^ p an v^- gaS ^ —* 70-^0^=1 A^^a VjKlno^-^ u^<po 
^ ^ \ -^n ,tv_OT<!_A <tlAo^At^ ^\^-i Avri'o .^n^vA V-* V_x.i.-\ t<:^.. Vli- T<JZ7aVc\ j : ^-Cfti-. ^rt^33Vii\ V.V3C 


r 1 (\_*.Vl s'in-iV^=i V\iw i^r\o . S/«^oj-^\ )rucn r^^vrDJt.^ isjA\=do .rd^n^jo i^^zi SjsaiwW^xw a 5 ri_3c_=73wvs-^ t<1^7D(\_i_r 1 Ms. ir ^\ v --n (ila ahlir.). 
nMi). — 8 Ms. »nrfkW. - 
tlcsunL— fl Ms. oA". — 7 B — - Ms. cum punclo duplies (fi- 
- h Ma* Vjjc. — : ' Puncta plur. 
Is. "*.«». — s Ms. ota. <* 


— «.( 913 >«— 

■H-kLj ^rv_ii_io crr^a — * ■ > aV iVvci \i^jeA oxAci^A*^ 
mAci^Kf v^-cco \^\jca m^^rv^a ^iVa •■ r^V^uiX mAci^\Ai^ 
^_oox-r3 \ \J^a . oxAo^At^ 'S-.r^-iA cn-in-^cv-i-A ^WiAiw 
2r^V^Ui^ ji^ "7*^*- orDT-nv^o *!rvjKliQjt cxpA-eon Kjl*.=i 5 
.;.\i=OCU >i£i T cwa\rMr,o p"H^_o ^^A\ >n^\^a 

•;.*__ac7i*rjanjo -m y^j-^rD p\^-ft »,nj\n^\ Y?^*vd kLjAA^3 rf \\ i 1 i-C\_J3QC\ riLiAjij 
M, 3o, r°. \cra>\ "^-p'l t/^vv -iVAV-[!=3 Vii, 


.a . A-c\_r7D_A tn-Aa^AKT s S o 5Q pAjm ai3 e° ^ ,t73CL^73 - r* 3 f7iAci^\rw \ .*^-, ft ~ri ^v_ia_ia . r^-vjLj^im yoicui^n -xiBfiUfl A"^ ^30i»n 
.:. A-PcilzraA mAaP^JAKf ^vdi vv^cna ^^\tdA mAcvnAr^ 

1 E ^\ut gqcIgiu m.inu (male) con*, esse videtur. — - Hie 
vox aliqii.i ilelota est. — •' 3 Ms. om. — d Ms. m^o. — 5 Ms. m^, 
— ° Ms., spat dcf M r£*i". .J. ^j^aj^vA K^-^\-T3 p-\i-o , -^^iaA 


5 ^T^ *rv_= ^3 iV-i^_iv_ V^_iVft ^_»\^_iV t<Jrt^T73\v_i\\ ^CVVit w^ow)i\ <73^\_iiv^ rrk,Tiviv\\ iATO ■n^i.o .cTix^pJto ,c?:cA\^a rda ^"hS^a rdr&ribvAin Viic OIjCUTD ,= U=3 _j_JMCLwAK^Cvr3Y<^ P-Aji3 OlT) 

v^-"s \^?3 >i.=i^vji3aroAt^ VcA A "w.ft n ^^A .u 73 o^A^no crAfl-nAv^ \i_cvr?3 ,\s. KfivjSAir^ v^v^nftV^D ^uo 
.;. s. >\ rt-rt\^ ,-\j3^r^ft -V^VjDom 

1 Ms. om. 1 — k*( 215 ).«— 
.:. YC^Vj^uiTCf K^isoftJ^ KiotV^ vi^nj^a mAn^t^ ^c^ * Ol j s . VAV»n fcj&arVrt? f^V^nTsvi^ ^vajc. TfiS<j^u r^DjK^So K^vza-H t^Wtdjc t£=x*.o . r&mam^ 

^ ™ * ' '»-*■ ^W^nV^ra V^- -i-nn^n ^ji^nr^ t^r£»VAVi Wat i5 
A . ^ . ^\vil_»^_i_=3 OS'S =3 \ cnAcnAv^ \i-CLr73 \ \tf / CTXTi 1<[.-TJ(-DV.iVj ^H HO KTvinVAV N~] rijojn 'VjaiKf' ^tvutn ^JiflAi Ai_ 01^30 .^Ae>^vt3 ct>\— > Y ,o ^\^=A cTXOjav^o m^iiK^o 
Kl_T73^_bw Kl^^po W^Olam^ V^^aA enAcv^A^ SjuftO 
-^"^-ua A_Doi<a r^uj^ci TCft^fci^M v^jlmai u\\£a o mjcA aA ■:-Kfir\a:i.Y^ p^jn >^co Ms. oni. Paacta phir. dcsunt. 


h*.{ 216 )**— 

: V^»U_U "VJ\- w^-t v . -ttfT ^u-i Vii- AjtVft ^iVlAV T^V^TaVA^ Viit 

.K^V-ZDA \<fif^A=ot r^pje-n ^"-v^^iAA^ ^j^A>\ cnm^_ 


CpA=L CLlAia-^ft C7lA*,U 

,^cv^w.\ T<jc_i^ft 3 ocra ^D\o^fV5e.«^o 3_j*_» -^y- ri- T V v. r ^> ca\^^ K^ftW^a rdio-SA^ ^iW^a V 33 c * a 
v^Vrrm ,V_acp^\ ^j^ror^o \^m\a.^ \<A^o Y^zkr^ t^-a 

\^1\- "'■" t<ljiuA ^D^\rCT CT1T30 .j - ^ mAn^vAr^ ^AjCT\ As- 0130 ..VukTO ^i T^>ij \ -a r^V^Jv^-iio ivj^= n^-taov^ \<fV_=D-\ r^Avj_T3jc. .r. ft-saji 1 Ms. in.". — - Puncta plur. dcsunt. 

Vsjc. B Mfi, cu. — ° Ms. OIW. s Ms. Ms. .-' — «.( 217 )hh— 
'njaor^a r^K^^oa K^ fvm vi^v^n omcAaA K^=o^Vi_ r ^\^~ oo ^.^vA^rv un_jt^ axroi--^ A^ c A^n o r^^rC^WT r^tfuiic^o t&AjfK V t<feLro r^V^cvAJtT^r^ K^Aio .j\i\Yd ^y=^\ ii\k=3 -Sja-i-^vu 
T^^vAV \ S — * - — ^ ^^ *^» \\^3 ^U^.O ^jOTOj v^lccc^o 
r^a^A-iY^ jAi-<rv=3T^ W=o wAi\* Kjoira mraa » ,_=l!oc-=3 

T^_oa3cua As. X?am An)[\o n^?^ ^V<\rii\»^3 \ , ~>v . i!> 

.T^j'an -i^-^K^- Vutr^l r^urD^ r^£\_*_ j^^ ^_aia -A- T^Vian-Kj^n ^>^- t-^^a jjt^nu r^TdzraViV Vise 1 M; A*&, Ms. — 3 In ms, sequitur punctum. — * Ms. "am (iln flbhr.). — 5 Pnncla plur. ilesunL. 


1(^^73^) ^-jW^Jl^oX ^^V" 130 .t<550»n t<^=T> OTJBM C71Z3 tixT ^ 0, ^ ^-^ y/^_t/ ^ v N^ ^^73 C7lAo^AT^ ^T^J '^0^ 01T3 

.cTLAonJi^ \_5wCL=n ,cnaA_i* ti-V 030 ■<nAo T ^^ v^-ft^o^ 
.:. A f cu=raA CTiAct^Ar^ v^-c^tj u^tnci .,cncmKf ^r\cA ^AuA ^ o r^V<^iw*=rx=s mAnAA<f .^ov ^^ ^AkT ^jT&V r^W A^= ^A^^\ ,r^ Aiw 
ctAoaAkT v^c^td y^mo kTvov ^At<T ^AkT Ai^- J3(K.o 

a —i TLzy^ua-rraA K^ncicn^ cAjsjc imrao .ooAo^AKfv^. 
_ .i.craAo^iAr^ ^>T<d twf -a* vC'k^-=ic\ ^->y- T^^cvi^-it "^D VA^_ .S-JtVo -fc V^i - n>=3 Kj3jAo)tvo A.»x<^aU73i- iAi^ cni3 ] Ms. om., spalio reliclo. — - Puncla deaunt — 3 Ms. Ffll. 3j)v' ».( 219 )-«- ldfUUi o-=l_sc ctl_=3o ..rd\o\ kT["k1_L=73 K&^SlW* *s£vV** pA-coc* ^V ■i.KT^vr^-H r^^vi^ajc v?t <'*\™ (CJXO vi-toi ^ruroct .-TD'Siinro wH^rs mAo^T^ .S».<v> ^rvx=73 mn 
■S^t^_vA -^ V \Vtn — \x? Tv_wi<r m~-io .cjri-ra oxAonAi^Ai*- i •^onu oii -a- r^^vracrvi^a Ai Aj .^ .vr^^ta jjitji 


'-paA=3 cnAc^A*^ -\jT<j ^rv>3o m^i .;. K^oi—ii^O t^LjOA, TV-TV r<?—kvd~. v=° ■ ^ -* v — t- ■- ~^t^"i VAi, rininn jjtri' vi tt^r^mVk-l^n, ViX. .1 Kjotun -A^rw- Vijc.T\ Oj-^ji^ ^»\jt^\ 


tf\J<_U 01T3 a5 ^ -Ti n ^ a \ p3Q v£j-=nci<7y\ c\_n3_i <Jl=« , ryj~l\Iuaz73~| 

1 i \j e ciia. coir, est. — - Ms. r^eu^. — 3 Ms. bis. — '' Ms. 
^rd\"- — r ' Ms. offl. — ( ' Ms., spnt. def», ^r^. — 7 Ms. 
T^in.". 
—*->♦( 218 )**-■ 

^^CV-^-i - N » < tdl^XZDViWzj Vii_ VAVo jJt^73uU «^<io\vAk\ ViJt. 

p-\_i^o cnAa^Ar^ \^t<1a \\. mAo^r^ \*>~azx3 pA_oo oir^ 
fr^Ao' : ^Ar^ ■ : \J^<la , ^ /\^u —j-Kcui r^klm^b^^Doto ^sAt^ 3 Klj ■^ ^jr3LJt^ \ N S3 AjC1_=o_A *r\Jlcna ^ja iv£ AjDJtO .:. * TiT>r j - Ti\ ctiAo^T^ vi^cvm «s3.cno .■\i^*jc\ A-ci.r73 ^=o K^y^jf ^n Sx\i>_ (AtCQ T^^ v\ KTi<irr3^n_i^\ Vluc T^_m_aft_n \ ^ r^acn A_D^f\n ^-^^rD v^^-^td ^viii mz3 

tin MC^JMT-A— gda -nrtm^Ti T^^V-n li^Vi 01=30 . V^\0\ v£v*ZO 

_j_^Ai<f -jVkIttd K^Vj-r^jd. K^zuta t<j\j tYift-CQ^rTjo-uao 
^ajjcu -pj_£fl)[\)i\^ ™ 3Q w^\vrt ^x — i trs^oact ^jcAi Ja»2±h ••' r^V^jJ^&i 1 Ms. art, ICO oAA^CJO Tvr73T^\ KjJ=0' icimry \ alpJS 3j m= 

jC73a Ol — **( 221 )*+— 

ViVlAl<^ KLiiAtt? m^OfY-TD usA-r^v^n ^^=0^ K^Xrn CT3~Vr3 _— l u rvi fi_-T-% - " ^ >A_i*.a AA_nci_rTD cdnrd m^s 

WlJO . A^CV^A fflcAnVtt ,fT30«^-\0 -i*^ "7°^ <\TDT-DT<Tct 

. t £ a V -™ v^ij^ WsV ^n A-<v=n ^}J3^i UNJlaOa ^oa i ■*<■* .:. rdAjj3(v^-A ^oii^ toA^*- a^Ax^n - -■■ *— n— ^ r£— i VW i^xo jri^raVcL «jri=oiO&\ Vut 


T^vltU-n -MOCK?" Vi* 1 * *\»t£ 

o-v_=o ^v_r3 >\s ct-rsK? A\r^ qi= Aocato Aym >mcmvd A^JoVrtf* -i-izui. ^.^o . KfW»^vro 
.:.oAa - Ai<r ■AcruDet^n ^■Vn^r^ u\j^jm S^r^o . m"Mk_nA ci^xid 
^nii »J*»* i^r v^"^to V^i )rv\i- riiro\\n jr^yro^o T^-rf^oaviV Vujc 

.;. V\jD"OT3 O0.S n^Q CoA^XSCi jCBfliiK^ 

1 Ms. mrao. — - Scriore nianu ttddila. — 3 Puncl.i plur. 
desunf. — ' Spat, vacuum in 111s. rcliclum. 


— m-( 220 )**— 
c aA-a r^Scn-co UN_stiio . monjao^o fjiovDo ^o^A cAvrc^o 
t gq-Ocvj^-Sy^ t<? —1 v — 1 v -Tt v\tv Tom t^_jJ.VA-=v aa^^ii^ c&^-iv£a^* vvA^TTST^a rd»J3cim^ WLA A *tj -HcvAjLajj 


o , S p^fiucJ^o. M T^lAVo ^J-SfY>N. ^\ 


>T_iiT^ __ »"> xV "•^v^ ^^^ ^ >tmiirD ^As- r*Vj«,o ^i^mVA^rv Vix ^nA^ ^ 
c .;. r^i-CAiirD mx^Dsia n-muevro ycnouT^A v^JcvjAA^ ^^ »)*\ a ~~*^ <7>Vi v r^"*^,y saai iVva aAa xroun _*T<j^ni\o r^TC^73i\Ai\ av vx .^ ' Fol. ^10 if) "-jan_x-=3 -j^3j^ Kl^Aai-T^A^j JaOtoU ajc-> n\s.. mezi 

1 Snppl. Baclhgen ox Tnn ai. AtiiTti, vni, A43. — - Ms. ora. — 
3 Ex cotlem, vni, /1/16 suppi. — !i Punctn phir. desunl. — r> Hie 
fipatium in nis. reliclum est. — G Folium dcpcrdiLuni est ^ — h.( 223 ).h — 
. en y^ i w^oxAk^ ,\\ %X2f3 mArt^Ai^ 1 ^vrr^Vii^o^n ttfHj&si^t r^J=L XT3^ii icviCd sr^oJMoAr^ t^AkT ? n^n -73J-QD VW ■V J-KjiT^ _*TJtifN X7U- V^33C\^ >Ai-=n^ f^"* v — tVt W — > \\\-> ^iviVa ,.v *-V r£jr^i7D^ivA5i\ V-vA _»rd^L_=3n t<^vW^ '< rC/H^r^r^" roAn^AvC^ ^D-^mcurTD As, 10 r - Q3-j\ *\^ — >\ ca^iAv^flj^YcT As. o ^a^i^jA pA-&oa ,mcoonxi 

. m_za uyJV ^^ -T3 t=y S^_ Sx \ ^3^O3a_=0 71a 

.j.rnVcA fiWio K^Ar?o jcyxiSja Xa*\^(\A K^*r> ^v=wCi irira ^A.s- Avn r^rizn^rAV ^TLUC 1<L*A_^ T^irv.i'^-Wrw TC^>r\ v y — t C7lA_i Y^\<73-Ctf >-i IV! ^ft n_m-\ w 


1 Ms. ins. ^*Jj. — - Ms. "cuii^ar^ (ila nbbr.). — - 1 Scriorc 
mnnii ndditn. — * Spat, longum in ms. reiiclUOT. — r ' t"" n c 
i corr. — G Ms. Wm. 
* — £-*-=■ ■i^-' t^V^o^ira ^Ai_ .uc^a ^k^jsVo wfr^VA^ Viae 

.l&lSae) -jjc.t<^- Vxjct yxj^vn 

<TL-=0_X^\ ,00 0-jAA^ ^^73 ^Ul <T>\\,n ISrttl V^CICT> ^\=33^ •:. Ar^oje-TD Y&>^\rd r£i jj-\^\ CDO^-A-*^CO.-=D n^ i l O ,Kij\^fv\^ T<JiA=0 ^lOl ^VvTTJ OIT3 

m^\cv_l A \ o ^.vScO^ f^^rv_>_j_^A Klimcim^^ t^=Ajo ^ «- -^ vcTcioao . 000-SA^jca.j^po tranj=ii^ci ^vir^i^vw 

2 .:. T^noiiVv ^-»*T— CO.-i- V^^V^DJC^ K^A\=D T^JDjAoWa ,^^^73 nj^_ OlTD 
jCTIC^H^ ^_M_U Ol^^D -^D_JDO .T-i^ ^^vA^O ^i\jiai^ 


^»4\nVo _mcV v£v&xikiX}r% ^rujt Ma^A_nuajsa joimjM t^d ^j^oO-jiAt^cv^k^ AA^V^ rn^ 

Ms. m=aa. — " Mine ad fin, huius paj. scr. sunt in loco lex- 
lus aralj. aral)ica quaed.im non historicn. EmpLio coilicis A. H. 

looi (A. G. i5g3) hie commcmoLMtur. , ■ 

-^OaAiD ,^CLU^=J T^ViLO ^-Vca^- TC^X_J=>^A1 -pOj^=J U-^ (J^y*^ U* 1 - 1 ^*' '^•i'i rtf ji (£-t+?:' n ^ LiS-fio^ LJI jU ^v^l l^xi z^kT -m -y yC 

kTV^ <71-1^_U0i ^i^ "fc-*" r ^ - ra . x . —i i— ^V-=3 V \_^.. kT=»— iin wrV^- n v — ^ ^ Vix. 
r^_=i_>'H_=3 KT\j^^r^ A - V . vd-mn \ \^ _,aS.x. AnSj^\< 01=1 

■'"' T<LrD_X_=J_X_^3_ii^ B^W-I (T^A^OO CTjAo^AtC^ 'AaimCl^rj 
TCTViCV_=k\ \<Lj"\_t73 ^3C71_jn r^Vj^nnjCl V^AmoiwI l<J(_r7iW 

oi_zoA_x.rdo oxAo^vAk^ ^cTum-TTD-^ >mcuui<r -H^j cvz^v^A 

-:- <tAo^Ak? S^cu 
r^rcf *■*■ v^^n — rri — k — =d VJ — ^. ^_»VSW *<^ s o ^ sa rxvd V_j_st. 

vA^a^ TC^=3otZ3^vW -^3ocur3 KizioAo^vn qui^aj ^is, XS3 

1 Ms. "^^t-n (ita nbbr.). — - Seriore manu scr. Ante banc 
noliliam a tineae erasaa rant, in qiubtts legere possum : , . . m^j 
h 

K^a r<T 

m . -^ "'<■ — 5 ^ ro CJ^r^ nn0a Ian turn scr. est. 

— * Hinc ad ami. &07 textus ar.il). dccst, sed contra aim. /mn- 
/ioa scr. sunt syriaca quaedara de emptiono codicis. — : ' Spnfcium 
in ins. relictum. — '' Ms. r£\a.". 

sin. - C.-TKi £-V f °^ yt r-^^V &*3ft «wi tJj$\ oumX[3]i l^ 

.T^1QjT\ •UJCVi'- ViJCTl -7MTVIS 

. ^=ixa)rv-«.Kro t^^cvu^q C7ir3 ^lijo yc-iocAA^jaj-, t__„\\_ 

^ \r * ** *& =*-** ^^vda .,m r^^_ i _^_r3 r=T>vr_lK^_£a 
v-'^lV rj_l£i_no «Aoi ^3 k^K^j-^ r£^i^^ .cnQ^KTA 

c-A-^r-T r__-^_=_H-A^on . C t <nwl_4i.no K^=oo^n r-j^jccvii^j 
^--^-in^>3a .- \,_ m-^3 H^^^Vr^^^ k^tdcv^i^ r.^)^ 
^^ctx=. r_^^ ^^^a cr^ r-^=»^^a ^s^n k^cutd C7l^D ■i-r^ro ' r ^3 ^jC=3"\ M-lAm V 1 ■vciii- Mine ad ann. 3 99 textus uab. deest — 2 In ms. Bequitnr 
pnnclum. — 3 Haec notitia ad ™^ (I. 18) in Cod. Berol. contino- 
hir. — a Cod. Bcr. "V^^ V*ja. — « God. Bsr. 'y,^.- 
r ' Cod. Her. duff. • n, Y 3 
41 v 
V V V 

i U1 

J J -8 -I VU R .J 


J P^ 1 H V -d 1 1 

i k 

3 _ 

3 1 

1 * J3 1 1 3 -3 4. i h 1 3 3 

4 .1 -'J I -J 5 >* J J -2 j, 

i *,s 5 

3 ■ s 


)i -i ^ i i 

■H ,3 CO 
C C 5 B 


dV_V_t r<li_x»^\o ocd a^l j=acOr\ o<73Ci . r£jJ*A-_^ ^^fvOrta ^*ij£.)f\o ^r6ndi\)i\ 

t^I^AvAW ^i_Av^ ^rvvx. -^ad ^_Wi=i K^injco -tu rn's 
m*% oo 5w ~^pp^j ttS&cn ,r730^rvjr^ci , r^LjJitV.* - ^ ^_»S re n o 

t<< \ r^ wr, ^vi_ma ^._>._rD^_ia ■^V-mK^A T<1A- * \q ^ N «"" r^L ON-Jt-iict -tdAjcAokA «^ni.ci A CT OTTD V° j£_ro_ii "T^^ **^AOr\ ^-jaV^ ^j^Acri , ^-im^^ i*si.^Jr\ j^o a'j^A ^C\JJC_r3 »-»Ac73 a_tJ yL-5j ^SiX-i-j ^iLL_* ^JL&Jij -Lst £&& Ljjjyi Joilj ^IiXAj Jfy 

1 E iuio (quod non dclotuni est) corr. — - Sic ms. — a Seqq. 
;l IosOpli |Kiii'i;irchn (p. 937. n. 2) addita sunt. 


10 

1AW [d^ 


u>_S' 


.I.OlAr^J "St\tCJ3At«^ \=1 C73At^=3 ^NkI^Av^ 

!jLL;Xvj| pLLs^jjII Jv^b [U-flr^J ^ii^ ^-J-'J <^A^ AaaIa^aUwAjM 

'■> K^->v nv -t -lv\t\ rdjAA^D ^Aj^TXT^ . T<AfT3 K^^fV^^ OIl^TVJi^O 

'.n T^-^itX-rD T<l_x_>je_n oi_ztx_oq . --^."SV^d \<j3.»Ao^va vdao*\ 

3 'S_Qa^ a -.^\_K_i73LAi : vd\x: 


r^^not —p(\* v^ctcn jcnn^ViT^n . tCjjojA jc_rrxuo i<^<^o2rtA^\a 


Jf_=3 T^iii-VjCITaii vd=i\ 1^730,. j.Ail^O^ K^DJt^D^Ul J ^r Sit: ms. — 2 Scqq. ah aliis serins nddiUi sunt. K^ — «.( 231 )***— 


.:. ^yjw 


^rv_ii_io .:• ^ooo,_i.rDJc.ci.iA un.»«^ v^iH.siV^ ,_»Acn 70^- 


^■KtJrtrD . ^V ^nmi-i^ VS.. ; 1 \ ; v 1 In apographo -^v-w^. — - Puncta plur. desunl. — 3 Sequt- 
lur cxplicaLio perlurbalionis, ([imra ul prolis da rem ab opere alin- 
num visum est. ADDENDA ET EMENDANDV. — h.( 230 )**— 

s^-Lxjj jj^LJLJi a»j(X-&Jj J*p^ <J1 *U>. £t-j[j y^f* ti' ^*^J' _)***:' $ *£iJyfi jcJ! tilX* pnul (J5J wGoJI 3^ •;» £ y^— r\ v^lvAi r^ooo r^Jftj^ ii=i' v^t-^m^rvjto .aAv^ ^vvx.: 
K^V^\_AK?fl "H^-s. I Kit ~»^ p & »** «£*AA.\ <X. KjdcvA ■wi^^ ^rujc^D CJ_5_!t *^.i-o diAifij johajJl il_5il! o«Aju» r<Ca_£o rii^ T^T,m.=iajt X^LLt 

G3 >iXc ik Bv^^ ir>, I, 

30, !, 

31, L 

«, 1. 

49, I. 

:>:;. i. 

r>/i, L 

56, I. 
58, n 
60, I. 
63, I. 

68,1. 

09, I. . 3, pro *liltti lege *Lfc-^'. 

i3, pro k1x\^t<^d letfc p&^ntib. 

5, post ("Moiivion^.ilT^T\ ins. si|;nnm relattOfltS 

1 7, pro t5^ lege cs^'- 

a6, cjLiUj : vox sic scripta est in coelice. 

1 3 , pro AilirL lege JCtUs*. 

l 3 , pro JjJ! lege cjj=^ , 

1 1 , pro ^__o*Va lege ___ajVjA. 

3* pro SjjI £j lefje £jj1 a- 

1 1, proJflAp legejJ^Sp]. iii cod, 

1 1, |H'0 A-jU^j lt'![e ^jl^w. 
1 voces sic senptae sua! xo^-^ ^\_)j_=3 riJj-TAia Kl^Acv^ T<fc»c7i ^jrvrocvx^io 
Co.l. Berol. 

fol. \flfl V n - 


ocmmci . ^fia*jun v£^\x~-\ r<^n\>j^ T^^rvrrvvn^ 
«-v=3 T^ajfA r^ZT^cxt^ KT ^. ^-,00. 


6, pro Jjil! lege J>tf! 1 Sic ms. — - - Sequiinr Dotitia alia nrnliica do roais el nncilms 
quae niliil bi&toricum conEinet. — 3 Haec noliliii in Cod. Berol. 
uotiliam A. S. i3i8 (A. II. iif)-;) conLinuo seqnilur. — '■ Minio 
scr. — r ' Pnncta plnr. rlesunt. 

v-U3CTxac^ — «.( 232 )++ 

70, I. ig, pro >n\nnwv lege V : 

72, I. 19, pro tj^J lege t£^M. 

83, 1. ai, pro t^u^lfi^J! lege (jjxljjljj^ . 

90, I. ig, pro mistii^ lege cnJjti\i*>. 

101, I. S : yjtkilalwj ; von. sir. scripts 03 1 in cod. 

111,1 2 s , pro i)>>; lege ^) . 

II I, 11. ^>, pro rrfjGi, Gr)G ti lege w 6y5, A. LI. 7. (17. 7/1 , 76. 

9&»- 
114 , JQ. 6, pro rr 6 A i t> et w 667-0 lege tt 7G/1U el cr 7^7 »» 
IIS, 1. /1 et -2i, pro aaSLaJI lege xoU^Jl . 
150, I. 8, signum relet. ] post (j*=LM reponerulum csL 
135, 1. 18, pro ^\ lege £j*\, 
I/l9, (. i3, pro .i<Lj. lege .\^-. 
152, ]. it, pro *Jt^j lege ^*^\ 
J 56, I. 1 5, dele signum relationis K 

169. 1. 8, pro ^-^y^v^ ^T^ IcgC rdraot^ii^K^ - 

I7S, 1. 3®, pro JmJU lege J^s. 

171). I. is, pro I^jjj lege l^j; el I. 17, pro ^_cl>V^ lege 

187, I. 16, pro ^- lege >>Z£-. 

1 90, I. 1 7, pro punclo duplies lego punclum simplex. 

192, !. &, pro .m^o lege -. cn^m; el I- i^i ? pro ^y* lege 

I9<S, I. 3 0, pro •m.i^r^* lege .-^t^- 

e -niiW' . 

205 , 1. o 6 , pro tjA. lege pAj ■ 

209, 1. 1 , pro ^wt {in qnilmsdfim ex.) lege _vm : 

219, 1. 26, pi'O fTDl-T-Lyicizral IcgO [TalTJjiaro^]. sic emm corrndum es! " CORPUS SCRIPTORUM CIIIUSTIANORUM ORIENTALIUM. 

lam proclifirnnt : 
Aethiopica. 

Ser. I, t. 8, fasc, r. Apocrypha do 11, Marin Virgine, t>d. eL interpr. M. Ciiaine 
(8 francs; versio seorsum; 2 fr. 5o). 

— t 3i. PjiiLosorm Auessini, ed, ct iuUrpr. E. Litthakn (7 francs; 

versio seorsum :*a fr. So). 
Ser. II, t. 3. Uistoiua regis Sins a Deicoel, ed. ct interpr. K. Contt Rossrar. 
Accedit Histona genu's Galla, cur. I. Gnim (aa fr. 5o; 
versio scorsnm : 7 fr. 5o). 

— I. 5. Ahhalbb nncoM IoiiankisI, Itasu' I el BSkatta, ed. et interpr. 

Igh. Guidi (Fasc. 1 : 5 fr. 76; versio seorsum : a francs; 
— Fasc. 11 : q8 fr. a5 ; versio seorsum : g fr. 5o). 

— t. 8, tasc.i. Liber Axumae, ed.K. OomRossiffl (tortus: 6 francs). 

— t. 17, fasc. i. Ada S. Tared et S. Pantfitemon , ed, cL interpr. 

K. Catm Rossim {6 francs; versio seorsum : q francs). 

— L. 20. Acta Sahctoeuii indigenakum. Fasc. 1, ed. eL iul, Contt Ros- 

sini (10 francs: versio seorsum : 3 francs). — Fuse, ir, 
ed. et interpr, E, TpiuiBV (t'5 francs; versio seorsum : 
5 francs). 

— Lai, fasc. r. Acta S. Ewtathiii interpr. B. Turaiev (versio : 3 fr. 5o). 

— L aa, fasc. 1. Acta Si Mcrcnr'ri; ed. ct inLerpr. K. Conti Rossrm 

(5 fr. 5o; versio seorsum : a francs). 

— I a3» fasc. 1: Acln S. Fere MiktVcl et S. Zar'n Abraham, ed. et 

interpr. 13. Toiuiev (3 fr. 76; versio seorsum : 1 fr. q5). 

— t. a&, fasc. i. Acta S. Abakerazun ct S, Ilawaryat, ed. et interpr. 

K. Corm (loss IN] (i3 fr. 75; versio seorsum : 5 francs). 

— t. a8. Acta Ma^tvuum, edidit eL interpr. Fit. M, Est, Pbiujika 

(a6 francs; versio seorsum: 8 fr. 5o). ..' \y \ * CORPUS SCRIPTORCM CHRISTIANORUM ORIENTALIUM. 

lam prodicrnnl : 
Syriaca. 
Ser. II, t. 37. Philoxbnus Mabbugensis. Tractates tie Trinitate et incarna- 
tionc, ed. et inlerpr. A. VAScnAr.bE (aft francs; versio 
seorsum : 6 fr. 75). 

— t. 37. Document* ad origines Monopbysilarnm illuslrandas, ed. 

I.-U. CnABOT (lextus : a3 francs). 
"• — t. 64. Iso'yaiib III patriarclia. Liber Epistularum, ed. Rubens Duval 
(a6 francs; versio seorsum : 7 francs). 

— t. 65. Theodohus Bar KokI. Liber Sehotiorum, ed. A. Sciier 

(tcxtus: q4 francs). 

— t. 93. DioNTBios Bar SalIrl Expositio litnrgiae, ed. et inlerpr. 

H. Labobrt (10 francs; versio seorsum : 3 fr. 7.S). 

— t. 98. Diokvsids Bah SalTbT. Commentarii in Evan^elta, edid- 

I. Sedlacek et I.-B. CnAwr(Fosc. 1 : iG fr. 5o; versio 
seorsum : h fr. 5o). 

— t. ioi.Dionysios Bar SaiTbT. In Apo£, Actus Apost. et Epistitlas 

cathoh'cas, ed, el inlerpr. I. Srdlacek (x-j francs; versio 
seorsum: 5 francs). 
Ser. III. I. 4. Chronica minora, ed. Brooks, GoiD:,CnAnoT(Fnsc.i :3fr.5o; 
versio seorsum : 1 franc; — Fasc. it : 17 fr. 5o: versio; 
seorsum : h fr. 76; — Fasc. m: i5 francs: versio seorsum : 
5 francs). 

— I. q5. Vitao virormn apud Monopfnjsitas ceteberrimorum, pars I, 

ed. E. \V. Brooks (8 fr. 5o; versio seorsum : 2 fr. 5o). 
C optica. 

Ser. II, t. 2. Sihutuii vita rt opera omnia, od. I. Leipoldt (Fasc. 1, 
tcxtus : 5 fr. 5o). 

t. tt. SlNUTlIU VITA BT OPERA OM\IA (III), ed. I. LfilPOLDT 

(texlus: 17 francs). 
Ser. Ill, t. a. Acta Martyrwn, ediderunt et inlerpr. J. Bai-estri et Hv- 

vernat (ah francs; versio seorsum: 7 fr. 5oV 
Arabica. 
Ser. HI , t. 1. Petrds Irs Rabib. Ghronicon orientate , ed. el inlerpr. L. CnRi- 

Kno (1A fr. 5o; versio seorsum : 5 fr. 5o). 

— t. 6. EuTVcnii patr. Alexandr. Annates, pars prior, edidit L. 

CnEiKno (textus: \k fr. So). 

— I. 7. Eutychii path. Albxandr. Annates, pars posterior, ed. 

Cheikho, Carra de Vaux, Zayyat (textus: 21 francs). 

— t. 9. Sevemjs Ben el Moqaff a*, llistoria patriarcharmn Alexandri- 

nortrm, ed. C. F. Seybold (texlus, fasc. 1: 7 fr. 5o; 
fasc. 11: 11 fr. 5o). 

— 1. 18. Synaxamuu Albxandrwou , edidit I. Forc.et (Fasc. 1, 

texlus : 8 fr. 5o; — Fasc. n, textus: 10 francs; — Fasc. in, 
tcxtus: 10 fr. 5o). I ' * «■ MMii^MMlf tf^^^Mg&rtiMBBft. fr 
ui ^1 


(H 


.{w^3^K2_ 


< 


g^"S%afe 


S z b 

3 § 2 
^ ^ s 


31 2 
D 


ag*||F 


^ < H 

W CQ J 

S ' 
D 


k. 
Q J*